Czy święta Katarzyna zniekształciła oblicze Kościoła?

 

(Jan Paweł II o św. Katarzynie Sieneńskiej) (1)

 

"SODALITIUM"

 

W "Liście Apostolskim" Tertio millennio adveniente, w ustępie 35, Jan Paweł II pisze o "licznych synach" [Kościoła] "którzy zniekształcili jego oblicze i nie pozwolili mu być doskonałym odzwierciedleniem wizerunku jego ukrzyżowanego Pana" jednakże nie podaje nazwisk. W końcu, poznajemy jedno z nich: święta Katarzyna Sieneńska. Tak, również i ona, w rzeczywistości, zachęcała do stosowania "w obronie prawdy metod nacechowanych nietolerancją, a nawet przemocą" (ibidem) głosząc wyprawy krzyżowe przeciwko niewiernym. Jan Paweł II przypomina o tym w czasie rozważań przed modlitwą na Anioł Pański 12 lutego (O.R., wyd. fr., z 14 lutego 1995, s. 1): "Rzecz jasna, należy przyznać, że także i ona była córką swej epoki, gdyż występując w obronie miejsc świętych i kierując się słuszną gorliwością, uczyniła swoją mentalność wówczas panującą, według której obowiązek ten mógł nawet wymagać użycia sił zbrojnych" (n. 2). Jan Paweł II przyznaje sieneńskiej Świętej "okoliczności łagodzące" – używając określeń z Tertio millennio – lecz zarazem stwierdza, iż nie należała ona do tych "wielkich umysłów prawdziwie wolnych i pełnych Boga" które, jak Luter, sprzeciwiły się wyprawom krzyżowym (Denz. 774), [a którym] "udało się jakoś wyswobodzić" z dominującej wówczas mentalności. "Dziś – powiedział wówczas Jan Paweł II – powinniśmy być wdzięczni Duchowi Bożemu, który pozwala nam ciągle coraz jaśniej rozumieć, że najwłaściwszym, a jednocześnie najbardziej zgodnym z Ewangelią sposobem stawienia czoła problemom, które mogą zrodzić się w stosunkach między ludźmi, religiami i kulturami jest cierpliwy dialog, równie stanowczy co pełen szacunku" (ibidem). Pozostaje jedna wątpliwość: jak to się dzieje, że Duch Boży mógł sam sobie przeczyć, sprawiając, iż przez usta tylu Papieży rzekomy grzech wypraw krzyżowych uchodził za dzieło święte i obdarowane odpustami? Czyżby On sam zorientował się o tym dopiero w dzisiejszych czasach? (2)

 

Z języka francuskiego i włoskiego tłumaczyła Iwona Olszewska

 

Artykuł z czasopisma: "Sodalitium" (wersja francuska), nr 39, czerwiec-lipiec 1995, s. 56.

Wersja włoska: "Sodalitium", nr 41, lipiec-sierpień 1995, s. 16.

 

Przypisy:

(1) Podtytuł od red. Ultra montes.

 

(2) Por. 1) F. J. Holzwarth, Historia powszechna. Czasy Wojen Krzyżowych. a) Pierwsza Wojna Krzyżowa. Królestwo Jerozolimskie. b) Zakony rycerskie. c) Rycerstwo średniowieczne. d) Skutki krucjat. 2) "Przegląd Lwowski", "Apostolska łagodność" Marcina Lutra. 3) "Sodalitium". "Pogromca wolności i sprawiedliwości" (Jan Paweł II o świętym Ambrożym). (Przyp. red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXI, Kraków 2011

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: