Brazylijski modernsityczny biskup zaprasza kobiety do koncelebrowania Novus Ordo.

 

Czytelnik pyta: "Czy sakramenty (?) neokościoła Novus Ordo są ważne, czy są nieważne (fałszywe), ponieważ nieważni są prezbiterzy-szafarze neokościoła?" (1)

 

"TRADITIO"

 

––––––––

 

Neokatolik zostaje zanurzony w basenie podczas obrzędu inicjacji (wtajemniczenia).

 

Neokatolik zostaje zanurzony w basenie podczas obrzędu – którego neokościół nie nazywa teraz nawet "chrztem", ale raczej "inicjacją" ("wtajemniczeniem") – bardziej przypominającego przyjęcie nieświadomej osoby do loży masońskiej. W ostatnich latach wiele "inicjacji" w neokościele stało się jeszcze bardziej fałszywych (nieważnych) niż ma to miejsce w przypadku niektórych chrztów protestanckich.

 

–––––––––––

 

Drodzy ojcowie "Traditio":

 

Chodzi mi o sakramenty (?), które otrzymałem jako członek neokościoła Novus Ordo. Jeśli prezbiterzy-szafarze Novus Ordo są nieważni (fałszywi), to czy sakramenty (?), których rzekomo udzielają, są również nieważne? Czy ich chrzty, komunie, małżeństwa są nieważne?

 

Odpowiedź ojców "Traditio":

 

Oczywiste jest, że poza dwoma możliwymi wyjątkami w neokościele nie ma ważnych sakramentów. Nieważne sprotestantyzowane pseudosakramenty neokościoła, które zastąpiły sakramenty katolickie wkrótce po Vaticanum II (1962-1965) są wadliwe (nieważne, fałszywe) z powodu wady formy (formuły) i/lub materii i/lub intencji szafarza.

 

W neokościele spowiedź (którą neokościół nazywa teraz "pojednaniem"), komunia, bierzmowanie, święcenia kapłańskie (które neokościół nazywa teraz – podobnie jak protestanci – "instalacją", czyli "wprowadzeniem na urząd") oraz ostatnie namaszczenie (które neokościół nazywa teraz "błogosławieństwem chorych") są ewidentnie wadliwe (nieważne, fałszywe) z powodu wady formy (formuły) i/lub materii i/lub intencji szafarza. Co więcej – ponieważ sakrament święceń został zniesiony w 1968 roku i zastąpiony neokatolicką "instalacją" ("wprowadzeniem na urząd") zwykłych sprotestantyzowanych prezbiterów-szafarzy – w Novus Ordo nie ma ważnego kapłaństwa.

 

Dwoma prawdopodobnymi wyjątkami są chrzest (który neokościół obecnie nazywa "wtajemniczeniem") i małżeństwo. Nawet chrzty protestanckie (chrześcijańskie) są ważne (choć heretyckie), ale tylko wtedy, gdy są udzielane z użyciem właściwej intencji, materii i formy (biblijnej formuły trynitarnej). Relacje z ostatnich lat wskazują, że wielu prezbiterów-szafarzy neokościoła używa niebiblijnego słownictwa; w związku z tym ich chrzty są nieważne (fałszywe). Natomiast, małżeństwa nie udziela kapłan, lecz wzajemnie udzielają go sobie małżonkowie w obecności kapłana jako świadka. Dlatego, jeśli małżeństwo zostaje zawarte przez osoby wolne od przeszkód do jego zawarcia, to może być ważne, jednakże jest heretyckie.

 

Twoje pytanie zwraca uwagę na absolutny imperatyw moralny jakim jest dla prawdziwych katolików trzymanie się z dala od wszystkiego, co jest związane z neokościołem Novus Ordo, ponieważ z pewnością nie jest to Kościół katolicki, tylko fałszywy, w wielu przypadkach nawet gorszy – jeśli to możliwe – niż protestancki.

 

 

Neomsza plemienna w Nowej Gwinei

 

Pogańskie rytuały podczas neomszy w Los Angeles

 

Novus Ordo w Brazylii z okazji Dnia Masona

 

Pogański kult podczas modernistycznej pseudobiskupiej konsekracji

 

Pogański kult podczas modernistycznej pseudobiskupiej konsekracji

 

Pogański kult podczas modernistycznej pseudobiskupiej konsekracji

 

Pseudokardynał Rainer Maria Woelki z protestancką minister w katedrze kolońskiej, 17 kwietnia 2015 r.

 

Ekumeniczne pseudobierzmowanie w wykonaniu pseudokardynała Barbarina w Lyonie

 

 

http://www.traditio.com/comment/com2104.htm (2)

 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

(Początkowa i końcowe ilustracje od red. Ultra montes).

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł oryginalny: A Reader Asks: "Are the Sacraments (?) of the Newchurch of the New Order Valid Or Are They Invalid (Fake) because Newchurch Presbyter-Ministers Are Invalid?".

 

(2) Por. 1) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. k) Marcin Luter. Życie i dziedzictwo arcyheretyka. l) "...ale nas zbaw ode złego...". Czy modernistyczny kościół jest w stanie wyrzucić diabła? m) Franciszek-Bergoglio znowu atakuje! Pokaz dwulicowości Vaticanum II.

 

2) "Traditio", a) Tradycyjni katolicy powinni być wdzięczni za wszystkich odważnych, tradycyjnych kapłanów, których mają. b) Czytelnik pyta: "Wychowałem się w Novus Ordo. Czy jestem prawdziwym katolikiem?". c) Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uznaje obecnie biskupów Novus Ordo za prawowitych i wymusza na rodzicach dzieci ze szkół Bractwa, by modlić się za nich jako za "kapłanów i pasterzy". d) Prominentni działacze Neokościoła Franciszka-Bergoglio potępiają go jako "heretyka" i wzywają do jego obalenia. e) Franciszek-Bergoglio w Ogrodach Watykańskich przewodniczy pogańskiej ceremonii ku czci "Matki Ziemi". f) Franciszek-Bergoglio wyznaje, iż został prezbiterem Novus Ordo w dużej mierze dlatego, że chciał być komunistycznym "modernistycznym rewolucjonistą" w Neokościele. g) Paglia – arcybiskup neokościoła i przewodniczący firmowanej przez Franciszka-Bergoglio Akademii Życia [Śmierci] nazywa wiernych katolików "heretykami", ponieważ uważają, że Judasz jest w piekle. h) Duchowny neokościoła publicznie odmawia ślubowania posłuszeństwa marksistowsko-modernistycznemu Franciszkowi-Bergoglio i jego "fałszywemu kościołowi". i) W pięćdziesiątą rocznicę promowanego przez ruch New Age "Dnia Ziemi" Franciszek-Bergoglio wzywa pogańską boginię przyrody do wybaczenia grzechów. j) Hutton Gibson, dozgonny obrońca tradycyjnej wiary katolickiej umiera w wieku 101 lat, przyjąwszy sakrament ostatniego namaszczenia prawdziwego Kościoła katolickiego. k) Neo-Watykan szykuje na 2021 rok "zdjęcie ekskomuniki" z Marcina Lutra – odstępcy, który połowę mieszkańców Europy przemienił w heretyków. l) Po anty-soborze Vaticanum II Kościół katolicki przekształcono w sprotestantyzowany neo-kościół. Zdjęcia opowiadają niezaprzeczalną historię tej metamorfozy lepiej niż tysiąc słów. m) Czytelniczka pyta: "Czy tradycyjny katolik może polecać przyjęcie chrztu w kościele Novus Ordo?".

 

3) "Antimodernist", Bożonarodzeniowy koncert w Watykanie.

 

4) Bp Oliver Oravec, a) Prawda o Kościele. b) Totalna wolność? c) O współczesnym tzw. ekumenizmie. d) Co robić w obliczu współczesnego kryzysu? e) Problemy z Bractwem Św. Piusa X (FSSPX). f) Osculator Alkoranis. g) Watykan i wolnomularstwo. h) Klątwy obowiązujące.

 

5) Jérôme Bourbon, a) Paweł VI: święty w niebie czy pachołek piekła? b) "Synod o rodzinie": błogosławieństwo udzielone cudzołóstwu! c) Pięćdziesiąt lat "nowej mszy": półwiecze kataklizmu.

 

6) Patrick Henry Omlor, a) Zbójecki Kościół. b) Jan Paweł II Apostata. c) Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele".

 

7) Ks. Rama P. Coomaraswamy, Problemy z nowymi sakramentami.

 

8) Ks. Dominik Radecki CMRI, a) Teilhard de Chardin i grzech pierworodny. b) Nowy ryt chrztu.

 

9) Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims, a) Teologia moralna. Traktat o Sakramencie chrztu. O chrzcie dorosłych. b) Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników.

 

10) Ks. Dr Antoni Borowski, a) Warunkowe szafarstwo sakramentalne. b) Teologia moralna. c) Prawo Boże.

 

11) Ks. Michał Sopoćko, a) Recenzja książki ks. dr. Antoniego Borowskiego pt. "Warunkowe szafarstwo sakramentalne". b) Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowym. Studium teologiczno-pedagogiczne. (De educatione spirituali secundum Nicolaum Lancicium. Tractatus theologicus ac paedagogicus).

 

12) Ks. Dr E. Huszar, Ks. W. Danek, Katechizm dla konwertytów.

 

13) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej.

 

14) Wingolf, Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie.

 

15) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

16) Bp Konrad Martin, a) O konieczności Chrztu świętego. b) Dogmat Zmartwychwstania. c) Katolicka nauka wiary. d) Katolicka nauka obyczajów. e) Wyznanie wiary (professio fidei).

 

17) Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI, Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne.

 

18) Ks. Maciej Józef Scheeben, Tajemnice chrześcijaństwa. Tajemnica Kościoła i jego sakramentów.

 

19) Ks. Jan Rosiak SI, a) Chrystus mistyczny. b) Idąc nauczajcie. c) Wiara i "doświadczenie religijne". d) Tu es Petrus. e) "Poza Kościołem nie ma zbawienia".

 

20) Ks. Aleksander Lakszyński, Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Pax vobis. Pokój wam.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXI, Kraków 2021

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: