Zegar Męki Pańskiej

ŚW. ALFONS MARIA LIGUORI
DOKTOR KOŚCIOŁA

1. Pan Jezus żegna się z Matką. Ostatnia Wieczerza.

2. Umywa nogi Apostołom. Ustanawia Przenajświętszy Sakrament.

3. Pan Jezus przemawia do Apostołów – udaje się do Ogrójca.

4. Modli się w Ogrójcu.

5. Kona.

6. Krwią się poci.

7. Zdradzony przez Judasza, związany.

8. Wiodą Go do Annasza.

9. Prowadzą do Kajfasza – policzkują.

10. Zawiązują Mu oczy, biją Go, szydzą z Niego.

11. Zaprowadzony przed sanhedryn; uznany za winnego śmierci.

12. Stawiają Go przed Piłatem – oskarżony.

13. Wyśmiany przez Heroda.

14. Wiodą Go do Piłata – Barabasza nad Niego przenoszą.

15. Ubiczowany przy słupie.

16. Ukoronowany cierniem – okazany ludowi.

17. Skazany na śmierć – idzie na Kalwarię.

18. Odarty z szat – ukrzyżowany.

19. Modli się za tych, co Go ukrzyżowali.

20. Poleca ducha swego Ojcu.

21. Umiera.

22. Przeszyty włócznią.

23. Zdjęty z krzyża – oddany Matce Najświętszej.

24. Pogrzeb Pana Jezusa. Pozostawiają Go samego.

Św. Alfons Maria Liguori, Uwagi o Męce Pana Jezusa dla dusz pobożnych. Przełożył z włoskiego O. Władysław Szołdrski C. SS. R., Toruń 1931, ss. 280-281.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozwolenie Władzy Duchownej:

POZWALAMY DRUKOWAĆ.

O. Emanuel Trzemeski C. SS. R. prowincjał OO. Redemptorystów. w Krakowie 30. 6. 1930.
 
 
NIHIL OBSTAT.
X. Prof. Dr. M. Sieniatycki Censor librorum. Kraków 23 czerwca 1930.

L. 7050/30.

POZWALAMY DRUKOWAĆ.

Z Książęco – Metropolitalnej Kurii

Kraków dnia 15 lipca 1930 r. † Stanisław Bp. Wik. gen.
 
 
Ks. A. Obrubański Kanclerz.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: