Pseudopapież Bergoglio podpisuje deklarację w Abu Zabi

 

Herezja i bluźnierstwo Bergoglio: "Bóg pragnie pluralizmu religii"

 

BP DONALD J. SANBORN

 

––––––––

 

4 lutego Bergoglio podpisał wraz z wielkim imamem z kairskiego Uniwersytetu Al-Azhar dokument zatytułowany Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia. Większość tego usłyszeliśmy już ponad pięćdziesiąt lat temu od Pawła VI i nazywane jest bom-fog. Jest to skrót od "brotherhood of man; fatherhood of God" (braterstwo ludzi; ojcostwo Boga). Mówiąc prościej, chodzi o to, że naturalistycznego (i masońskiego) braterstwa ludzi nie można osiągnąć bez pomocy religii. Jest to ukryte zanegowanie królewskiej godności Chrystusa i konieczności poddania się Jego panowaniu, po to, aby dostąpić zbawienia oraz osiągnąć pokój na świecie. Jest to przyznanie, że braterstwo ludzi może się dokonać na czysto naturalistycznych zasadach, ale że potrzebuje ono wymiaru duchowego, który może mu nadać tylko religia – każda religia. Dokument Gaudium et spes wydany przez Vaticanum II jest przepełniony tą ideą. Wyznacza on Kościołowi rolę służebną wobec naturalistycznego świata próbującego zbawić się bez Chrystusa, wobec upadłej ludzkości pokładającej nadzieję we własną zdolność do wyrwania się z głębin grzechu i jego skutków. Jest to ateistyczna myśl, jako że uznaje jedynie czysto doczesny cel życia człowieka: międzynarodowy pokój, dobrobyt dla wszystkich, prawa człowieka, itd. To dlatego Paweł VI w 1965 roku nazwał ONZ "ostatnią nadzieją świata".

 

Pseudopapież Bergoglio - wilk w owczej skórze

 

Bergoglio wykorzystał natomiast okazję i wygłosił nową herezję i bluźnierstwo, stwierdził mianowicie, że Bóg pragnie pluralizmu religii. Oto cytat:

 

"Wolność jest prawem każdej osoby: każdy korzysta z wolności wiary, myśli, słowa i działania. Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są wyrazem mądrej woli Bożej, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie. Ta boska Mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności wiary i wolności do bycia różnymi. Dlatego odrzuca się wszelkie próby zmuszania ludzi do przyjmowania określonej religii oraz kultury, podobnie jak narzucenie jednego modelu cywilizacji, którego inni nie akceptują".

 

Papież Grzegorz XVI

 

Papież Grzegorz XVI w 1832 roku, w encyklice Mirari vos potępił wolność sumienia: "Z zatrutego źródła [religijnego] indyferentyzmu wypływa ta fałszywa i niemądra maksyma, a raczej szaleństwo, że każdemu można dać i gwarantować wolność sumienia". Papież Pius IX powtórzył to potępienie w 1864 roku w encyklice Quanta cura.

 

Papież Pius IX

 

Jednakże, według mojej wiedzy, żaden modernista nie powiedział do tej pory, że Bóg pragnie pluralizmu religii. Oznaczałoby to, że Bóg pragnie herezji, bluźnierstwa i błędu zarówno w sferze dogmatycznej, jak i moralnej. Czy może być jakieś większe bluźnierstwo? Gdzie się o tym mówi w Piśmie Świętym? U Ojców Kościoła? W nauczaniu Kościoła?

 

Papież Pius XII

 

Posłuchajcie Papieża Piusa XII w przemówieniu Ci riesce z 6 grudnia 1953 roku: "To, co nie odpowiada prawdzie i moralnemu prawu, obiektywnie nie ma żadnego prawa do istnienia, ani rozpowszechniania, ani działania". Jakże zatem Bóg mógłby rzeczywiście pragnąć istnienia fałszywej religii negującej Jego własne Objawienie, udzielającej w dodatku błogosławieństwa niemoralności?

 

Zbójecki Sobór Watykański II. Conciliabulum Vaticanum Secundum.

 

Ta nowa herezja i bluźnierstwo Bergoglio jest jednak niczym innym, jak logicznym następstwem ekumenizmu Vaticanum II i jego afirmacji relatywizmu prawdy leżącego u podstaw ekumenizmu.

 

Bp Donald J. Sanborn

 

inveritateblog.com (1)

 

Tłumaczył z języka angielskiego Mirosław Salawa

 

–––––––––––––––

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Bp Donald J. Sanborn, a) Przebłyski rozsądku w modernistycznym Neokościele, czy gra pozorów? Wątpliwości czterech "kardynałów" co do "nauczania" Bergoglio. b) Czterej kardynałowie Novus Ordo i cztery herezje Bergoglio. c) Podsumowanie modernistycznego "Synodu o rodzinie" (2015). d) Ohyda spustoszenia! Bergoglio wspiera przestępców, komunistów i zboczeńców. e) Kolejne herezje Bergoglio potwierdzają niekatolicki charakter modernistycznego Neokościoła.  f) "Sobór Watykański II" – największa katastrofa w historii świata. g) Ekumenizm – przygotowanie drogi dla Antychrysta. h) Asyż III – obrzydliwość spustoszenia w miejscu świętym. i) Bergoglio o (nie)istnieniu Boga. j) Amoralny synod modernistycznych biskupów (2014) – produkt doktrynalnego liberalizmu Vaticanum II. k) Pierwszy krok Bergoglio do wprowadzenia "kapłaństwa kobiet" w modernistycznym Neokościele. l) Bergoglio reklamuje apostazję. m) Heretycki uzurpator Bergoglio niszczy katolickie małżeństwo. n) Sedewakantyzm: w obronie autorytetu Kościoła katolickiego i papiestwa. o) Błędy doktrynalne omylników z antyinfallibilistycznego "ruchu oporu" i popieranie cudzołóstwa przez "kardynała" modernistycznego Neokościoła. p) Bergoglio peroruje o niewolnictwie, karze śmierci i usprawiedliwia cudzołóstwo. q) "Kardynał" Raymond Burke zapowiada "formalną korektę" niemoralnego nauczania pseudopapieża Bergoglio. r) Pseudopapież Bergoglio przeciw prawu Bożemu! Jedynie słuszna interpretacja adhortacji "Amoris laetitia". s) Bergoglio znów twierdzi, że piekła nie ma. t) Konferencja rzymska. u) Pelagianizm. v) Umierająca religia Novus Ordo.

 

2) Patrick Henry Omlor, a) Zbójecki Kościół. b) Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele". c) Jan Paweł II Apostata.

 

3) Ks. Anthony Cekada, a) Tradycjonaliści, nieomylność i Papież. b) Czy ekskomunikowany kardynał może zostać wybrany na papieża? c) Bergoglio nie ma nic do stracenia... zatem sedewakantystyczna argumentacja musi się zmienić..

 

4) Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870), Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia.

 

5) O. Hieronim Savonarola OP, a) Triumphus Crucis, sive De veritate Fidei. IV. 7. Mahumetanorum sectam omni ratione carere. b) Il Trionfo della Croce. IV. 7. Che la setta de’ Maomettani è tutta irrazionabile. c) Tryumf Krzyża, czyli O prawdzie Wiary. IV. 7. Kompletna irracjonalność mahometańskiej sekty. d) The Triumph of the Cross. IV. 7. The Utter Irrationality of the Mahometan Religion. e) Le Triomphe de la Croix. IV. 7. Que la secte des mahométans est toute déraisonnable.

 

6) Henryk Hello, a) Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia – wolność wyznania – wolność prasy – wolność nauczania. b) Syllabus w wieku XX.

 

7) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie.

 

8) Abp Walenty Zubizarreta OCD, O modernizmie (De modernismo).

 

9) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach heroicznych.

 

10) Ks. dr Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej.

 

 (Przypisy oraz ilustracje od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIX, Kraków 2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: