Pseudopapa sovieticus. Franciszek Bergoglio komunista.

 

Duchowny neokościoła publicznie odmawia ślubowania posłuszeństwa marksistowsko-modernistycznemu Franciszkowi-Bergoglio i jego "fałszywemu kościołowi" (1)

 

"TRADITIO"

 

––––––––

 

Sycylijski prezbiter Alessandro Minutella

 

Sycylijski prezbiter Alessandro Minutella publicznie odmówił złożenia przysięgi posłuszeństwa Franciszkowi-Bergoglio, który to – jak twierdzi neoprezbiter – ustanowił "fałszywy kościół". Minutella wypowiedział wojnę Bergoglio, wzywając neokatolików, by "stawili opór" Bergoglio i bronili "prawdziwego Kościoła". Jego neoparafia popiera Minutellę i odrzuca Bergoglio za to, że "zbliżył się zanadto do luteranizmu".

 

–––––––––––

 

Sycylijski duchowny Alessandro Minutella publicznie odmówił ślubowania posłuszeństwa Franciszkowi-Bergoglio, czego domagał się jego neo-arcybiskup. Prezbiter, odrzucając usprawiedliwianie przez Bergoglio – pod pozorem "miłosierdzia" – wszelkiego rodzaju ciężkich grzechów, ogłosił swój sprzeciw wobec "kościoła miłosierdzia" Novus Ordo, który nazwał "oszukańczym fałszywym kościołem" Franciszka-Bergoglio. Prezbiter odrzuca antykatolickie praktyki Bergoglio, a także założył zgromadzenie tradycyjnych zakonnic.

 

Prezbiter Minutella wezwał neokatolików (Newchurchers) do "stawienia oporu" Bergoglio i obrony "prawdziwego Kościoła". Otrzymał znaczne poparcie, ponieważ coraz więcej członków neokościoła zdaje sobie sprawę z tego, co modernistyczno-marksistowski Bergoglio robi, w celu zniszczenia katolicyzmu na całym świecie. Rada parafialna (Newparish) Minutelli zorganizowała czuwanie modlitewne w intencji swego duszpasterza. Wielu członków jego wspólnoty oskarżyło Bergoglio o zbytnie "zbliżenie się do luteranizmu". Prezbiter stwierdził, że "w [neo]kościele prawdopodobnie dokonuje się już schizma". (Niektóre informacje do tego komentarza zostały zaczerpnięte z Crux News Service).

 

Pseudopapież Franciszek-Bergoglio i herezjarcha Marcin Luter

 

Wierni katolicy, herezje Franciszka-Bergoglio stały się tak niezaprzeczalne, że nawet znaczące segmenty jego neokościoła zwróciły się przeciwko niemu. Kilku neokardynałów i neobiskupów, a także duża grupa teologów z neokościoła, publicznie ogłosili go heretykiem. Bergoglio – ten w istocie zdeklarowany komunista – zareagował zapamiętale wobec tych, którzy publicznie konfrontują go z katolicką doktryną, co jest sprawdzianem, który go pogrąża.

 

Pseudopapież Franciszek-Bergoglio komunista

 

Antypapież Franciszek-Bergoglio i żydzi

 

 

http://www.traditio.com/comment/com2003.htm (2)

 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

(Większość ilustracji od red. Ultra montes).

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł oryginalny: Newchurch Presbyter Publicly Refuses to Pledge Obedience To the Marxist/Modernist Francis-Bergoglio and His "False Church".

 

(2) Por. 1) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. k) Marcin Luter. Życie i dziedzictwo arcyheretyka. l) "...ale nas zbaw ode złego...". Czy modernistyczny kościół jest w stanie wyrzucić diabła? m) Franciszek-Bergoglio znowu atakuje! Pokaz dwulicowości Vaticanum II.

 

2) "Traditio", a) Tradycyjni katolicy powinni być wdzięczni za wszystkich odważnych, tradycyjnych kapłanów, których mają. b) Czytelnik pyta: "Wychowałem się w Novus Ordo. Czy jestem prawdziwym katolikiem?". c) Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uznaje obecnie biskupów Novus Ordo za prawowitych i wymusza na rodzicach dzieci ze szkół Bractwa, by modlić się za nich jako za "kapłanów i pasterzy". d) Prominentni działacze Neokościoła Franciszka-Bergoglio potępiają go jako "heretyka" i wzywają do jego obalenia. e) Franciszek-Bergoglio w Ogrodach Watykańskich przewodniczy pogańskiej ceremonii ku czci "Matki Ziemi". f) Franciszek-Bergoglio wyznaje, iż został prezbiterem Novus Ordo w dużej mierze dlatego, że chciał być komunistycznym "modernistycznym rewolucjonistą" w Neokościele. g) Paglia – arcybiskup neokościoła i przewodniczący firmowanej przez Franciszka-Bergoglio Akademii Życia [Śmierci] nazywa wiernych katolików "heretykami", ponieważ uważają, że Judasz jest w piekle.

 

3) "Antimodernist", Bożonarodzeniowy koncert w Watykanie.

 

4) Bp Donald J. Sanborn, a) Herezja i bluźnierstwo Bergoglio: "Bóg pragnie pluralizmu religii". b) Poza Kościołem nie ma zbawienia. c) Heretyckie bluzgi Bergoglio w Maroko. d) Jawna herezja dotycząca ewolucji dogmatu.

 

5) Jérôme Bourbon, a) Paweł VI: święty w niebie czy pachołek piekła? b) "Synod o rodzinie": błogosławieństwo udzielone cudzołóstwu! c) Pięćdziesiąt lat "nowej mszy": półwiecze kataklizmu.

 

6) Patrick Henry Omlor, a) Zbójecki Kościół. b) Jan Paweł II Apostata. c) Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele".

 

7) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

8) "Non possumus", Luter – heretycki wieprz z Saksonii i miejsce dla niego przeznaczone... piekło....

 

9) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. f) Modernizm w książce polskiej. g) O rzeczach ostatecznych.

 

10) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego (Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini).

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXX, Kraków 2020

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: