Opus Dei i masoneria

 

Relacja hiszpańskiej żydówki na temat tajnej historii Opus Judei

 

"FORO CATÓLICO"

 

––––––––

 

28 marca 2017 r.

 

Od Redakcji:

 

Poniższy komentarz nadesłała pewna praktykująca niegdyś kabałę współpracowniczka żydowskiego pochodzenia, która przez lata przedstawiała się jako katoliczka, jednak ostatecznie postanowiła wykorzystać swoją tajną tożsamość, aby wskazać i objaśnić niektóre praktyki kabalistów, którzy przez wieki przenikali do Kościoła katolickiego, a obecnie są w soborowym neokościele.

 

W tym przypadku ujawnia nieco wiadomości rozpowszechnianych na temat założyciela Opus Dei marrana José María Escriv(b)a de Balaguer y Albás i przedstawia nam to z żydowskiego punktu widzenia.

 

Jose Maria Escriva de Balaguer

 

Forum katolickie:

 

"Kiedy mówi się o Opus jako o kabalistach, należy coś uściślić. Nie jest to zwykła grupa osób praktykujących żydowską kabałę udająca pobożnych katolików, ale coś jeszcze innego.

 

Historia Opus Dei może wiele wyjaśniać, jednak wiele faktów jest zakrytych. José María był człowiekiem bardzo świadomym swojego pochodzenia i krwi. Chciał coś zrobić dla hiszpańskich krypto-żydów, rozproszonych i niezwiązanych ze sobą. Chciał, żeby byli razem i zjednoczyli się. Nietrudno było się zorientować, kim byli, wystarczyło przyglądnąć się rodzinom dzierżącym władzę polityczną i gospodarczą w Hiszpanii. Właśnie dlatego Opus nie jest – jak się niesłusznie uważa – «ruchem katolickim dla bogatych». Jest to ruch mający na celu zjednoczenie rodzin krypto-żydowskich i zapobieganie ich asymilacji poprzez mieszanie się z bogatymi rodzinami nieżydowskimi. Początkowo był ograniczony do Hiszpanii, ale w krótkim czasie Escrivá dokonał międzynarodowej ekspansji.

 

José María stworzył pojęcie numerariuszy i supernumerariuszy, pojedynczych osób nie żyjących w związku małżeńskim, którzy żyli we wspólnocie i pracowali, z reguły w elitarnych zawodach, w celu infiltracji władzy politycznej i gospodarczej. Jest to rodzaj wzajemnej pomocy społecznej, która zapewnia, że ​​ krypto-żydowskim członkom niczego nie brakuje i nie muszą się mieszać z nie-żydami, aby łączyć majątki.

 

Co do tego, że źle mówią o masonerii – lub że są ultrakonserwatywni i wyjątkowo pobożni – to należy stwierdzić, że aby wprowadzić w błąd niezwykle ważnym jest podawanie się za skrajne przeciwieństwo wolnomularstwa. W Nowym Kościele Opus Dei nie wypada dobrze i jest utożsamiane ze Starym Kościołem. Ale to pieniądze Opus sfinansowały powstanie i działalność Nowego Kościoła w 1965 roku. Pieniądze Opus są bardzo potrzebne oraz stanowią także pewne źródło finansowania. Co ciekawe, przeznaczane są dla katolickich ruchów, grup i kręgów, które jak najgorzej wyrażają się o Opus.

 

Bergoglio marrano

 

Franciszek [Bergoglio] i Opus wydają się pozostawać w konflikcie ze względu na ich «przynależność do dwóch przeciwnych skrzydeł Kościoła». Tymczasem wszyscy są zaskoczeni ich dobrymi wzajemnymi relacjami. Ale to czyste wyrachowanie. Franciszek wie, że Opus jest na jego usługi, a Opus wie, że są tam, aby wspomagać we wszystkim posoborowych papieży".

 

Jose Maria Escriba, Opus Judei.

 

 

https://forocatolico.wordpress.com/2017/03/28/valiosa-revelacion-de-hebrea-espanola-acerca-de-historia-secreta-del-opus-judei/ (1)

 

Z języka hiszpańskiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

(Ilustracje oraz przypisy od red. Ultra montes)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Kevin Vaillancourt, a) Obchody "Roku Wiary" a destrukcja życia liturgicznego. b) Modernistyczny "Rok Wiary": Manifestacja Nowej Religii. c) Masoneria i "Nowa Ewangelizacja". d) Czy "Summorum Pontificum" rzeczywiście jest wyrazem Tradycji katolickiej? e) Współczesna liturgia: nowa forma kultu dla nowego pokolenia. f) Pogaństwo nadal niepowstrzymanie szerzy się w modernistycznym Neokościele. g) Modernistyczny program ukryty za tzw. "Rokiem Eucharystii". h) Uczczenie stulecia encykliki "Pascendi Dominici gregis". i) Asyż III: "Pielgrzymka" indyferentyzmu. j) Wirus fałszywego ekumenizmu. k) Abyśmy nie zapomnieli. Sprawa przeciwko "kanonizacji" Jana Pawła II. l) Świętowanie błędu w "Roku Wiary". m) Tak zwana "Nowa Ewangelizacja" zaprzeczeniem Boskiego Zamysłu. n) Redemptionis Sacramentum: Nowe wytyczne dla Nowej Liturgii. o) "Dialog" ekumeniczny – priorytetowe narzędzie modernistów. p) Błąd fałszywego ekumenizmu i odrzucenie wcześniejszego nauczania. q) Abyśmy nie zapomnieli: Głos sprzeciwu wobec "kanonizacji" Jana Pawła II.

 

2) John Kenneth Weiskittel, a) Trzecie oko Wojtyły. Pielgrzymka Jana Pawła II do Indii. b) Akta Bugniniego. Analiza przewrotu w Kościele. c) Wolnomularze a kościół soborowy. d) Jan Paweł II i voodoo. Wycieczka Karola Wojtyły do Beninu.

 

3) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Ocena spotkań w Asyżu w 1986 i 2011. b) Zapowiedź "kanonizacji" Jana Pawła II – człowieka, który odstąpił od wiary katolickiej łamiąc pierwsze przykazanie Dekalogu. c) Sedewakantyzm.

 

4) Patrick Henry Omlor, a) Zbójecki Kościół. b) Jan Paweł II Apostata. c) Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele".

 

5) "Traditio", Franciszek-Bergoglio w Ogrodach Watykańskich przewodniczy pogańskiej ceremonii ku czci "Matki Ziemi".

 

6) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele. b) Ecône – koniec, kropka. c) List otwarty do członków Bractwa Św. Piusa X (FSSPX). d) Uderzające podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku. e) Katolicka Msza święta a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą? f) Quare semper hoc loqueris? Dlaczego zawsze mówisz to samo? g) Zdemaskowanie braku autorytetu władzy Neokościoła. h) Czy Jan Paweł II jest modernistą?

 

7) Ks. Curzio Nitoglia, a) Kilka słów o mordach rytualnych. b) Infiltracja żydomasońska w Kościele rzymskim.

 

8) Ks. Francesco Ricossa, a) Roncalli (J-23) i masoneria. b) Roncalli (J-23) inauguruje ekumenizm. c) Ratzinger: 99% protestant.

 

9) Dr Anna Danuta Drużbacka, Moralne oblicze kwestii żydowskiej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu.

 

10) Ks. Aleksander Lakszyński, Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych.

 

11) Ks. Andrzej Dobroniewski, Modernizm i moderniści.

 

12) Ks. Stanisław Miłkowski, O modernizmie.

 

13) Abp Antoni Szlagowski, a) Wiara w pojęciu katolickim, a modernistycznym. b) Wiara w życiu. c) Prawda według nauki Kościoła, oraz twierdzeń modernistów. d) Zasady modernistów (modernistarum doctrina).

 

14) Ks. dr Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXX, Kraków 2020

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: