Tradycyjni katolicy powinni być wdzięczni za wszystkich odważnych, tradycyjnych kapłanów, których mają (1)

 

CORY

 

––––––––

 

Kot na gruzach Rzymu

 

Jeden z wszędobylskich kotów przygląda się upadkowi Rzymu. Tak samo jak starożytny Rzym, nowy Rzym i współczesne społeczeństwo powoli umierają od środka. Gdy dokona się upadek neokościoła i społeczeństwa, odważni tradycyjni katoliccy kapłani i świeccy powstaną ponownie, podobnie jak Kościół podniósł się z barbarzyńskich najazdów do chwały gotyckich katedr, teologii i poezji św. Tomasza z Akwinu i muzyki sakralnej późnego średniowiecza.

 

–––––––––––

 

W ciągu mijającego roku miałem okazję trochę podróżować dla przyjemności i pracy. W związku z moimi wojażami mogłem uczestniczyć w tradycyjnych, łacińskich Mszach odprawianych w wielu kaplicach, oratoriach i kościołach. Jednym co jest nieomal identyczne we wszystkich tych przypadkach jest fakt, że 98 procent tradycyjnych katolików to ludzie wspaniali, życzliwi i wdzięczni za ofiary, które składają ich tradycyjni katoliccy kapłani. Jednakże, te pozostałe 2 procent stwarza problemy w niektórych miejscach. Te 2 procent o których wspominam lubi szkalować swojego kapłana, narzekać na niego i wywoływać podziały na swoim terenie.

 

Zwracam się do tych 2 procent: Proszę, przestańcie! Minionej niedzieli, tradycyjny katolicki ksiądz mówił o Adwencie jako okresie ciszy, która umożliwia Bogu wejście w nasze życie. W duchu Adwentu proszę Was: bądźcie cicho. Przestańcie narzekać na długość kazań Waszego kapłana. Zamiast tego, bądźcie wdzięczni, że macie tradycyjnego katolickiego księdza głoszącego prawdziwą Wiarę. Przestańcie narzekać, że Wasz ksiądz to "czarna rozpacz". Zamiast tego bądźcie wdzięczni, że macie tradycyjnego katolickiego księdza, który robi to, do czego zobowiązuje go Pismo Święte: Głoś nieskażoną prawdę tak, jak to czynił Nasz Pan Jezus Chrystus. Przestańcie obrażać swojego kapłana i innych wiernych. Zaprzestańcie prób wprowadzania rozłamu w kościołach, którymi zostaliście obdarzeni.

 

W tym okresie adwentowym, zamilczcie, proszę i w tej ciszy poświęćcie czas na podziękowanie Bogu za naszych wspaniałych tradycyjnych katolickich kapłanów, którzy się ogromnie poświęcają, aby zapewnić nam prawdziwe sakramenty. Nasi tradycyjni księża katoliccy muszą często podróżować wiele godzin samochodem, statkiem lub samolotem, aby przynieść wiernym prawdziwe sakramenty. W tym Adwencie, zamiast narzekać na swojego tradycyjnego katolickiego księdza, wstań, uściśnij mu dłoń i podziękuj. Nie tylko za to, co robi dla ciebie i za ofiary, które za ciebie składa, lecz również za wojnę, którą toczy. Tak, nasi tradycyjni księża katoliccy toczą wojnę, wojnę z marksistowsko-modernistycznym nowym Rzymem, przeciwko fałszywemu neokościołowi, który nie jest Kościołem katolickim.

 

Historia lubi się powtarzać. W początkach Kościoła katolicy byli zmuszani do zejścia do podziemia w świecie, który ich nienawidził. Mimo to utrzymywali Wiarę przy życiu i dzięki ich poświęceniu katolicki Kościół podbił Imperium Rzymskie oraz otaczający ich pogański świat. Historia się powtarza, a Boską Opatrzność można teraz widzieć wyraźniej.

 

Nowy Rzym i społeczeństwo powoli od środka umierają, tak jak to było ze starożytnym Rzymem. Gdy nowy Rzym i współczesne społeczeństwo upadną (a upadną, tak jak starożytny Rzym), odważni tradycyjni katoliccy kapłani i świeccy powstaną ponownie, podobnie jak Kościół podniósł się z barbarzyńskich najazdów do chwały gotyckich katedr, teologii i poezji św. Tomasza z Akwinu i muzyki sakralnej późnego średniowiecza.

 

A zatem, moi drodzy tradycyjni katolicy – a zwłaszcza te "2 procent" – bądźcie wdzięczni za tradycyjnych katolickich kapłanów, którzy utrzymują przy życiu prawdziwy rzymskokatolicki Kościół. Za tysiąc lat będą wspominani jako odważni obrońcy prawdziwej Wiary, tak jak teraz wspomina się pierwszych katolików. W tym Adwencie nie byłoby nie na miejscu odmówienie Nowenny za waszych tradycyjnych katolickich kapłanów w akcie podziękowania za nich Bogu.

 

http://www.traditio.com/comment/com1812.htm  (2)

 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł oryginalny: A Reader Writes: "In Advent, Traditional Catholics Should Be Thankful For All the Courageous Traditional Priests They Have".

 

(2) Por. 1) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII. b) Sedewakantyzm. c) Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego. d) Vaticanum II "w świetle Tradycji"? e) O Przysiędze antymodernistycznej. f) Czasy ostateczne a fałszywy ekumenizm. g) Ocena spotkań w Asyżu w 1986 i 2011. h) Różnica między gorliwością misyjną świętego Patryka a duchem Vaticanum II. i) Błędy doktrynalne "Dignitatis humanae". j) Wizyta antypapieża Franciszka w USA i "Synod o rodzinie" (2015). k) Długotrwały wakans Stolicy Apostolskiej. List do Ks. Peek odnośnie stanowiska teologicznego Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI). l) Papiestwo. m) Kościół katolicki i jurysdykcja. n) Nieomylne nauczanie papieża Piusa XII i Jego świątobliwych poprzedników potępia błędy i herezje Vaticanum II.

 

2) "The Reign of Mary", a) Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI). b) Modernistyczny Kościół: Nawracanie żydów niekonieczne.

 

3) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci.

 

4) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele. b) Uderzające podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku. c) Katolicka Msza święta a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą?

 

5) Ks. Johannes Heyne, a) Wolność zatracenia: Sprzeczność nauczania Vaticanum II z prawdziwą katolicką nauką. b) Ruch ekumeniczny: Czy Pius XII przyzwolił na ekumenizm? c) Gorliwość religijna.

 

6) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. f) Modernizm w książce polskiej.

 

7) F. J. Holzwarth, Historia powszechna. a) Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. b) Odrodzenie ludzkości. c) Zburzenie Jerozolimy. d) Ostatnie objawy duchowe starożytnego poganizmu. e) Pierwotna literatura chrześcijańska. f) Herezje. Gnostycyzm. Ireneusz, Tertulian, Klemens Aleksandryjski, Orygenes. g) Manicheizm. Laktancjusz. Arianizm, św. Atanazy, św. Hilary z Poitiers. h) Wymowa chrześcijańska w IV wieku. Bazyli Wielki, Jan Chryzostom, Ambroży. i) Św. Augustyn. Pelagianizm. Św. Hieronim. i) Architektura chrześcijańska. j) Benedykt z Nursji i jego reguła zakonna. k) Św. Bonifacy, apostoł Niemiec. – Pepin Mały. l) Longobardowie, Grecy i Papiestwo. m) Sztuka i literatura na Zachodzie w XI wieku. n) Pierwsza Wojna Krzyżowa. Królestwo Jerozolimskie. o) Skutki krucjat. p) Scholastyka w IX wieku. Eriugena. Nominaliści i realiści. Anzelm. Abelard. Scholastycy wieku XII. q) Wielcy scholastycy XIII wieku.

 

8) Ks. Antoni Chmielowski, Krótki rys historii kościelnej.

 

9) "Obrona prawdy", Początek roku kościelnego.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVIII, Kraków 2018

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: