HISTORIA MĘKI

 

PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

 

BOGA I CZŁOWIEKA PRAWDZIWEGO

 

ZE CZTERECH EWANGELISTÓW ZEBRANA,

 

NA DZIEWIĘĆ CZĘŚCI PODZIELONA

 

W. O. JAKUB WUJEK SI

 

––––––––––

 

 

Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego (djvu, 15.8 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)  

 

–––––––––––

 

 

W. O. Jakub Wujek T. J., Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego, ze czterech Ewangelistów zebrana, na dziewięć części podzielona. Przejrzał i do nowej pisowni przystosował Ks. J. P., Kraków 1931. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW, str. 205+[1]. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Jakub Wujek SI, 1) Postylla Katolicka Mniejsza. 2) Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. 3) Postilla Catholica... Iż zbory Lutrów, Kalwinów i innych Sektarzów, nie są Kościoły Pana Chrystusowe, ale Bożnice Szatańskie. 4) Grzech żydów i heretyków przeciwko Duchowi Świętemu.

 

2) Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego ks. Jakuba Wujka SI z komentarzem Menochiusza SI przełożonym na język polski.

 

3) Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, [z] objaśnieniami podług J. Fr. Allioli, ozdobione przeszło 1000 ilustracjami autentycznych pomników i zabytków starożytności świata biblijnego. Nagrodzone przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Leona XIII listem pochwalnym i złotym medalem. Wydanie nowe pod kierunkiem X. Henryka Kossowskiego Biskupa-Sufragana Diecezji Kujawsko-Kaliskiej. Zgodność i wierność tekstu z pierwotnym przekładem X. Wujka, przy zastosowaniu dzisiejszej pisowni, sprawdzana przez JM. Xiędza Rocha Filochowskiego Prałata Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Warszawa [1895].

 

4) Ks. Józef Stagraczyński, Historia biblijna. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

 

5) Ks. Piotr Semenenko CR, Męka i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

6) O. Guillaume Stanyhurst SI, Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych.

 

7) Kazania o Męce Pana Jezusa: a) Ks. Franciszek Eberhard SI, 1. Pojmanie Jezusa. 2. Zdrada Judasza. 3. Jezus u Annasza. 4. Chrystus przed Kajfaszem. 5. Chrystus na Krzyżu. b) Ks. Antoni Langer SI, 1. Krzyż udziałem Boga. 2. Chrystus przed sędziami. c) Ks. Jan Lubsiewicz SI, O Bóstwie Chrystusa ukrzyżowanego. d) Ks. Marian Morawski SI, 1. O ofierze krzyża. 2. Kazanie na Wielki Piątek.

 

8) Św. Leon Wielki, Papież, O Męce Pańskiej.

 

9) Św. Maksym, O Męce Pańskiej.

 

10) Św. Alfons Maria Liguori, Zegar Męki Pańskiej.

 

11) Ks. Dr I. Schuster, Ks. Gustaw Mey, Historia biblijna dla katolickich szkół.

 

12) Bp Ludwik Abelly, Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła.

 

13) OO. Redemptoryści, Książka Misyjna (modlitewnik).

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: