Biskup Bernard Fellay

 

Biskup Fellay i moderniści z Neokościoła (1)

 

BP DONALD J. SANBORN

 

–––––––

 

Niedawno poinformowano, że biskup Fellay spotkał się z Bergoglio i z kardynałem Novus Ordo Müllerem – prefektem posoborowej Kongregacji Nauki Wiary. Nikt nie wie o czym dyskutowano, ale spotkanie na tak wysokim szczeblu wydaje się wskazywać, że sprawy zmierzają coraz bliżej do oficjalnego wchłonięcia FSSPX przez modernistyczną religię. Jakże ironiczne jest to, że w tym samym miesiącu, w którym Bergoglio przyjmuje biskupa Fellay, widzimy go również obok posągu Marcina Lutra, jak mówi luteranom przed ich heretyckim założycielem, że przez chrzest wszyscy należymy do tego samego kościoła.

 

Pseudopapież apostata Bergoglio i pomnik herezjarchy Lutra w Watykanie

 

Biskup Fellay wygłosił też ostatnio alarmujące oświadczenie, że "w Vaticanum II nie ma żadnej bezpośredniej herezji". Co ma on na myśli przez "bezpośrednią" nie jest dla mnie jasne, ale zakładam, że ma na myśli "jawną herezję".

 

Jeśli Vaticanum II jest wolny od herezji, to pytam się, wobec czego FSSPX było w opozycji przez minione czterdzieści sześć lat? Jeśli można zaakceptować Vaticanum II bez uchybienia cnocie wiary, dlaczego zatem było konieczne zorganizowanie opozycji wobec niego przez założenie anty-apostolatu analogicznego do apostolatu "papieża" (w ich mniemaniu)? Co uzasadnia konsekrowanie biskupów bez mandatu apostolskiego? Co tłumaczy rozsyłanie po całym świecie kapłanów, wznoszących "ołtarz przeciw ołtarzowi", tzn. kontynuację potępionego i nielegalnego apostolatu w opozycji do osoby, którą oni uznają za papieża oraz jego przedstawiciela – biskupa diecezjalnego?

 

Jeśli Vaticanum II jest wolny od herezji, to jak arcybiskup Lefebvre mógł powiedzieć:

 

"Sobór ten przedstawia – naszym zdaniem i zdaniem rzymskich władz – nowy Kościół, który oni nazywają Kościołem Soborowym" (Le Figaro, 4 sierpnia, 1976).

 

"Sądzimy, że możemy stwierdzić na podstawie samej wewnętrznej i zewnętrznej krytyki Vaticanum II, tj. przez analizowanie tekstów i studiowanie tajników Soboru, że z powodu odwrócenia się od Tradycji i zerwania z Kościołem przeszłości jest to sobór schizmatycki" (Le Figaro, 4 sierpnia, 1976).

 

I jak mógł on powiedzieć w wywiadzie z 1984 roku, że dekret o ekumenizmie jest "heretycki"? (Wywiad w Catholic Crusader).

 

Bp Bernard Fellay i Watykan

 

Ta oraz inne wypowiedzi biskupa Fellay prowadzą nas do wniosku, że czterdziestosześcioletnia batalia została wygrana nie przez arcybiskupa Lefebvre, lecz przez modernistów.

 

Albowiem biskup Fellay tym jednym stwierdzeniem unicestwił fundament i źródło inspiracji całego ruchu tradycjonalistycznego. Z radosnym przekonaniem oczekuję dnia ich wchłonięcia przez religię Novus Ordo, a to z tej przyczyny, że już dłużej nie będą mogli zwodzić wiernych przekonywaniem ich, że gruntownie się jej sprzeciwiają.

 

Bp Donald J. Sanborn

 

Fragment z: "Most Holy Trinity Seminary Newsletter", October 2016. (2)

 

Tłumaczył z języka angielskiego Mirosław Salawa

 

–––––––––––––––

 

Przypisy:

(1) Tytuł artykułu od red. Ultra montes.

 

(2) Por. 1) Bp Donald J. Sanborn, a) Protestantyzm a katolicyzm. Rewolucja wymierzona w Boski porządek świata. b) Sprzeczności doktrynalne biskupa Fellay i rocznica śmierci arcybiskupa Lefebvre. c) Heretycki uzurpator Bergoglio niszczy katolickie małżeństwo. c) "Sobór Watykański II" – największa katastrofa w historii świata. d) Ekumenizm – przygotowanie drogi dla Antychrysta. e) Amoralny synod modernistycznych biskupów (2014) – produkt doktrynalnego liberalizmu Vaticanum II. f) Góry Gelboe. Jeden z pierwszych seminarzystów abp. Lefebvre'a opłakuje upadek jego Bractwa. g) Zawirowania w FSSPX w związku z konsekracją na biskupa ks. Faure.

 

2) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele. b) Ecône – koniec, kropka. c) List otwarty do członków Bractwa Św. Piusa X (FSSPX). d) Uderzające podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku. e) Katolicka Msza święta a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą? f) Czy Jan Paweł II jest modernistą? g) Zdemaskowanie braku autorytetu władzy Neokościoła.

 

3) Ks. [Bp] Robert L. Neville, Błędy i sprzeczności FSSPX. Powody dla których opuściłem Bractwo Św. Piusa X. List do biskupa Bernarda Fellaya.

 

4) Ks. Anthony Cekada, a) Tradycjonaliści, nieomylność i Papież. b) Czy ekskomunikowany kardynał może zostać wybrany na papieża? c) Bergoglio nie ma nic do stracenia... zatem sedewakantystyczna argumentacja musi się zmienić.

 

5) a) Mały katechizm o Syllabusie. b) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza.

 

6) Św. Pius X, Papież, a) Encyklika "Pascendi dominici gregis" o zasadach modernistów. b) Przysięga antymodernistyczna. c) Przemowa do kardynałów przeciw neoreformizmowi religijnemu.

 

(Przypisy i ilustracje od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, 2018, Kraków 2016, 2018

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: