Bergoglio apostata, pseudopapież.

 

Prominentni działacze Neokościoła Franciszka-Bergoglio potępiają go jako "heretyka" i wzywają do jego obalenia (1)

 

"TRADITIO"

 

––––––––

 

Bergoglio z luterańskimi kobietami-ministrami.

 

Franciszek-Bergoglio rubasznie roześmiany wraz z grupą luterańskich kobiet-ministrów. Niedawno wielu prominentnych działaczy Neokościoła wydało list otwarty potępiający go jako "jawnego zwolennika herezji" i zaapelowało do Kolegium Neobiskupów, by go złożyć z urzędu. Wszystko to jest o wiele za mało i za późno, ponieważ przywódcy Neokościoła sami są heretykami z antykatolickiej sekty Novus Ordo.

 

–––––––––––

 

Grupa 1500 neokatolików (Newchurchers), w tym 19 prezbiterów i naukowców z całego świata, wysłała (30 kwietnia 2019 r.) w 20-stronicowym liście otwartym do Kolegium Biskupów Neokościoła żądanie potępienia Franciszka-Bergoglio za jego zbrodnię (delictum) "publicznego przylgnięcia do herezji". Żądają, aby biskupi Neokościoła "publicznie napomnieli [Bergoglio] do wyrzeczenia się kacerstw, które głosi". List wymienia "Dowody na to, że papież Franciszek jest winny zbrodni herezji", wyliczając szereg publicznych herezji głoszonych przez Bergoglio, tj. że "świadomie i uparcie zaprzecza" katolickim naukom objawionym przez Boga:

 

1. Bergoglio głosi (w swoim dokumencie Amoris laetitia z marca 2016 r.) przyzwolenie dla "rozwiedzionych" osób na przyjmowanie "komunikantów" Novus Ordo.

 

2. Bergoglio głosi, że intencje arcyheretyka rewolucji protestanckiej, Marcina Lutra, "nie były błędne".

 

3. Bergoglio zajmuje permisywne stanowisko wobec zbrodni aborcji.

 

4. Bergoglio głosi permisywne stanowisko wobec homoseksualizmu i sodomii.

 

5. Bergoglio podpisał wspólne oświadczenie z heretykami luterańskimi w 2016 r., w którym stwierdził, że neokatolicy (Newchurchers) powinni być wdzięczni za "teologiczne dary" rewolucji protestanckiej.

 

6. Bergoglio podpisał wspólne oświadczenie z wybitnym przywódcą muzułmańskim w lutym 2019 r., w którym głosił, że "Bóg nie tylko dopuszcza, ale pozytywnie chce pluralizmu i różnorodności religii".

 

7. Bergoglio głosi, że można dobrowolnie i świadomie łamać prawo Boże w materii ciężkiej, nie popełniając grzechu śmiertelnego.

 

8. Bergoglio głosi, że akty płciowe między rozwiedzionymi i ponownie "ożenionymi" ludźmi "mogą czasami być moralnie słuszne".

 

List otwarty domaga się, aby Kolegium Neobiskupów publicznie upomniało Franciszka, by "wyrzekł się" tych kacerstw, przez co należy rozumieć także "odrzucenie i odwrócenie" działań, które objawiły herezję, takich jak "mianowanie biskupów i kardynałów, którzy wspierali te herezje słowami i czynami". Jeśli Bergoglio odmówi wycofania się ze swoich herezji, list domaga się, aby Kolegium Biskupów Neokościoła pozbawiło go urzędu. Bergoglio pozostał niemy na temat tego listu, który zawiera dziesiątki przypisów, cytatów biblijnych, wypowiedzi papieży i oddzielną bibliografię. (Niektóre informacje do tego komentarza zostały przesłane przez Reuters).

 

Prawdziwi katolicy, oczywiście, wszystko to jest o wiele za mało i za późno ze strony neokatolików (Newchurchers). A podpisujący się pod tym listem są sami heretykami z antykatolickiej sekty Nowego Porządku (New Order sect). Naprawdę, Neokościół Novus Ordo jest w opłakanym stanie, w tym momencie nieodwracalnym; teraz może być tylko oczyszczony podobnie jak protestanci, którzy są jego światłem przewodnim. Można zastosować zasadę kanoniczną "Qui tacet consentire videtur" i interpretować milczenie Bergoglio jako zgodę na oskarżenie, że jest kacerzem.

 

http://www.traditio.com/comment/com1905.htm (2)

 

Z języka angielskiego tłum. R. K.

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł oryginalny: Francis-Bergoglio's Newchurch Leaders Denounce Him as a "Heretic"And Call for Him to Be Deposed.

 

(2) Por. 1) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII. b) Sedewakantyzm. c) Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego. d) Vaticanum II "w świetle Tradycji"? e) O Przysiędze antymodernistycznej. f) Czasy ostateczne a fałszywy ekumenizm. g) Ocena spotkań w Asyżu w 1986 i 2011. h) Różnica między gorliwością misyjną świętego Patryka a duchem Vaticanum II. i) Błędy doktrynalne "Dignitatis humanae". j) Wizyta antypapieża Franciszka w USA i "Synod o rodzinie" (2015). k) Długotrwały wakans Stolicy Apostolskiej. List do Ks. Peek odnośnie stanowiska teologicznego Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI). l) Papiestwo. m) Kościół katolicki i jurysdykcja. n) Nieomylne nauczanie papieża Piusa XII i Jego świątobliwych poprzedników potępia błędy i herezje Vaticanum II.

 

2) "The Reign of Mary", a) Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI). b) Modernistyczny Kościół: Nawracanie żydów niekonieczne.

 

3) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. k) Marcin Luter. Życie i dziedzictwo arcyheretyka.

 

4) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele. b) Uderzające podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku. c) Katolicka Msza święta a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą?

 

5) "Traditio", a) Tradycyjni katolicy powinni być wdzięczni za wszystkich odważnych, tradycyjnych kapłanów, których mają. b) Czytelnik pyta: "Wychowałem się w Novus Ordo. Czy jestem prawdziwym katolikiem?". c) Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uznaje obecnie biskupów Novus Ordo za prawowitych i wymusza na rodzicach dzieci ze szkół Bractwa, by modlić się za nich jako za "kapłanów i pasterzy".

 

6) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. f) Modernizm w książce polskiej.

 

7) Kodeks Prawa Kanonicznego, Papież Pius IV, Wyznanie Wiary katolickiej.

 

8) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

9) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIX, Kraków 2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: