MĘKA I ŚMIERĆ

 

PANA NASZEGO

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

KS. PIOTR SEMENENKO CR

 

––––––––

 

 

Męka i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa (djvu, 27.8 Mb)


Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Ks. Piotr Semenenko C. R., Męka i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wydanie drugie. Kraków. NAKŁADEM XX. ZMARTWYCHWSTAŃCÓW. 1934, str. 211. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Wydanie pierwsze: X. Piotr Semenenko C. R., Męka i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kraków. NAKŁADEM XX. ZMARTWYCHWSTAŃCÓW. CZCIONKAMI DRUKARNI "CZASU". 1903.

 

2) Fragment tej książki: Ks. Piotr Semenenko CR, Męka i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrystus zelżony w Kościele.

 

3) O. Guillaume Stanyhurst SI, Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych.

 

4) Ks. Hieronim Kajsiewicz CR, Rozmyślania o Męce Chrystusa Pana ułożone podług Pisma świętego, Ojców i Pisarzy kościelnych, z dodaniem Kazania o siedmiu boleściach Matki Boskiej i Drogi krzyżowej. Wydanie czwarte. Kraków 1891.

 

5) Kazania o Męce Pana Jezusa: a) Ks. Franciszek Eberhard SI, 1. Pojmanie Jezusa. 2. Zdrada Judasza. 3. Jezus u Annasza. 4. Chrystus przed Kajfaszem. 5. Chrystus na Krzyżu. b) Ks. Antoni Langer SI, 1. Krzyż udziałem Boga. 2. Chrystus przed sędziami. c) Ks. Jan Lubsiewicz SI, O Bóstwie Chrystusa ukrzyżowanego. d) Ks. Marian Morawski SI, 1. O ofierze krzyża. 2. Kazanie na Wielki Piątek.

 

6) Św. Leon Wielki, Papież, O Męce Pańskiej.

 

7) Św. Maksym, O Męce Pańskiej.

 

8) Św. Alfons Maria Liguori, Zegar Męki Pańskiej.

 

9) O. Ludolf z Saksonii, Partes Judaeorum et Gentilium in Passione Christi. Udział żydów i pogan w Męce Chrystusa.

 

10) Ks. Józef Stagraczyński, Historia biblijna. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

 

11) Św. Bonawentura, Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty.

 

12) Ks. R. G. Clarke SI, Rozmyślania o życiu i nauce Pana Jezusa.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII, Kraków 2012

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: