Zdrada Judasza. Giotto.

 

Paglia – arcybiskup neokościoła i przewodniczący firmowanej przez Franciszka-Bergoglio Akademii Życia [Śmierci] nazywa wiernych katolików "heretykami", ponieważ uważają, że Judasz jest w piekle (1)

 

"TRADITIO"

 

––––––––

 

Dante, "Boska Komedia", Piekło, Judasz pożerany przez szatana

 

Tradycyjne przedstawienie szatana pożerającego Judasza według dzieła Dantego

 

Arcybiskup neokościoła Vincenzo Paglia, przewodniczący firmowanej przez Franciszka-Bergoglio Akademii Życia [Śmierci], zdemaskował się jako antykatolik, nazywając wiernych katolików "heretykami", gdyż trzymają się katolickiej nauki, że Judasz Iskariota trafił do piekła ze względu na nieodpokutowaną zdradę i samobójstwo. Marksizm/modernizm, w którego uścisku znajdują się przywódcy neokościoła od czasu anty-soboru Vaticanum II (1962 – 1965) powoduje, iż zaprzeczają, że sami głoszą herezje i zamiast tego wiernych katolików próbują przedstawiać jako "heretyków". To jednak nie zadziała. Biblia, Tradycja oraz wielcy Doktorzy i Teologowie Kościoła sprzeciwiają się takim niewyświęconym hochsztaplerom neokościoła jakim jest Paglia.

 

Neo-arcybiskup Vincenzo Paglia

 

–––––––––––

 

Teraz wiemy, dlaczego neokościół Nowego Porządku jest tak pełen heretyków: nie znają oni definicji herezji sformułowanej przez Kościół katolicki! Jak definiuje ją św. Tomasz z Akwinu, główny teolog Kościoła: "herezja jest gatunkiem niewiary, a heretykami są ci, co powołują się na naukę Chrystusa, faktycznie jednak łamią Jego dogmaty", to znaczy dogmaty Boskiego objawienia publicznego zawierającego się w Piśmie Świętym i Świętej Tradycji. Czyż nie jest to idealna definicja neokościoła i wszystkich jego zwolenników?! Sfabrykowana "Nowa Msza" ("Nowy bałagan" – New Mess) jest heretycka zgodnie z dekretami dogmatycznego Soboru Trydenckiego. Ateistyczny komunizm, który głosi Franciszek-Bergoglio jest heretycki. "Ekumenizm" antykatolickiego Vaticanum II, który w gruncie rzeczy głosi, że wszyscy czcimy tych samych bogów i że wszystkie religie są prawdziwe, odrzuca dogmatyczne nauczanie, że Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem.

 

A teraz mamy arcybiskupa neokościoła Vincenzo Paglię, przewodniczącego firmowanej przez Franciszka-Bergoglio Akademii Życia [Śmierci], głoszącego 10 grudnia 2019: "Musimy także pamiętać, że dla Kościoła katolickiego, jeśli ktoś mówi, że Judasz jest w piekle, to jest heretykiem". Paglia nie jest katolikiem, więc jego wypowiedź – co nie dziwi – stawia na głowie wszelkie prawdziwe katolickie rozumienie terminu "heretyk". Jego wypowiedź z pewnością nie ma nic wspólnego z nauczaniem Kościoła katolickiego. Chociaż przebywanie Judasza w piekle nie zostało dogmatycznie zdefiniowane, to oczywiście znajduje potwierdzenie w Piśmie Świętym (np. Mt. 26, 24; Mk 14, 21; J. 6, 71), Świętej Tradycji oraz u Ojców i Doktorów Kościoła, w tym Wielkiego Doktora św. Augustyna z Hippony i głównego teologa Kościoła, św. Tomasza z Akwinu, jak również w Katechizmie dogmatycznego Soboru Trydenckiego.

 

Wierni katolicy! jest to typowa taktyka marksizmu/modernizmu, który trzyma w uścisku przywódców neokościoła od czasu anty-soboru Vaticanum II: zaprzeczać, że samemu głosi się herezje i zamiast tego próbować przedstawiać wiernych katolików jako heretyków. To nie będzie funkcjonować. Boża prawda jest zbyt oczywista, by ją negować. Nauczanie katolickie – podobnie jak Bóg – pozostaje stałe; nauki neokościoła – jak podstępy szatańskie – zmieniają się każdego dnia.

 

Judasz się powiesił

 

Judasz zdrajca, 2019 r.

 

Człowiek w piekle

 

 

http://www.traditio.com/comment/com1912.htm (2)

 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

(Większość ilustracji od red. Ultra montes).

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł oryginalny: Newarchbishop Paglia, President of Francis-Bergoglio's Academy for Life [Death] Calls True Catholics "Heretics" because They Hold that Judas Is in Hell.

 

(2) Por. 1) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. k) Marcin Luter. Życie i dziedzictwo arcyheretyka. l) "...ale nas zbaw ode złego...". Czy modernistyczny kościół jest w stanie wyrzucić diabła? m) Franciszek-Bergoglio znowu atakuje! Pokaz dwulicowości Vaticanum II.

 

2) "Traditio", a) Tradycyjni katolicy powinni być wdzięczni za wszystkich odważnych, tradycyjnych kapłanów, których mają. b) Czytelnik pyta: "Wychowałem się w Novus Ordo. Czy jestem prawdziwym katolikiem?". c) Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uznaje obecnie biskupów Novus Ordo za prawowitych i wymusza na rodzicach dzieci ze szkół Bractwa, by modlić się za nich jako za "kapłanów i pasterzy". d) Prominentni działacze Neokościoła Franciszka-Bergoglio potępiają go jako "heretyka" i wzywają do jego obalenia. e) Franciszek-Bergoglio w Ogrodach Watykańskich przewodniczy pogańskiej ceremonii ku czci "Matki Ziemi". f) Franciszek-Bergoglio wyznaje, iż został prezbiterem Novus Ordo w dużej mierze dlatego, że chciał być komunistycznym "modernistycznym rewolucjonistą" w Neokościele.

 

3) Ks. Adolf Albin, O fałszywym żalu Judasza.

 

4) Ks. Franciszek Eberhard SI, Zdrada Judasza.

 

5) O. Mikołaj Łęczycki SI, De Judae proditione. Rozmyślanie o zdradzie Judasza.

 

6) Dusza potępionej, List z piekła. "Nie módl się za mnie – jestem potępiona!

 

7) Ks. Józef Stagraczyński, a) Czego uczy Kościół o piekle. b) Okropność piekła. c) Bojaźń piekła. d) Noc we wieczności.

 

8) "Non possumus", Luter – heretycki wieprz z Saksonii i miejsce dla niego przeznaczone... piekło....

 

9) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. f) Modernizm w książce polskiej. g) O rzeczach ostatecznych.

 

10) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego (Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini).

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIX, Kraków 2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: