PROBLEMY Z NOWYMI SAKRAMENTAMI (1)

 

KS. RAMA P. COOMARASWAMY

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Przedmowa

 

Magisterium Kościoła i związane z nim zagadnienia PDF ) (nowość)

 

PROBLEMY Z NOWYMI SAKRAMENTAMI:

 

Rozdział I. Ogólne wprowadzenie

 

Rozdział II. Sakrament święceń

 

Rozdział III. Ostatnie namaszczenie

 

Rozdział IV. Bierzmowanie

 

Rozdział V. Co się stało ze Spowiedzią

 

Rozdział VI. Chrzest

 

Rozdział VII. Małżeństwo

 

Zakończenie

 

Dodatek I. Czy Chrzest Krwi i Chrzest Pragnienia należą do katolickiego nauczania?

 

Dodatek II. Bramy piekielne nie zwyciężą Kościoła PDF ) (nowość)

 

Ks. Rama P. Coomaraswamy (2002)

 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

Przypisy:

(1) Tytuł opracowania w oryginale angielskim The Problem with the Other Sacraments nawiązuje do książki tegoż Autora pt. The Problems with the New Mass. (Przyp. red. Ultra montes).

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006-2021

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: