Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

KOŚCIÓŁ W DOBIE MODERNISTYCZNEGO KRYZYSU

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Sedewakantyzm ( PDF )

"The Reign of Mary". Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI) ( PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Cała i nieskalana. Musimy zachować integralność wiary katolickiej PDF )

"Trento". Stanowisko Teologiczne Trydenckiego Bractwa Kapłańskiego ( PDF )

Bp Piotr Marcin Ngô-dinh-Thuc. Deklaracja doktrynalna PDF )

Ks. Anthony Cekada. Tradycjonaliści, nieomylność i Papież ( PDF )

Ks. Anthony Cekada. Czy ekskomunikowany kardynał może zostać wybrany na papieża? ( PDF )

Ks. Anthony Cekada. Witajcie na tradycyjnej, łacińskiej Mszy świętej PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Okupowany przez modernistów Watykan kończy z tolerancją wobec prawdziwej Mszy. Refleksje nad tzw. motu proprio "Traditionis custodes" PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Kult Czternastu Świętych Wspomożycieli PDF )

Ks. Noël Barbara. Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Papiestwo ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Duch Święty i katolicki Kościół PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Nieomylność katolickiego Kościoła PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. O Przysiędze antymodernistycznej PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Vaticanum II "w świetle Tradycji"? PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Franciszek-Bergoglio jest kacerzem, który nigdy nie został kanonicznie wybrany na papieża PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Największa ozdoba katolickiego kapłaństwa PDF )

John Kenneth WeiskittelAkta Bugniniego. Analiza przewrotu w Kościele ( PDF )

Ks. Franciszek Radecki CMRI. Inspiratorzy, architekci Vaticanum II

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Vaticanum II ( PDF )

Ks. Rama P. CoomaraswamyCzy te rzeczy zostały przepowiedziane? PDF )

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Magisterium Kościoła i związane z nim zagadnienia PDF )

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Bramy piekielne nie zwyciężą Kościoła PDF )

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Obrona sedewakantyzmu PDF )

Ks. Dominik Radecki CMRI. Teilhard de Chardin i grzech pierworodny ( PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Neomaltuzjanie: Forsowanie mitu przeludnienia PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRINew Age, Nowa Religia PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Nowa religia naturalizmu PDF ) (nowość)

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Błędy doktrynalne Dignitatis humanae ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Czasy ostateczne a fałszywy ekumenizm PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Nieomylne nauczanie papieża Piusa XII i Jego świątobliwych poprzedników potępia błędy i herezje Vaticanum II PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Mistyczne Ciało Chrystusa zdradzone przez modernistów PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Różnica między gorliwością misyjną świętego Patryka a duchem Vaticanum II PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Misja tradycyjnych katolickich biskupów w czasach modernistycznej apostazji PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Błogosławione zmiany liturgiczne Papieża Piusa XII PDF )

"Adsum". Deklaracja zasad CMRI (Congregatio Mariae Reginae Immaculatae) i liturgia Papieża Piusa XII ( PDF )

"Unbefleckteempfaengnis.de". Czym jest Zgromadzenie Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI)? PDF ) (nowość)

Ks. Benedict Hughes CMRI. Korzenie problemów: Vigano dotyka źródła posoborowych błędów PDF )

Ks. Vili Lehtoranta. Moje zdanie na temat Viganò: kościół Bergoglia to fałszywa sekta PDF ) (nowość)

Mario Derksen. "Jako owce, nie mające pasterza". Sześćdziesiąt lat Sede vacante. Referat wygłoszony na Konferencji Fatimskiej PDF )

Ks. Anthony Cekada. Wyznanie modernistycznej herezji pseudopapieża bałwochwalcy ("Papa Pachamama") PDF )

"Antimodernist". Bożonarodzeniowy koncert w Watykanie PDF )

O. Martin Stépanich OFMZarzut wobec sedewakantyzmu: "Wieczni Następcy" Piotra PDF )

Ks. Johannes HeyneWolność zatracenia: Sprzeczność nauczania Vaticanum II z prawdziwą katolicką nauką PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRIFarsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach ( PDF )

Jérôme Bourbon. "Rivarol". Pięćdziesiąt lat "nowej mszy": półwiecze kataklizmu PDF )

Jérôme Bourbon. "Rivarol". Paweł VI: święty w niebie czy pachołek piekła? PDF )

Ks. Noël BarbaraCzy Jan Paweł II jest modernistą? PDF )

"Sedevacantist". Herezja Jana Pawła II PDF ) (nowość)

Ks. Francesco Ricossa. Karol [Wojtyła], Adam [Mickiewicz], Jakub [Frank] PDF )

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Posoborowi "papieże"

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Wybór Benedykta XVI

Ks. Kevin Vaillancourt. Nowy Benedykt XVI: Jak należy go nazwać? PDF )

Ks. Kevin Vaillancourt. Błąd fałszywego ekumenizmu i odrzucenie wcześniejszego nauczania PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRIPożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Religia islamu: zagrożenie dla zachodniej cywilizacji PDF ) (nowość)

Ks. Anthony Cekada. Bergoglio nie ma nic do stracenia... zatem sedewakantystyczna argumentacja musi się zmienić ( PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Marcin Luter. Życie i dziedzictwo arcyheretyka ( PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Neopapież - fałszywy papież PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRINowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Franciszek okazuje względy dla ruchu charyzmatycznego PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. "...ale nas zbaw ode złego...". Czy modernistyczny kościoł jest w stanie wyrzucić diabła? PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Moralne bankructwo modernistycznego neokościoła PDF ) (nowość)

Ks. Benedict Hughes CMRI. Nieuniknione podziały na widoku publicznym. "Dobrzy funkcjonariusze" kontra "źli funkcjonariusze" w soborowym kościele PDF ) (nowość)

Ks. Benedict Hughes CMRI. Karmić dusze nauką prawdy ( PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Kult człowieka PDF )

"The Reign of Mary". Modernistyczny Kościół: Nawracanie żydów niekonieczne ( PDF )

Ks. Franciszek Radecki CMRICzy jesteście z papieżem? ( PDF )

Ks. Kevin Vaillancourt. Pogrzeb czy kremacja: Co jest właściwą katolicką praktyką PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Przemyślenia na temat pożaru Notre Dame PDF )

Ks. Eugen Rissling. Nowe niebo i nowa ziemia. Święte relikwie jako początek eschatologicznej przemiany stworzenia PDF ) (nowość)

Ks. Giuseppe MurroNieomylność Kościoła

Bp Robert Fidelis McKenna OP. Nieomylność papieska ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII ( PDF )

M. Maria Dominika CMRI. W 60 rocznicę śmierci papieża Piusa XII PDF ) (nowość)

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Harmonia i spójność nauczania Kościoła katolickiego dotyczącego chrztu pragnienia ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Kościół katolicki i jurysdykcja ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Długotrwały wakans Stolicy Apostolskiej. List do Ks. Peek odnośnie stanowiska teologicznego Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI) ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Pięćdziesiąt lat "Nowej Mszy" w modernistycznym Neokościele PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Odstępstwo Campos i nielogiczne stanowisko teologiczne FSSPX ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Konsekracje biskupie w czasie przedłużającego się okresu Sede vacante ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Życie sakramentalne Kościoła w dobie modernistycznej apostazji ( PDF )

Ks. Michael Oswalt. Odrzucenie fałszywego kościoła. (List do duchowieństwa diecezji Rockford) ( PDF )

Ks. Michael Oswalt. Moje obserwacje. Osobiste spojrzenie na Nowy Kościół i Kościół katolicki ( PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa ( PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. "Papież" Franciszek kontra św. Franciszek. Haniebna karykatura Wielkiego Świętego ( PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRINowa Religia Człowieka. Bergoglio propaguje naturalizm w "papieskich wideo-przesłaniach" ( PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Wielomówstwo. Dlaczego moderniści publikują takie rozwlekłe dokumenty? ( PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Franciszek-Bergoglio znowu atakuje! Pokaz dwulicowości Vaticanum II PDF )

Bp Daniel L. Dolan. Zjednoczenie z Chrystusem - jedyna prawdziwa odpowiedź na dzisiejszy kryzys ( PDF )

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Ruch zielonoświątkowy: przejawem i uzewnętrznieniem "nowego kościoła" PDF )

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Kilka refleksji z wizyty w Rzymie na temat Novus Ordo Missae oraz posłuszeństwa Janowi Pawłowi II PDF )

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Czy księża z Bractwa Św. Piotra są prawdziwymi kapłanami? PDF )

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Problemy z nowymi sakramentami (uzupełniono)

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Jurysdykcja. Część I

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Jurysdykcja. Część II (dodatkowe uwagi)

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Katolicyzm laissez faire ( PDF )

Ks. Rama P. Coomaraswamy. "Bractwo Piusa X", fałszywe rozwiązanie rzeczywistego problemu ( PDF )

Ks. Anthony Cekada. "Stanowisko Bractwa" jako surogat Magisterium ( PDF )

"Traditio". Franciszek-Bergoglio w Ogrodach Watykańskich przewodniczy pogańskiej ceremonii ku czci "Matki Ziemi" PDF )

"Traditio". W pięćdziesiątą rocznicę promowanego przez ruch New Age "Dnia Ziemi" Franciszek-Bergoglio wzywa pogańską boginię przyrody do wybaczenia grzechów PDF )

"Traditio". Neokonserwatyści neokościoła lamentują, gdyż zdali sobie sprawę z dalekosiężnych konsekwencji wywołanych decyzją Franciszka-Bergoglio o rozmontowaniu miejsc odprawiania Nowej Łacińskiej Mszy (New Latin Mess) oraz "indultowych" grup, takich jak Bractwo Św. Piotra PDF )

"Traditio". W nowym "motu proprio" Franciszek-Bergoglio wyrzeka się Kościoła katolickiego. Przyjmując nową religię nieopartą na Chrystusie wyraźnie odstępuje od wiary katolickiej PDF ) (nowość)

"Traditio". Apostata, neopapież Franciszek-Bergoglio, atakowany przez własnych neochrześcijan za zatwierdzenie błogosławieństwa par sodomickich odpowiada bluźnierstwami PDF ) (nowość)

"The Reign of Mary". Czy Franciszek jest prawdziwym papieżem? - dlaczego to ma znaczenie ( PDF )

Ks. Kevin Vaillancourt. Abyśmy nie zapomnieli: Głos sprzeciwu wobec "kanonizacji" Jana Pawła II PDF )

Ks. Kevin Vaillancourt. Abyśmy nie zapomnieli. Sprawa przeciwko "kanonizacji" Jana Pawła II ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Ioannes Paulus II haereticus est! - Jan Paweł II jest kacerzem! ( PDF )

John Kenneth WeiskittelJan Paweł II i voodoo. Wycieczka Karola Wojtyły do Beninu PDF )

John Kenneth Weiskittel. Trzecie oko Wojtyły. Pielgrzymka Jana Pawła II do Indii PDF )

John Kenneth WeiskittelWolnomularze a kościół soborowy ( PDF )

John Daly. Nieprawdopodobny kryzys PDF )

Ks. Kevin Vaillancourt. Redemptionis Sacramentum: Nowe wytyczne dla Nowej Liturgii PDF )

Ks. Kevin VaillancourtMasoneria i "Nowa Ewangelizacja" ( PDF )

Ks. Kevin Vaillancourt. Asyż III: "Pielgrzymka" indyferentyzmu PDF )

Ks. Kevin Vaillancourt. Modernistyczny "Rok Wiary": Manifestacja Nowej Religii ( PDF )

Ks. Kevin VaillancourtŚwiętowanie błędu w "Roku Wiary" PDF )

Ks. Kevin Vaillancourt. Pogaństwo nadal niepowstrzymanie szerzy się w modernistycznym Neokościele PDF )

"Traditio". Po anty-soborze Vaticanum II Kościół katolicki przekształcono w sprotestantyzowany neo-kościół. Zdjęcia opowiadają niezaprzeczalną historię tej metamorfozy lepiej niż tysiąc słów PDF )

"Traditio". Czytelniczka pyta: "Czy tradycyjny katolik może polecać przyjęcie chrztu w kościele Novus Ordo?" PDF )

"Traditio". Czytelnik pyta: "Czy sakramenty (?) neokościoła Novus Ordo są ważne, czy są nieważne (fałszywe), ponieważ nieważni są prezbiterzy-szafarze neokościoła?" PDF )

"Traditio". Neokościół w USA ponownie zmienia swój "obrzęd inicjacji" (dawniej chrzest). Status tych "inicjacji" zmienił się z wątpliwych w 1972 roku na prawdopodobnie nieważne w 2021 roku PDF )

Cory. Tradycyjni katolicy powinni być wdzięczni za wszystkich odważnych, tradycyjnych kapłanów, których mają PDF )

Patrick Henry Omlor. Zbójecki Kościół. Część I. ( PDF ) (Liczba π i Vaticanum II. – Czy to ten sam Kościół? – Nowa nauka o "ekumenizmie". – Nowa moralność "ekumenizmu". – Trochę Elementarnej Logiki. – Zaplanowana rewolta. – Powrót do "pierwotnych praktyk". – "Prostota obrzędów". – O autorze)

Patrick Henry Omlor. Zbójecki Kościół. Część II. ( PDF ) (Zasada "krok po kroku". – Obłęd oficjalną linią postępowania. – Nowomowa – językiem oficjalnym. – "Zróbmy coś" w sprawie św. Józefa. – Sabotaż rzeczą powszechnie znaną. – Szczypta prawdy nie czyni nauki prawowierną. – Wola "Ludu". – "To nie może mieć tutaj miejsca")

Patrick Henry Omlor. Zbójecki Kościół. Część III. ( PDF ) ("Extra Ecclesiam nulla salus". – Niektóre wcześniejsze orzeczenia. – Co to jest zbawienie? – "Poza" a "w/wewnątrz". – Pragnienie. – Quanto conficiamur moerore. – Suprema haec sacra.Podsumowanie i wnioski. – Doktryny Zbójeckiego Kościoła. – Dwuznaczności? Czy coś gorszego? – "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?". – Kluczowy fragment. – Czego Kościół naucza. – Wersja robocza z 1963 roku. – Końcowy i "zatwierdzony" tekst. – Odsyłacz. – Powszechna interpretacja. – Opowiedzenie się po którejś ze stron)

Patrick Henry Omlor. Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele" ( PDF )

Patrick Henry Omlor. Jan Paweł II Apostata ( PDF )

Bp Daniel L. Dolan. Katolicka odpowiedź na apostazję Jana Pawła II  ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Pozbądźcie się złudnych nadziei co do Ratzingera. Pytania i odpowiedzi

Mario Derksen. Habemus Bergoglio. Antypapież Franciszek i soborowy kościół ( PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Nowa encyklika: Bergoglio wykorzystuje koniunkturę na "zmiany klimatyczne" PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Ciężkie zaniedbanie: Całkowita porażka soborowej hierarchii w egzekwowaniu norm moralnych ( PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRIKonieczność modlitwy o nawrócenie zbłąkanych dusz ( PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Usprawiedliwienie i zbawienie. Co głosił ks. Leonard Feeney? ( PDF )

Ks. Benedict Hughes CMRI. Milczenie pasterzy ( PDF )

Bp Moises Carmona Rivera. Jak wygląda sytuacja po oszukańczym "soborze" pompatycznie nazwanym Soborem Watykańskim II? ( PDF )

Bp Moises Carmona. W obronie moich święceń biskupich ( PDF )

Trydenckie Bractwo Kapłańskie z Meksyku

Ks. Daniel A. Perez Gómez. Homilia z konsekracji biskupiej Jego Ekscelencji Martina Dávila Gandara ( PDF )

Bp Martin Dávila Gandara. Nowe metody światowej rewolucji. Obojętność i niedowiarstwo religijne ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRIFatima, negocjacje FSSPX z modernistami i stanowisko arcybiskupa Lefebvre PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. "Kanonizacja" Jana Pawła II - człowieka, który odstąpił od wiary katolickiej łamiąc pierwsze przykazanie Dekalogu PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Fałszywa tolerancja i bluźnierstwo Franciszka I (Jorge Bergoglio) ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. "Synod o rodzinie" (2014) otwiera ludziom oczy na odstępstwo modernistycznej hierarchii ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Wizyta antypapieża Franciszka w USA i "Synod o rodzinie" (2015) ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Cześć ku Najświętszej Maryi Pannie katolicką odpowiedzią na niepokoje współczesnego świata ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRIBoskie Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny PDF ) (nowość)

Bp. Mark A. Pivarunas CMRICześć do Najświętszego Sakramentu u katolików i świętokradztwa modernistów

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Przesłanie Matki Bożej w Fatimie ratunkiem dla świata PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Święto Boskiego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Seminarium Mater Dei PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Cnoty świętych Trzech Króli PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Ocena spotkań w Asyżu w 1986 i 2011

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Czy CMRI jest antysemickie? Absolutnie nie ( PDF )

Ks. Johannes Heyne. Ruch ekumeniczny: Czy Pius XII przyzwolił na ekumenizm? PDF )

Ks. Johannes Heyne. Gorliwość religijna ( PDF )

Katolickie Przymierze Biskupów. Deklaracja doktrynalna ( PDF )

Jérôme Bourbon. "Rivarol". Śp. ksiądz Jean Siegel (1925-2018) - wspomnienie o niezłomnym proboszczu ( PDF )

Ks. Noël Barbara. Uderzające podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku

Ks. Noël Barbara. Katolicka Msza święta a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą?

Ks. Anthony Cekada. Całkowicie nieważne i pozbawione znaczenia. Święcenia biskupie według obrzędu z 1968 roku

Ks. Anthony Cekada. Pułapka mszy Motu proprio

Ks. Dominik Radecki. Czy Msza łacińska naprawdę powróciła?

Ks. Noël Barbara. Czy arcybiskup Lefebvre naraził na szwank swoje własne wieczne zbawienie? List otwarty do członków FSSPX ( PDF )

John Daly. Arcybiskup Lefebvre a sedewakantyzm ( PDF )

Ks. [Bp] Robert L. NevilleBłędy i sprzeczności FSSPX. Powody dla których opuściłem Bractwo Św. Piusa X. List do biskupa Bernarda Fellaya (PDF)

Petrus. Podsumowanie 40 lat lefebryzmu! ( PDF )

Petrus. Żałosne umizgi bpa Fellaya do modernisty Bergoliusza (pseudopapieża "Franciszka")! ( PDF )

"Rivarol". Kryzys we francuskim dystrykcie Bractwa Św. Piusa X (FSSPX) ( PDF )

Jérôme Bourbon. "Synod o rodzinie": błogosławieństwo udzielone cudzołóstwu! ( PDF )

"Non possumus". Luter - heretycki wieprz z Saksonii i miejsce dla niego przeznaczone... piekło... ( PDF )

Ks. Anthony CekadaCzy powinienem uczestniczyć we Mszy, w której wymienia się w Kanonie imię "papieża Franciszka"? Sedewakantyści powinni być konsekwentni, zwłaszcza z nastaniem Bergoglio ( PDF )

Ks. Anthony Cekada. Msza w jedności z "piratem-«papieżem»": kilka zagadnień ( PDF )

Ks. Oswald Baker. Najważniejsza jest Msza

Ks. Oswald Baker. Ofiara Mszy świętej a nowa "Msza"

Ks. Noël Barbara. Quare semper hoc loqueris? Dlaczego zawsze mówisz to samo? PDF )

Ks. Noël Barbara. Widzialność Kościoła - szkopuł dla obrońców Wiary

Ks. Noël Barbara. Ecône - koniec, kropka ( PDF )

Ks. Noël Barbara. List otwarty do członków Bractwa Św. Piusa X (FSSPX) ( PDF )

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Autorzy Nowej mszy

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Posłuszeństwo

"Traditio". Czytelnik pyta: "Wychowałem się w Novus Ordo. Czy jestem prawdziwym katolikiem?" PDF )

"Traditio". Czytelnik pyta: "Dlaczego znany tradycyjny (?) katolicki biskup gorszy prawdziwych tradycyjnych katolików stręcząc ¨sakramenty¨ sekty Novus Ordo?" PDF ) (nowość)

"Traditio". Hutton Gibson, dozgonny obrońca tradycyjnej wiary katolickiej umiera w wieku 101 lat, przyjąwszy sakrament ostatniego namaszczenia prawdziwego Kościoła katolickiego PDF )

"Traditio". Prominentni działacze Neokościoła Franciszka-Bergoglio potępiają go jako "heretyka" i wzywają do jego obalenia PDF )

"Traditio". Franciszek-Bergoglio wyznaje, iż został prezbiterem Novus Ordo w dużej mierze dlatego, że chciał być komunistycznym "modernistycznym rewolucjonistą" w Neokościele PDF )

"Traditio". Duchowny neokościoła publicznie odmawia ślubowania posłuszeństwa marksistowsko-modernistycznemu Franciszkowi-Bergoglio i jego "fałszywemu kościołowi" PDF )

"Traditio". Paglia - arcybiskup neokościoła i przewodniczący firmowanej przez Franciszka-Bergoglio Akademii Życia [Śmierci] nazywa wiernych katolików "heretykami", ponieważ uważają, że Judasz jest w piekle PDF )

"Traditio". Neo-Watykan szykuje na 2021 rok "zdjęcie ekskomuniki" z Marcina Lutra - odstępcy, który połowę mieszkańców Europy przemienił w heretyków PDF )

"Traditio". Czytelnik pyta: "Popełniłem grzech tatuując swe ciało; żałowałem za niego na spowiedzi, ale co mogę teraz z tym zrobić?" PDF )

"Traditio". Czytelnik pyta: Czy w świetle katolickiej teologii moralnej udział w boksie jest grzechem? PDF ) (nowość)

Ks. Kevin Vaillancourt. Współczesna liturgia: nowa forma kultu dla nowego pokolenia

Ks. Kevin VaillancourtCzy Summorum Pontificum rzeczywiście jest wyrazem Tradycji katolickiej?

Ks. Kevin VaillancourtObalanie mitu. Novus Ordo to nie to samo, co Msza Trydencka. (Część I)

Ks. Kevin Vaillancourt. Obalanie mitu. Novus Ordo to nie to samo, co Msza Trydencka. (Część II)

Ks. Kevin Vaillancourt. Nowa nauka o limbusie i "duch Vaticanum II"

Ks. Kevin Vaillancourt. Fałszywy ekumenizm: pewien spaczony schemat myślenia

Ks. Kevin Vaillancourt. Wirus fałszywego ekumenizmu PDF ) (nowość)

Ks. Kevin Vaillancourt. "Dialog" ekumeniczny - priorytetowe narzędzie modernistów

Ks. Kevin Vaillancourt. Nieważne co "oni" mówią - nie wszyscy czcimy tego samego Boga

Ks. Kevin Vaillancourt. Przypomnienie czterdziestej rocznicy deklaracji Nostra aetate

Ks. Kevin Vaillancourt. Soborowe postacie: Edward Schillebeeckx OP

Ks. Kevin Vaillancourt. Modernistyczny program ukryty za tzw. "Rokiem Eucharystii"

Ks. Kevin Vaillancourt. Pierwsze 90 dni Benedykta XVI oraz historia walki o Mszę

Ks. Kevin Vaillancourt. Wizyta Benedykta XVI w Ameryce i w ONZ

Ks. Kevin Vaillancourt. Kolejna wizyta w rzymskiej synagodze: dalszy ciąg skandalu

"The Catholic Voice". Przedefiniowanie "Tradycji" według reguł ewolucyjnych

Ks. Kevin Vaillancourt. Uczczenie stulecia encykliki Pascendi Dominici gregis

Ks. Kevin Vaillancourt. Zmiany w przepisach wielkopostnych prowadzą do utraty ducha pokutnego

Ks. Kevin Vaillancourt. Który ryt jest właściwy? Dlaczego w wielu tradycyjnych kaplicach słusznie używa się "poprawionych" obrzędów liturgicznych z czasów Piusa XII ( PDF )

Ks. Kevin Vaillancourt. Tatuaże. Noszenie tatuażu jest znakiem odradzania się pogańskiego symbolizmu

Ks. Francesco Ricossa. Przestrogi co do praktyki spalania zwłok (kremacji)

Bp Donald J. Sanborn. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Kazanie na drugą niedzielę po Wielkanocy, wygłoszone 5 maja 2019 r. w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Przepowiednie o końcu świata. Kazanie wygłoszone w Ostatnią Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego (24. XI. 2019 r.) w Londynie, w kaplicy św. Edmunda PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Antychryst PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Bergoglio reklamuje apostazję ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Sprzeciw wobec zmian soborowych a niezniszczalność Kościoła ( PDF )

Bp Donald J. SanbornSprzeczność Vaticanum II z nauczaniem Kościoła katolickiego ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn"Sobór Watykański II" - największa katastrofa w historii świata ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Judaizm przeciw chrześcijaństwu PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Dobre postanowienia noworoczne na 2020 r. Kazanie na Nowy Rok PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Protestantyzm a katolicyzm. Rewolucja wymierzona w Boski porządek świata ( PDF )

Bp Donald J. SanbornThe Catholic Church and Modernism (Kościół katolicki i modernizm) (mp4, 90.9 Mb)

Bp Donald J. Sanborn. Sedewakantyzm: w obronie autorytetu Kościoła katolickiego i papiestwa ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Jawna herezja dotycząca ewolucji dogmatów PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Bergoglio znów twierdzi, że piekła nie ma ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Vaticanum II, papież i FSSPX. Dlaczego udział w mszach Bractwa Św. Piusa X jest błędem - i to błędem poważnym. (Pytania i odpowiedzi)

Bp Donald J. Sanborn. Przeciw mentewakantyzmowi ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Błędy doktrynalne omylników z antyinfallibilistycznego "ruchu oporu" i popieranie cudzołóstwa przez "kardynała" modernistycznego Neokościoła ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Możliwe scenariusze dla Bractwa założonego przez abpa Lefebvre'a ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Bergoglio peroruje o niewolnictwie, karze śmierci i usprawiedliwia cudzołóstwo ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Bergoglio o (nie)istnieniu Boga ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Amoralny synod modernistycznych biskupów (2014) - produkt doktrynalnego liberalizmu Vaticanum II ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Kolejne herezje Bergoglio potwierdzają niekatolicki charakter modernistycznego Neokościoła ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Ohyda spustoszenia! Bergoglio wspiera przestępców, komunistów i zboczeńców ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Podsumowanie modernistycznego "Synodu o rodzinie" (2015) ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Bergoglio podważa dogmat przeistoczenia i potępia katolicki "fundamentalizm" ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Książka FSSPX o sedewakantyzmie ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Pierwszy krok Bergoglio do wprowadzenia "kapłaństwa kobiet" w modernistycznym Neokościele PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Heretycki uzurpator Bergoglio niszczy katolickie małżeństwo ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Czterej kardynałowie Novus Ordo i cztery herezje Bergoglio ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Przebłyski rozsądku w modernistycznym Neokościele, czy gra pozorów? Wątpliwości czterech "kardynałów" co do "nauczania" Bergoglio ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. "Kardynał" Raymond Burke zapowiada "formalną korektę" niemoralnego nauczania pseudopapieża Bergoglio ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Pseudopapież Bergoglio przeciw prawu Bożemu! - Jedynie słuszna interpretacja adhortacji "Amoris laetitia" ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Konferencja rzymska PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Pelagianizm PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Coraz więcej nieważnych chrztów Novus Ordo PDF ) (nowość)

Bp Donald J. Sanborn. Herezja i bluźnierstwo Bergoglio: "Bóg pragnie pluralizmu religii" PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Heretyckie bluzgi Bergoglio w Maroko PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Umierająca religia Novus Ordo PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Analiza krytyczna Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu

Bp Donald J. Sanborn. Analiza krytyczna ratzingerowskiej deklaracji Dominus Iesus

Bp Donald J. Sanborn. Ratzingera błąd subsistit in. Krytyczna analiza dokumentu watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary pt. "Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele"

Ks. Francesco Ricossa. Komentarz do Odpowiedzi Kongregacji Nauki Wiary na pytania dotyczące Lumen gentium nr 8

"Sodalitium"Istnienie Boga? Według Ratzingera kwestia niemożliwa do udowodnienia

"Sodalitium". Katolicki komentarz do "encykliki" Evangelium vitae Jana Pawła II

"Sodalitium". Komentarz do "encykliki" Ut unum sint Jana Pawła II

Bp Donald J. SanbornUna cum: Msza "w jedności z naszym Papieżem"? Wymienianie posoborowych "papieży" w Kanonie Mszy

Ks. Anthony Cekada. Szczypta kadzidła: sedewakantyści i msze una cum

Richardo (Wielka Brytania). Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uznaje obecnie biskupów Novus Ordo za prawowitych i wymusza na rodzicach dzieci ze szkół Bractwa, by modlić się za nich jako za "kapłanów i pasterzy" PDF )

"Sodalitium". Wyrzeczenie się błędów neogallikanizmu (lefebryzmu) przez włoskich księży z "Sodalitium", byłych członków Bractwa Św. Piusa X (1987) PDF )

Ks. Rafał Trytek. Deklaracja (2 lutego 2006)  (Français,Español,English)

Bp Donald J. Sanborn. Góry Gelboe. Jeden z pierwszych seminarzystów abp. Lefebvre'a opłakuje upadek jego Bractwa ( PDF )

Ks. Giuseppe Murro. Biskup Williamson przeciw Soborowi Watykańskiemu... Pierwszemu!

Bp Donald J. Sanborn. Komentarz do ostatnich wydarzeń w Bractwie Św. Piusa X. (Artykuł z 7 III 2009)

Bp Donald J. Sanborn. Analiza krytyczna oświadczeń biskupa Williamsona, Ratzingera i biskupa Fellay. (Artykuł z 28 III 2009)

Bp Donald J. Sanborn. Rozmowy doktrynalne Bractwa Św. Piusa X z modernistami i "beatyfikacja" Jana Pawła II. (Artykuł z marca 2011)

Bp Donald J. SanbornZgubne skutki kompromisów z prekursorami Antychrysta. (Artykuł z czerwca 2011)

Bp Donald J. SanbornRozkład religii Novus Ordo

Bp Donald J. SanbornSprzeczności w łonie Bractwa Św. Piusa X. Analiza listów biskupów FSSPX. (Artykuł z maja 2012)

Bp Donald J. SanbornOczekiwane porozumienie FSSPX z modernistami. (Artykuł z czerwca 2012)

Bp Donald J. SanbornImpas w procesie pojednania FSSPX z modernistami. (Artykuł z lipca 2012)

Bp Donald J. SanbornIdeologia Vaticanum II zaprzeczeniem doktryny katolickiej. C. d. negocjacji FSSPX z modernistami. (Artykuł z sierpnia 2012)

Bp Donald J. SanbornPerspektywa pojednania FSSPX z modernistami. (Artykuł z lutego 2013)

Bp Donald J. SanbornKonklawe przegranych i manipulacje Ratzingera co do Vaticanum II

Bp Donald J. SanbornJorge Bergoglio, liturgiczny progresista i skrajny ekumenista o marksistowskich tendencjach

Bp Donald J. SanbornBergoglio wypowiada wojnę tradycjonalistom

Bp Donald J. Sanborn"Kanonizacje" Jana XXIII i Jana Pawła II

Bp Donald J. SanbornJorge Bergoglio. Nasz najlepszy argument na istnienie wakatu Stolicy Apostolskiej ( PDF )

Bp Donald J. SanbornBergoglio o Żydach i ateistach. Modernistyczny relatywizm prawdy dogmatycznej ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Od modernizmu do apostazji. Bergoglio nie wierzy w katolickiego Boga

Bp Donald J. SanbornTragikomedia Novus Ordo: Bergoglio z nosem klauna i herezja "kardynała" Rodrigueza

Bp Donald J. SanbornWzniosłość świętej Wiary katolickiej a obskurantyzm współczesnego świata

Bp Donald J. SanbornDlaczego należy przekonywać zwolenników FSSPX do stanowiska sedewakantystycznego ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Katolickie seminarium duchowne, FSSPX i "kanonizacje" pseudopapieży 

Bp Donald J. Sanborn. Zawirowania w FSSPX w związku z konsekracją na biskupa ks. Faure

Bp Donald J. Sanborn. Sprzeczności doktrynalne biskupa Fellay i rocznica śmierci arcybiskupa Lefebvre

Bp Donald J. Sanborn. Biskup Fellay i moderniści z Neokościoła ( PDF )

Bp Donald J. Sanborn. Nasz katolicki apostolat, Dziesięć rad Bergoglio i "Requiem" dla protestanckiego heretyka

Bp Donald J. Sanborn. Doniosłość Wielkiego Postu dla katolików, pseudoreligia niedowiarków i "efekt Bergoglio"

Bp Donald J. Sanborn. Spisek arcykapłanów żydowskich i faryzeuszów przeciw Chrystusowi

Bp Donald J. Sanborn. Cnoty nadprzyrodzone. Kazanie wygłoszone 31. 08. 2014 r. w Krakowie ( PDF )

Bp Donald J. SanbornEkumenizm - przygotowanie drogi dla Antychrysta

Bp Donald J. SanbornAsyż III - obrzydliwość spustoszenia w miejscu świętym

Bp Donald J. SanbornDuchowni w Novus Ordo

Bp Donald J. SanbornDokument Watykańskiej Rady Iustitia et Pax na temat gospodarki światowej

Bp Donald J. SanbornSocjalizm - droga do bankructwa i zagłady narodów

Ks. Francesco Ricossa. Uznani tradycjonaliści (anglikanie)

Bp Vida Elmer. Węzeł gordyjski

Nieomylność kanonizacji

Patrick Henry Omlor. Sprostowanie niektórych błędnych interpretacji bulli Execrabilis

Ks. Anthony Cekada. Sedewakantyzm i "papierowy papież" pana Ferrary

Ks. Anthony Cekada. Opieranie się papieżowi, sedewakantyzm i kościół-monstrum (Frankenchurch)

Ks. Anthony Cekada. Frankenchurch znów daje znać o sobie:  Ratzinger o Kościele

Ks. Anthony Cekada. Cytat z Bellarmina o "oporze" względem Papieża, czyli kolejny mit tradycjonalistów

Ks. Anthony Cekada. Bractwo Św. Piotra (niektóre wyciszone problemy)

O. Martin Stépanich OFM. Niepokalane Serce Maryi wkrótce zatriumfuje... List do ks. Mikołaja Grunera

O. Martin Stépanich OFM. List do Atila Sinke Guimaraesa

O. Martin Stépanich OFM. List do ks. Paula Kramera

O. Martin Stépanich OFM. Komentarz na temat antysedewakantystycznego stanowiska duetu Gruner-Ferrara

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Sedewakantyzm (polemika z duetem Gruner-Ferrara)

"Novus Ordo Watch". Kiedy Nestoriusz utracił swój urząd? Obalenie zarzutów Johna Salza i Roberta Siscoe ( PDF )

Bp Oliver Oravec. Prawda o Kościele

Bp Oliver Oravec. O współczesnym tzw. ekumenizmie PDF )

Bp Oliver Oravec. Watykan i wolnomularstwo PDF )

Bp Oliver Oravec. Jan Paweł II a ewolucja człowieka ze zwierzęcia PDF )

Bp Oliver Oravec. Co robić w obliczu współczesnego kryzysu? PDF )

Bp Oliver Oravec. Najczęściej stawiane nam zarzuty PDF )

Bp Oliver Oravec. Prawda o Kościele. - Żydzi PDF )

Bp Oliver Oravec. Osculator Alchoranis

Bp Oliver Oravec. Bergoglio - wielka kara na całą ludzkość! PDF )

"Głos Katolickiej Tradycji". Bp Oliver Oravec. Totalna wolność? PDF )

"Głos Katolickiej Tradycji". Bp Oliver Oravec. Klątwy obowiązujące PDF ) (nowość)

"Głos Katolickiej Tradycji". Bp Oliver Oravec. Problemy z Bractwem Św. Piusa X (FSSPX) PDF )

Bp Oliver Oravec. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi Panny

Bp Vida Elmer. Zasadzki Antychrysta

Bp Vida Elmer. Vaticanum II, protestanci i aggiornamento

Bp Vida Elmer. Ex fructibus eorum cognoscetis eos. "Z owoców ich poznacie je"

Bp Vida Elmer. Cristeros, duch Vaticanum II i abp Lefebvre

Bp Vida Elmer. Kult człowieka i usunięcie Ofiary Mszy Świętej przygotowaniem drogi dla Antychrysta

Bp Donald J. Sanborn. Walka o Mszę jest zakończona

Bp Donald J. Sanborn. Nieświęty sakrament. Jan Paweł II aprobuje mszę bez konsekracji

Bp Donald J. Sanborn. Ratowanie dzidziusia. (Ratzinger desperacko broni Vaticanum II)

Bp Donald J. Sanborn. Modernizm wskrzeszony: Benedykt XVI o Zmartwychwstaniu