Pseudopapież apostata Franciszek-Bergoglio jako komunista

 

W nowym "motu proprio" Franciszek-Bergoglio wyrzeka się Kościoła katolickiego. Przyjmując nową religię nieopartą na Chrystusie wyraźnie odstępuje od wiary katolickiej (1)

 

"TRADITIO"

 

––––––––

 

Pseudopapież Franciszek-Bergoglio zakrywa twarz

 

Franciszek-Bergoglio zakrywa twarz jak gdyby doznawał ataku szaleństwa. Neopapież apostata otwarcie wyrzekł się Kościoła katolickiego. Nakazał neokościołowi przyjęcie nowej religii opartej na "świeckiej nauce, kulturze i żywym doświadczeniu", w miejsce Pisma Świętego i Świętej Tradycji, dwóch źródeł publicznego Objawienia Chrystusowego danego światu. To, co głosi Bergoglio, to czysta apostazja potępiona przez dogmatyczne sobory Kościoła katolickiego. Jest ewidentnym odstępcą od wiary katolickiej, czyli wykluczonym z Kościoła.

 

–––––––––––

 

1 listopada 2023 roku neopapież-apostata otwarcie wyrzekł się Kościoła katolickiego. Oficjalną polityką jego neokościoła nowego porządku (Newchurch of the New Order) – który z całą pewnością NIE jest Kościołem katolickim – jest teraz odrzucenie katolickiej teologii. W swoim nowym "motu proprio" "Ad theologiam promovendam", wydanym w pośpiechu w zwykłym języku włoskim bez oficjalnej wersji łacińskiej, zadekretował "zmianę paradygmatu" w neokościele z teologii katolickiej na "świecką naukę, kulturę i żywe doświadczenie ludzi" jako podstawę teologii, a nie Pismo Święte i Świętą Tradycję – dwa źródła publicznego Objawienia Chrystusowego danego światu. Jako odstępca od wiary katolickiej Bergoglio ewidentnie wykluczył się ze społeczności wierzących (Kościoła), ponieważ to, czego on naucza wiele dogmatycznych soborów Kościoła katolickiego nazwało czystą apostazją.

 

Bergoglio zadekretował, że neokościół zaangażuje się w "głębokie przemiany kulturowe". W Meksyku i Brazylii zachęcał już do oddawania czci nagiej pogańskiej bogini płodności Pachamamie zamiast Najświętszej Maryi Pannie, w Peru do czczenia pogańskiego bóstwa nieba Atakama, a w Zairze nawet do zastąpienia "mszy" Novus Ordo pogańskimi, afrykańskimi obrzędami. Dekret Bergoglio doprowadza ekumeniczną herezję antysoboru Vaticanum II (wszyscy czcimy tych samych bogów, wszystkie religie są prawdziwe) do niewyobrażalnego dotąd ekstremum.

 

Dokument Bergoglio używa marksistowskiej/komunistycznej terminologii, wzywając do "rewolucji kulturowej" w miejsce chrześcijaństwa, aby stała się "teologią fundamentalnie kontekstualną". Bergoglio mówi o Chrystusie nie jako o Drugiej Osobie Trójcy Przenajświętszej, ale jako o "wcieleniu w czas i przestrzeń", stosując terminologię przypominającą heretyckiego księdza Pierre'a Teilharda de Chardin (1881-1955) – neojezuitę, jak sam Bergoglio – którego promowanie modernistycznej herezji było tak odrażające, że papieże Pius XI i Pius XII uciszyli go i zakazali publikowania na tematy religijne.

 

Promując również marksistowski/komunistyczny program, Bergoglio w swoim dokumencie wyraźnie odrzuca rozum i wiarę, które zawsze były podstawą katolicyzmu w czasach apostolskich, patrystycznych, średniowieczu, renesansie, a nawet w czasach nowożytnych. Bergoglio specjalnie chce ogołocić chrześcijańską wiarę z chrześcijańskich treści, aby mogła przyciągnąć nawet ateistów. (Niektóre informacje w tym komentarzu pochodzą z Catholic News Agency).

 

Tradycyjni katolicy zrozumcie, Bergoglio stracił nie tylko wiarę (jeśli kiedykolwiek ją miał) ale i rozum. Jego ostatni dokument nie wykazuje żadnych przejawów chrześcijaństwa. Podczas gdy bezowocnie próbuje pozyskać ateistów, stracił wschodnich prawosławnych, protestantów, a nawet żydów i muzułmanów. Zamiary bezmyślnych neokonów/pseudo-tradycjonalistów z neokościoła, którzy myślą, że mogą otrzymać od Bergoglio "łacińską mszę" ("Latin Mess"), która nie jest ani w całości łacińska, ani nie jest prawdziwą Mszą, zostały całkowicie udaremnione przez Bergoglio. Muszą opuścić neokościół teraz, zanim zostaną wciągnięci w bezdenną otchłań przez wroga, któremu służy Bergoglio.

 

Pseudopapież Franciszek-Bergoglio z synodem i szatan

 

Pseudopapież Franciszek-Bergoglio i pseudopapież Paweł VI

 

Pseudopapież Franciszek-Bergoglio podąża za pseudosoborem

 

Pseudopapież Franciszek-Bergoglio i ścieżka synodu 2021-2024

 

Pseudopapież Franciszek-Bergoglio i synod o synodalności

 

Pseudopapież Franciszek-Bergoglio i zboczeńcy

 

Pseudopapież Franciszek-Bergoglio i bananowa republika

 

 

http://www.traditio.com/comment/com2311.htm (2)

 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

(Początkowa i końcowe ilustracje od red. Ultra montes).

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł oryginalny: Francis-Bergoglio Renounces the Catholic Church in a New Motu Proprio. He Is a Clear Excommunicate from the Catholic Faith, Embracing a New Religion not Based on Christ.

 

(2) Por. 1) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. k) Marcin Luter. Życie i dziedzictwo arcyheretyka. l) "...ale nas zbaw ode złego...". Czy modernistyczny kościół jest w stanie wyrzucić diabła? m) Franciszek-Bergoglio znowu atakuje! Pokaz dwulicowości Vaticanum II. n) Największa ozdoba katolickiego kapłaństwa. o) Cała i nieskalana. Musimy zachować integralność wiary katolickiej. p) Korzenie problemów: Vigano dotyka źródła posoborowych błędów. q) Kult Czternastu Świętych Wspomożycieli. r) Moralne bankructwo modernistycznego neokościoła. s) Religia islamu: zagrożenie dla zachodniej cywilizacji. t) Nieuniknione podziały na widoku publicznym. "Dobrzy funkcjonariusze" kontra "źli funkcjonariusze" w soborowym kościele. u) Okupowany przez modernistów Watykan kończy z tolerancją wobec prawdziwej Mszy. Refleksje nad tzw. motu proprio "Traditionis custodes". v) Nowa religia naturalizmu.

 

2) "Traditio", a) Tradycyjni katolicy powinni być wdzięczni za wszystkich odważnych, tradycyjnych kapłanów, których mają. b) Czytelnik pyta: "Wychowałem się w Novus Ordo. Czy jestem prawdziwym katolikiem?". c) Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uznaje obecnie biskupów Novus Ordo za prawowitych i wymusza na rodzicach dzieci ze szkół Bractwa, by modlić się za nich jako za "kapłanów i pasterzy". d) Prominentni działacze Neokościoła Franciszka-Bergoglio potępiają go jako "heretyka" i wzywają do jego obalenia. e) Franciszek-Bergoglio w Ogrodach Watykańskich przewodniczy pogańskiej ceremonii ku czci "Matki Ziemi". f) Franciszek-Bergoglio wyznaje, iż został prezbiterem Novus Ordo w dużej mierze dlatego, że chciał być komunistycznym "modernistycznym rewolucjonistą" w Neokościele. g) Paglia – arcybiskup neokościoła i przewodniczący firmowanej przez Franciszka-Bergoglio Akademii Życia [Śmierci] nazywa wiernych katolików "heretykami", ponieważ uważają, że Judasz jest w piekle. h) Duchowny neokościoła publicznie odmawia ślubowania posłuszeństwa marksistowsko-modernistycznemu Franciszkowi-Bergoglio i jego "fałszywemu kościołowi". i) W pięćdziesiątą rocznicę promowanego przez ruch New Age "Dnia Ziemi" Franciszek-Bergoglio wzywa pogańską boginię przyrody do wybaczenia grzechów. j) Hutton Gibson, dozgonny obrońca tradycyjnej wiary katolickiej umiera w wieku 101 lat, przyjąwszy sakrament ostatniego namaszczenia prawdziwego Kościoła katolickiego. k) Neo-Watykan szykuje na 2021 rok "zdjęcie ekskomuniki" z Marcina Lutra – odstępcy, który połowę mieszkańców Europy przemienił w heretyków. l) Po anty-soborze Vaticanum II Kościół katolicki przekształcono w sprotestantyzowany neo-kościół. Zdjęcia opowiadają niezaprzeczalną historię tej metamorfozy lepiej niż tysiąc słów. m) Czytelniczka pyta: "Czy tradycyjny katolik może polecać przyjęcie chrztu w kościele Novus Ordo?". n) Czytelnik pyta: "Czy sakramenty (?) neokościoła Novus Ordo są ważne, czy są nieważne (fałszywe), ponieważ nieważni są prezbiterzy-szafarze neokościoła?". o) Neokonserwatyści neokościoła lamentują, gdyż zdali sobie sprawę z dalekosiężnych konsekwencji wywołanych decyzją Franciszka-Bergoglio o rozmontowaniu miejsc odprawiania Nowej Łacińskiej Mszy (New Latin Mess) oraz "indultowych" grup, takich jak Bractwo Św. Piotra.

 

3) "Antimodernist", Bożonarodzeniowy koncert w Watykanie.

 

4) Bp Oliver Oravec, a) Prawda o Kościele. b) Totalna wolność? c) O współczesnym tzw. ekumenizmie. d) Co robić w obliczu współczesnego kryzysu? e) Problemy z Bractwem Św. Piusa X (FSSPX). f) Osculator Alkoranis. g) Watykan i wolnomularstwo. h) Klątwy obowiązujące.

 

5) Jérôme Bourbon, a) Paweł VI: święty w niebie czy pachołek piekła? b) "Synod o rodzinie": błogosławieństwo udzielone cudzołóstwu! c) Pięćdziesiąt lat "nowej mszy": półwiecze kataklizmu.

 

6) Patrick Henry Omlor, a) Zbójecki Kościół. b) Jan Paweł II Apostata. c) Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele".

 

7) Ks. Rama P. Coomaraswamy, Problemy z nowymi sakramentami.

 

8) Ks. Dominik Radecki CMRI, a) Teilhard de Chardin i grzech pierworodny. b) Nowy ryt chrztu.

 

9) Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims, a) Teologia moralna. Traktat o Sakramencie chrztu. O chrzcie dorosłych. b) Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników.

 

10) Ks. Dr Antoni Borowski, a) Warunkowe szafarstwo sakramentalne. b) Teologia moralna. c) Prawo Boże.

 

11) Ks. Michał Sopoćko, a) Recenzja książki ks. dr. Antoniego Borowskiego pt. "Warunkowe szafarstwo sakramentalne". b) Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowym. Studium teologiczno-pedagogiczne. (De educatione spirituali secundum Nicolaum Lancicium. Tractatus theologicus ac paedagogicus).

 

12) Ks. Dr E. Huszar, Ks. W. Danek, Katechizm dla konwertytów.

 

13) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej.

 

14) Wingolf, Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie.

 

15) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

16) Bp Konrad Martin, a) O konieczności Chrztu świętego. b) Dogmat Zmartwychwstania. c) Katolicka nauka wiary. d) Katolicka nauka obyczajów. e) Wyznanie wiary (professio fidei).

 

17) Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI, Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne.

 

18) Ks. Maciej Józef Scheeben, Tajemnice chrześcijaństwa. Tajemnica Kościoła i jego sakramentów.

 

19) Ks. Jan Rosiak SI, a) Chrystus mistyczny. b) Idąc nauczajcie. c) Wiara i "doświadczenie religijne". d) Tu es Petrus. e) "Poza Kościołem nie ma zbawienia".

 

20) Ks. Aleksander Lakszyński, Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych.

 

21) Bp Michał Nowodworski, a) Kilka słów Ojców i Nauczycieli Kościoła dla tych, którzy szemrzą w przeciwnościach i cierpieniach. b) Życie chrześcijańskie. c) Wiara i rozum. d) Liberalizm.

 

22) Ks. Aleksander Żychliński, a) O apostolstwo wedle ducha. b) Czy "teolog-heretyk" jest teologiem? c) Tajemnica katolicyzmu. d) O pojęciu nadnatury. Studium dogmatyczne. e) Metafizyka komunizmu a mądrość Chrystusowa.

 

23) Ks. Ignacy Grabowski, Prawo kanoniczne. O występkach przeciw wierze i jedności kościelnej.

 

24) Ks. Jan Nepomucen Opieliński, a) Apostaci, heretycy i schizmatycy a inni grzesznicy. b) Ekskomunika na schizmatyków. c) Co to jest ekskomunika?

 

25) Ks. Dr Henryk Maria Pezzani, Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego. Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny. (Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae. Can. 26. Devius a fide catholica, haereticus, vel schismaticus eligi prohibetur in Romanum Pontificem; si eligatur nulla est electio).

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Pax vobis. Pokój wam.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXIII, Kraków 2023

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: