Liturgia rzymska

 

objaśniona przez

 

KS. ANTONIEGO NOJSZEWSKIEGO

 

Profesora liturgii w Seminarium lubelskim

 

––––––

 

Wydanie drugie uzupełnione

 

––––––––––

 

 

Liturgia rzymska (djvu, 71.2 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)  

 

–––––––––––

 

 

Liturgia rzymska, objaśniona przez X. Antoniego Nojszewskiego, Profesora liturgii w Seminaryum lubelskiem. Wydanie drugie uzupełnione. Warszawa. Druk Piotra Laskauera, Nowy-Świat 41. 1914, str. 475. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Piotr Skarga SI, a) Nauki o Przenajświętszym Sakramencie. b) Nauki o Sakramentach Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Ostatniego Pomazania, Kapłaństwa i Małżeństwa. c) Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok.

 

2) Ks. Dr. Mikołaj Gihr, Ofiara Mszy świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich.

 

3) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej (wydanie pierwsze).

 

4) Ks. Alojzy Jougan, Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła Katolickiego.

 

5) Abp Szymon Kozłowski, Wykład nauki chrześcijańskiej rzymskokatolickiego Kościoła. O ofierze Mszy świętej.

 

6) Ks. Jan Kurczewski, Wykład Przenajświętszej Ofiary Mszy świętej w 30 naukach niedzielnych.

 

7) Abp Piotr Mańkowski, Po naszemu. Pamiętnik liturgisty.

 

8) Ks. Zygmunt Golian, Sto rozmyślań o Przenajświętszym Sakramencie na tle Pisma Świętego.

 

9) Sac. Vincentius Smoczyński, Manuale quotidianum continens preces ante et post Missae Sacrificium atque alias preces ad usum Sacerdotum.

 

10) Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars, Nauka o Mszy świętej.

 

11) Ks. Jakub Wujek, a) Postylla mniejsza. b) Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. c) Postilla catholica... Iż zbory Lutrów, Kalwinów i innych Sektarzów, nie są Kościoły Pana Chrystusowe, ale Bożnice Szatańskie.

 

12) Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski, O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: