Chrzest w Sekcie Novus Ordo

 

Czytelniczka pyta: "Czy tradycyjny katolik może polecać przyjęcie chrztu w kościele Novus Ordo?" (1)

 

"TRADITIO"

 

––––––––

 

Basen chrzcielny w Sekcie Novus Ordo

 

Zwolennicy neokościoła nie przystępują teraz do chrztu, lecz do tego, co od 1969 roku nazywane jest "rytuałem inicjacji" – podobnym do przystąpienia do loży masońskiej. "Inicjacje" neokościoła są zazwyczaj nieważne, a nawet jeśli byłyby ważne, to osoba zainteresowana zostałaby natychmiast ekskomunikowana za przyjęcie formalnego członkostwa w sekcie niekatolickiej.

 

–––––––––––

 

Od: Petra

 

Drodzy ojcowie "Traditio":

 

Jestem tradycyjną katoliczką, która niedawno namówiła dorosłą kobietę do przyjęcia chrztu. Powiedziałam jej, że nauczę ją tradycyjnego katechizmu wiary katolickiej. Ponieważ słyszałam, że neokościół Novus Ordo nadal używa tradycyjnej formy chrztu, aczkolwiek w potocznej angielszczyźnie, poradziłam jej, aby chrzest odbył się w miejscowym kościele Novus Ordo.

 

Odpowiedź ojców "Traditio":

 

Taki czyn byłby najprawdopodobniej nieważny, a na pewno byłby ciężkim świętokradztwem. W rzeczywistości neokościół zazwyczaj nie używa ważnej formy chrztu; zatem "chrzest" byłby nieważny. Tak naprawdę, to w Novus Ordo nie ma nawet chrztu, od 1969 roku posiada tylko coś, co sam nazywa "rytuałem inicjacji" – podobnym do rytuału wstąpienia do loży masońskiej.

 

Nawet gdyby neokościół użył ważnej formy, nie można by zakładać istnienia ważnej intencji u heretyckiego prezbitera-szafarza Novus Ordo; zatem "chrzest" byłby nieważny. Co więcej, nawet gdyby "inicjacja" Novus Ordo była ważna, osoba zainteresowana byłaby natychmiast ekskomunikowana na mocy dokonanego przez siebie czynu za to, że została formalnym członkiem niekatolickiej sekty.

 

Jakby tych poważnych problemów było jeszcze mało, kościół Novus Ordo nie zaakceptowałby tej kobiety oraz poznania przez nią tradycyjnego katechizmu. Prezbiter-szafarz zażądałby, aby przed przyjęciem do heretyckiej sekty Novus Ordo przeszła obowiązkowy roczny program modernistycznej indoktrynacji.

 

Podsumowując, namawiasz tę kobietę do fałszywego "sakramentu", świętokradztwa, herezji i zaciągnięcia ekskomuniki. Oczywiście żaden prawdziwy katolik nie może mieć nic wspólnego z tak karygodnym czynem.

 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod linkiem: FAQ03: Should I Ever Attend Newchurch's "Ordinary" or "Extraordinary" Messes? [Czy powinienem w ogóle uczęszczać na msze w formie "zwyczajnej" lub "nadzwyczajnej" neokościoła?] w dziale: TRADITIO Network's Library of Files (FAQs and Traditional Apologetics), sekcja: "Five Practical Rules for Dealing with the New Order Sect" [Pięć praktycznych zasad postępowania z sektą Novus Ordo].

 

Nowa msza klaunów

 

Nowa msza klaunów

 

Novus_Ordo_Missae_sacrilegae. Świętokradzka nowa msza.

 

Novus Ordo Missae. Nowy Porządek Mszy.

 

Novus Ordo Missae. Niemcy Würzburg 7 sierpnia 2005.

 

 Novus Ordo Missae. Kalifornia 2003.

 

Kult pogańskiej bogini Pachamamy na Watykanie w czasie tzw. synodu amazońskiego w październiku 2019 r.

 

 

http://www.traditio.com/comment/com2103.htm (2)

 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

(Początkowa i końcowe ilustracje od red. Ultra montes).

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł oryginalny: A Reader Asks: "Can a Traditional Catholic Refer a Person To a Novus Ordo Church for Baptism?".

 

(2) Por. 1) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. k) Marcin Luter. Życie i dziedzictwo arcyheretyka. l) "...ale nas zbaw ode złego...". Czy modernistyczny kościół jest w stanie wyrzucić diabła? m) Franciszek-Bergoglio znowu atakuje! Pokaz dwulicowości Vaticanum II.

 

2) "Traditio", a) Tradycyjni katolicy powinni być wdzięczni za wszystkich odważnych, tradycyjnych kapłanów, których mają. b) Czytelnik pyta: "Wychowałem się w Novus Ordo. Czy jestem prawdziwym katolikiem?". c) Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uznaje obecnie biskupów Novus Ordo za prawowitych i wymusza na rodzicach dzieci ze szkół Bractwa, by modlić się za nich jako za "kapłanów i pasterzy". d) Prominentni działacze Neokościoła Franciszka-Bergoglio potępiają go jako "heretyka" i wzywają do jego obalenia. e) Franciszek-Bergoglio w Ogrodach Watykańskich przewodniczy pogańskiej ceremonii ku czci "Matki Ziemi". f) Franciszek-Bergoglio wyznaje, iż został prezbiterem Novus Ordo w dużej mierze dlatego, że chciał być komunistycznym "modernistycznym rewolucjonistą" w Neokościele. g) Paglia – arcybiskup neokościoła i przewodniczący firmowanej przez Franciszka-Bergoglio Akademii Życia [Śmierci] nazywa wiernych katolików "heretykami", ponieważ uważają, że Judasz jest w piekle. h) Duchowny neokościoła publicznie odmawia ślubowania posłuszeństwa marksistowsko-modernistycznemu Franciszkowi-Bergoglio i jego "fałszywemu kościołowi". i) W pięćdziesiątą rocznicę promowanego przez ruch New Age "Dnia Ziemi" Franciszek-Bergoglio wzywa pogańską boginię przyrody do wybaczenia grzechów. j) Hutton Gibson, dozgonny obrońca tradycyjnej wiary katolickiej umiera w wieku 101 lat, przyjąwszy sakrament ostatniego namaszczenia prawdziwego Kościoła katolickiego. k) Neo-Watykan szykuje na 2021 rok "zdjęcie ekskomuniki" z Marcina Lutra – odstępcy, który połowę mieszkańców Europy przemienił w heretyków. l) Po anty-soborze Vaticanum II Kościół katolicki przekształcono w sprotestantyzowany neo-kościół. Zdjęcia opowiadają niezaprzeczalną historię tej metamorfozy lepiej niż tysiąc słów.

 

3) "Antimodernist", Bożonarodzeniowy koncert w Watykanie.

 

4) Bp Oliver Oravec, a) Prawda o Kościele. b) Totalna wolność? c) O współczesnym tzw. ekumenizmie. d) Co robić w obliczu współczesnego kryzysu? e) Problemy z Bractwem Św. Piusa X (FSSPX). f) Osculator Alkoranis. g) Watykan i wolnomularstwo. h) Klątwy obowiązujące.

 

5) Jérôme Bourbon, a) Paweł VI: święty w niebie czy pachołek piekła? b) "Synod o rodzinie": błogosławieństwo udzielone cudzołóstwu! c) Pięćdziesiąt lat "nowej mszy": półwiecze kataklizmu.

 

6) Patrick Henry Omlor, a) Zbójecki Kościół. b) Jan Paweł II Apostata. c) Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele".

 

7) Ks. Rama P. Coomaraswamy, Problemy z nowymi sakramentami.

 

8) Ks. Dominik Radecki CMRI, a) Teilhard de Chardin i grzech pierworodny. b) Nowy ryt chrztu.

 

9) Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims, a) Teologia moralna. Traktat o Sakramencie chrztu. O chrzcie dorosłych. b) Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników.

 

10) Ks. Dr Antoni Borowski, a) Warunkowe szafarstwo sakramentalne. b) Teologia moralna. c) Prawo Boże.

 

11) Ks. Michał Sopoćko, a) Recenzja książki ks. dr. Antoniego Borowskiego pt. "Warunkowe szafarstwo sakramentalne". b) Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowym. Studium teologiczno-pedagogiczne. (De educatione spirituali secundum Nicolaum Lancicium. Tractatus theologicus ac paedagogicus).

 

12) Ks. Dr E. Huszar, Ks. W. Danek, Katechizm dla konwertytów.

 

13) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej.

 

14) Wingolf, Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie.

 

15) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

16) Bp Konrad Martin, a) O konieczności Chrztu świętego. b) Dogmat Zmartwychwstania. c) Katolicka nauka wiary. d) Katolicka nauka obyczajów. e) Wyznanie wiary (professio fidei).

 

17) Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI, Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne.

 

18) Ks. Jan Rosiak SI, a) Chrystus mistyczny. b) Idąc nauczajcie. c) Wiara i "doświadczenie religijne".

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Pax vobis. Pokój wam.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXI, Kraków 2021

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: