ZASADY

 

WYCHOWANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

 

OPRACOWAŁ

 

KS. JÓZEF STAGRACZYŃSKI

 

––––––––

 

 

Zasady wychowania chrześcijańskiego (djvu, 13.2 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

––––––

 

Spis rzeczy

 

Wstęp ..... str. 3

 

Część pierwsza

 

O wychowaniu w ogólności ..... str. 7

 

Przed przyjściem na świat ..... str. 24

 

Samowiedza dziecka ..... str. 39

 

Nauka ..... str. 42

 

Ogólne zadanie szkoły ..... str. 58

 

Część druga

 

Wychowanie do życia nadprzyrodzonego w królestwie Bożym ..... str. 77

 

Część trzecia

 

Wychowanie do wolności chrześcijańskiej ..... str. 105

 

–––––––––––

 

 

Zasady wychowania chrześcijańskiego. Opracował Ks. J. Stagraczyński. Mikołów – Warszawa. NAKŁADEM KAROLA MIARKI. 1901, str. 117+[I]. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Józef Stagraczyński, a) Przeznaczenie (zadanie) Kościoła. b) Kazanie na Boże Narodzenie. Cztery tysiące lat oczekiwania. c) Kazanie na uroczystość św. Szczepana. Męczennicy. d) Kazanie na Zielone Świątki. Co czyni Duch Święty w duszy człowieczej? e) Kazanie na Poniedziałek Świąteczny. Łaska Wiary. f) Kazanie na Świętą Trójcę. O istnieniu Boga. g) Najświętszy Sakrament – cud największy. h) Co winniśmy Papieżowi? Kazanie na uroczystość śś. Piotra i Pawła. i) Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. j) Grzech wołający o pomstę do nieba. k) Czego uczy Kościół o piekle. l) Okropność piekła. m) Bojaźń piekła. n) Noc we wieczności. o) Historia biblijna. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. p) Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła.

 

2) Ks. Józef Deharbe SI, Katechizm rzymsko-katolicki.

 

3) Św. Pius X, Papież, a) Krótka Historia Religii. b) Pierwsze początki katechizmu dla małych dziatek. – Katechizm Krótki. – Katechizm Większy. – Nauka o świętach Pana Jezusa, Matki Boskiej i Świętych Pańskich. – Krótka Historia Religii. c) Encyklika "Pascendi dominici gregis" o zasadach modernistów. d) Przysięga antymodernistyczna.

 

4) Ks. M. Noel, Nowy wykład katechizmu z ambony.

 

5) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej. (Katechizm większy).

 

6) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

7) Ks. Jan Józef Gaume, Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów.

 

8) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

9) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

 

10) Ks. J. B. Delert, Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika.

 

11) Ks. Marian Morawski SI, Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym.

 

12) Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI, Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne.

 

13) Ks. Dr Michał Sopoćko, Docent Uniwersytetu Wileńskiego, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowym. Studium teologiczno-pedagogiczne (De educatione spirituali secundum Nicolaum Lancicium. Tractatus theologicus ac paedagogicus).

 

            (Przyp. red. Ultra montes).

 

Zasady wychowania chrześcijańskiego. Opracował Ks. J. Stagraczyński. Mikołów – Warszawa. Nakładem Karola Miarki. 1901

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVIII, Kraków 2018

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: