"Kardynał" Raymond Burke zapowiada "formalną korektę" niemoralnego nauczania pseudopapieża Bergoglio (1)

 

BP DONALD J. SANBORN

 

–––––––

 

Kardynał Burke, znany konserwatysta, udzielił niedawno wywiadu, zawierającego twierdzenia, które same wymagają korekty. Już w listopadzie 2016 r. powiedział: "Jest w Tradycji Kościoła praktyka korygowania błędów Biskupa Rzymskiego. Jest to oczywiście dość rzadko stosowane. Jeśli jednak nie otrzymamy odpowiedzi na te pytania, to chciałbym powiedzieć, że będzie to kwestia podjęcia formalnego aktu korekty poważnego błędu".

 

Czterej opozycyjni "kardynałowie" Novus Ordo

 

Czterej opozycyjni "kardynałowie" Novus Ordo. Dwaj z nich już nie żyją

 

Mówiąc o "pytaniach" nawiązuje do dokumentu Dubia, który wraz z trzema innymi kardynałami przedstawił Bergoglio w 2016 r. Nie otrzymał od Bergoglio odpowiedzi, dlatego począwszy od końca ubiegłego roku mówił, że powinno dojść do "formalnej korekty" "papieża". Twierdzi, że takie postępowanie ma swoją tradycję. Nie jest to prawdą. Nigdy nie było przypadku, aby jakiś kardynał lub biskup poprawiał papieskie magisterium. Istnieją przypadki publicznej krytyki ich zachowania. Święty Paweł napomniał św. Piotra za to, że przyzwolił Żydom na separowanie się od nieżydów w czasie spożywania posiłków. Nie było tu jednak żadnej kwestii doktrynalnej. Teologowie Uniwersytetu Paryskiego publicznie zwrócili uwagę Janowi XXII na kwestię doktrynalną, którą głosił jedynie jako prywatny nauczyciel, nie zaś jako reprezentant magisterium Kościoła.

 

Wzywam "kardynała", aby nam powiedział, 1) gdzież to nauczycielski urząd Kościoła w czymkolwiek pobłądził; oraz 2) kiedy i gdzie dostojnicy kościelni korygowali nauczanie papieża.

 

"Kardynał" Raymond Burke przygotowuje się do "formalnej korekty".

 

"Kardynał" Raymond Burke przygotowuje się do "formalnej korekty"

 

Już sam pomysł poprawiania papieża w materii nauczania niszczy nauczycielski autorytet Kościoła. Które nauczanie przyjmujemy? Nauczanie papieża czy nauczanie jego korektorów? Bergoglio nazwał już Amoris laetitia nauczaniem zwyczajnym (magisterium ordinarium), któremu, gdyby był prawdziwym papieżem, należałaby się – pod groźbą grzechu śmiertelnego – nasza akceptacja. Jedyne co – zgodnie z konstytucją Kościoła – grupa kardynałów mogłaby uczynić, to oskarżyć go o herezję i zmusić do odwołania jego elekcji oraz wybrać innego. Jednakże nie wypełnią oni swoich obowiązków, zaledwie "poprawiając" "papieża". Powiększa to jedynie zamęt. Jest podobne do bandażowania głębokiej rany. Papież głoszący fałszywą  naukę, to sztylet wymierzony w serce katolickiego Kościoła. Musi zostać usunięty.

 

Po drugie, kardynał Burke powiedział w ostatnim wywiadzie dla "The Wanderer", że papież Honoriusz został złożony z urzędu papieskiego. Nie jest to prawdą. Papież, święty Leon II nie podtrzymał zawartej w aktach Trzeciego Soboru Konstantynopolitańskiego detronizacji Honoriusza, złagodził natomiast orzeczenie, oświadczając, że podsycił płomienie herezji zaniedbując jej potępienia. Nigdy nie było przypadku papieża, który został usunięty z powodu głoszenia herezji. Niemniej jednak "kardynał" Burke ma słuszność co do tego, że nauczanie herezji, a nawet publiczne wspomaganie herezji, zasługuje na złożenie z urzędu. W rzeczy samej, nauczanie herezji w ramach "magisterium Kościoła" świadczy przede wszystkim o tym, że [ziejący kacerstwem osobnik] nigdy nie był papieżem.

 

Pseudo-papież Franciszek-Bergoglio

 

Pseudopapież Bergoliusz nie zamierza korygować swego niemoralnego "magisterium"

 

Otóż, kardynał i ci prałaci, którzy się z nim zgadzają, mogliby uczynić wiele dobrego. Nawet "formalne napomnienie", mimo iż nie ma sensu z powodów, które przedstawiłem powyżej, byłoby przynajmniej krokiem we właściwym kierunku. Stanowiłoby ostrzeżenie dla ludzi, którzy nadal uważają się za wiernych katolików, a także dla hierarchii Novus Ordo, co do faktu, że u Bergoglio występuje problem doktrynalny. Przy łasce Bożej być może inne kroki mogłyby zostać podjęte w dobrym kierunku.

 

Bp Donald J. Sanborn

 

Artykuł z: "Most Holy Trinity Seminary Newsletter", August 2017. (2)

 

inveritateblog.com

 

Tłumaczyła z języka angielskiego Iwona Olszewska

 

–––––––––––––––

 

Przypisy:

(1) Tytuł artykułu oraz ilustracje w tekście od red. Ultra montes. Oryginalny tytuł artykułu brzmi: "Formal Correction".

 

(2) Por. 1) Bp Donald J. Sanborn, a) Przebłyski rozsądku w modernistycznym Neokościele, czy gra pozorów? Wątpliwości czterech "kardynałów" co do "nauczania" Bergoglio. b) Czterej kardynałowie Novus Ordo i cztery herezje Bergoglio. c) Podsumowanie modernistycznego "Synodu o rodzinie" (2015). d) Ohyda spustoszenia! Bergoglio wspiera przestępców, komunistów i zboczeńców. e) Kolejne herezje Bergoglio potwierdzają niekatolicki charakter modernistycznego Neokościoła.  f) "Sobór Watykański II" – największa katastrofa w historii świata. g) Ekumenizm – przygotowanie drogi dla Antychrysta. h) Asyż III – obrzydliwość spustoszenia w miejscu świętym. i) Bergoglio o (nie)istnieniu Boga. j) Amoralny synod modernistycznych biskupów (2014) – produkt doktrynalnego liberalizmu Vaticanum II. k) Pierwszy krok Bergoglio do wprowadzenia "kapłaństwa kobiet" w modernistycznym Neokościele. l) Bergoglio reklamuje apostazję. m) Heretycki uzurpator Bergoglio niszczy katolickie małżeństwo. n) Sedewakantyzm: w obronie autorytetu Kościoła katolickiego i papiestwa. o) Błędy doktrynalne omylników z antyinfallibilistycznego "ruchu oporu" i popieranie cudzołóstwa przez "kardynała" modernistycznego Neokościoła. p) Bergoglio peroruje o niewolnictwie, karze śmierci i usprawiedliwia cudzołóstwo.

 

2) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele. b) Ecône – koniec, kropka. c) List otwarty do członków Bractwa Św. Piusa X (FSSPX). d) Uderzające podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku. e) Katolicka Msza święta a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą? f) Czy Jan Paweł II jest modernistą? g) Zdemaskowanie braku autorytetu władzy Neokościoła.

 

3) Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims, Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników.

 

4) Ernestus Müller, Episcopus Linciensis, Theologia moralis.

 

5) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

6) O. Artur Vermeersch SI, Katechizm małżeństwa chrześcijańskiego według encykliki "Casti connubii".

 

7) Praca zbiorowa Profesorów Uniwersytetu Lubelskiego, Małżeństwo w świetle nauki katolickiej.

 

8) Ks. Zygmunt Baranowski, Reformy małżeńskie Lutra.

 

9) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie.

 

10) Ks. dr Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska.

 

11) O. Mikołaj Łęczycki SI, Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych.

 

12) Bp Michał Nowodworski, a) Papież Liberiusz. b) Honoriusz Papież. c) Wiara i rozum. d) Liberalizm. e) Janseniści.

 

13) Ks. Antoni Krechowiecki, Errata historii co do Papiestwa w kolei wszystkich wieków. Studium krytyczne.

 

14) Józef kardynał Hergenröther, Rzekome błędy i sprzeczności Papieży.

 

 (Przypisy od red. Ultra montes).

 

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVII, Kraków 2017

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: