"Synod o rodzinie" (2014) otwiera ludziom oczy na odstępstwo modernistycznej hierarchii (1)

 

BP MARK A. PIVARUNAS CMRI

 

––––––––

 

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy,

 

wszystkim Wam życzę Nowego Roku wypełnionego Bożą łaską!

 

U progu Nowego Roku, wskazane jest spojrzeć na wydarzenia minionego 2014 roku, które były istotne dla Kościoła katolickiego. Sądzę, że wśród wielu zdarzeń o jakich można by tu wspomnieć niezwykle alarmującym był "Synod o rodzinie". Pod szyldem hierarchii katolickiej, soborowi "kardynałowie" i "biskupi" debatowali nad tym czy przy rozstrzyganiu nad dopuszczeniem do Komunii par żyjących w cudzołóstwie oraz deliberacjach nad pozytywnymi aspektami sodomskich związków we wspólnocie chrześcijańskiej mają zastosowanie VI i IX Przykazania Boże. Zarówno słowa jak i czyny "Franciszka I" wyraźnie wskazywały, że opowiada się za przyjęciem zmian nauczania Kościoła katolickiego w tych dziedzinach.

 

Bergoglio - złym!

 

Fotomontaż autorstwa "indultowych antybergolian"

 

"Synod o rodzinie" był tak niepokojący, iż nawet konserwatyści w kościele soborowym podnieśli kwestię ewentualnego popadnięcia Franciszka w prywatną herezję, co ipso facto pozbawiałoby go "urzędu". Jednym z takich konserwatystów, który publicznie wyraził swoje obawy w liście otwartym do Franciszka był dr Kelly Bowring, teolog kościoła soborowego. Dr Bowring ostrzegł, że działania Franciszka mogą doprowadzić do wielkiej apostazji przepowiedzianej w Piśmie Świętym.

 

Chociaż dr Bowring doznał niejakiego oświecenia co do sytuacji Kościoła, to jednak w ogóle nie zwrócił uwagi na to, że po Vaticanum II wielka apostazja już nastąpiła.

 

Fałszywy ekumenizm, ogłoszony na tym "soborze" i całe mnóstwo ekumenicznych nabożeństw odbywających się z udziałem różnych fałszywych religii świata są bezpośrednio sprzeczne z Pierwszym Przykazaniem Bożym i zostały potępione przez poprzednich papieży (Papieża Piusa IX, Papieża Benedykta XV, Papieża Piusa XI, Papieża Piusa XII).

 

Innym dobrze znanym konserwatystą, który wyraził swoje zaniepokojenie jest Pat Buchanan. Był tak poruszony owym "Synodem o rodzinie", że odniósł się do przyszłej możliwości sedewakantyzmu, czyli wakatu na urzędzie papieskim. Podobnie jak dr Bowring pan Buchanan nie zdołał zauważyć, że Stolica Św. Piotra już od wielu lat jest wakująca i to dokładnie z tego powodu, istnieje modernistyczna hierarchia, która nie widzi problemu w debatowaniu nad przestrzeganiem VI i IX przykazania. To właśnie dlatego modernistyczna hierarchia, mimo iż mieni się być Pro Life, nadal udziela "sakramentów" zwolennikom Pro Choice, czyli proaborcyjnym politykom.

 

Ipsa conteret caput tuum

 

Niemniej jednak, jest to rzeczywiście interesujące, że radykalne wypowiedzi i działania Franciszka uświadomiły niektórym ludziom kościoła soborowego fakt, że wrogowie katolickiego Kościoła aktywnie pracują nad zniszczeniem wiary katolików i zdyskredytowaniem prawdziwego Kościoła Chrystusowego na całym świecie.

 

Być może ten nowy, 2015 rok przyniesie dla ludzi nadal zakorzenionych w kościele soborowym większą świadomość faktu, że wielka apostazja już się dokonała. Nie zapominajmy, że to tylko dzięki łasce Bożej można zrozumieć rzeczywistą sytuację w Kościele, zważywszy, iż Nasz Pan Jezus Chrystus przepowiedział, że szatan będzie usiłował zwieść, o ile to możliwe, także i wybranych.

 

Nasz seminaryjny rok przebiegł bardzo pomyślnie, a nasi seminarzyści wciąż rozwijają się duchowo i czynią postępy w naukach. Dzienny harmonogram reguluje ich życie zapewniając doskonałą równowagę między modlitwą, nauką, pracą fizyczną i rekreacją. Rok po roku przyswajają dobre nawyki odpowiedniego korzystania z czasu, co jest tak konieczne dla nich, jako przyszłych kapłanów.

 

W nadchodzącym tygodniu nasi księża zarówno zakonni jaki i świeccy zgromadzą się na naszej uczelni Mount St. Michael's w Spokane, w stanie Waszyngton, na odbywającym się dwa razy w roku spotkaniu naszych duchownych. Proszę, pamiętajmy o wszystkich tych kapłanach w naszych modlitwach.

 

Boże Narodzenie

 

Jako noworoczne postanowienie, naśladujmy współpracę trzech świętych Mędrców z łaską Bożą i ich wytrwałość w pełnieniu świętej Woli Bożej. Ci święci królowie byli ludźmi dobrej woli i dostrzegli w gwieździe objawienie narodzin Boskiego Mesjasza. Podjęli długą i uciążliwą podróż i wytrwali w dążeniu pomimo zniknięcia gwiazdy oraz obojętności jaką napotkali w świętym mieście Jerozolimie. Byli z pewnością ludźmi głębokiej wiary, gdyż skoro tylko znaleźli Boże Dziecię i Jego Matkę w pokorze i ubóstwie, wtedy – jak mówi nam Pismo Święte – "upadli i oddali Mu pokłon".

 

Z modlitwą i błogosławieństwem,

 

Bp Mark A. Pivarunas CMRI

 

"Adsum", January 2015

 

 

Artykuł z czasopisma "Adsum", January 2015 ( www.cmri.org ) (2)

 

Tłumaczyła z języka angielskiego Iwona Olszewska

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł artykułu od red. Ultra montes.

 

(2) Por. 1) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Cześć ku Najświętszej Maryi Pannie katolicką odpowiedzią na niepokoje współczesnego świata. b) Fałszywa tolerancja i bluźnierstwo Franciszka I (Jorge Bergoglio). c) Zapowiedź "kanonizacji" Jana Pawła II – człowieka, który odstąpił od wiary katolickiej łamiąc I przykazanie Dekalogu. d) Ocena spotkań w Asyżu w 1986 i 2011. e) Cześć do Najświętszego Sakramentu u katolików i świętokradztwa modernistów. f) Boskie Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. g) Sedewakantyzm. h) Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego. i) Vaticanum II "w świetle Tradycji"? j) O Przysiędze antymodernistycznej. k) Czasy ostateczne a fałszywy ekumenizm. l) Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII. m) Fatima, negocjacje FSSPX z modernistami i stanowisko arcybiskupa Lefebvre. n) Życie sakramentalne Kościoła w dobie modernistycznej apostazji. o) Wizyta antypapieża Franciszka w USA i "Synod o rodzinie" (2015).

 

2) Ks. Benedict Hughes, a) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. b) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. c) Franciszek okazuje względy dla ruchu charyzmatycznego. d) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. e) Neopapież – fałszywy papież. e) Ciężkie zaniedbanie: Całkowita porażka soborowej hierarchii w egzekwowaniu norm moralnych. f) Nowa encyklika: Bergoglio wykorzystuje koniunkturę na "zmiany klimatyczne". g) Nowa Religia Człowieka. Bergoglio propaguje naturalizm w "papieskich wideo-przesłaniach". h) "Papież" Franciszek kontra św. Franciszek. Haniebna karykatura Wielkiego Świętego. i) Milczenie pasterzy. j) Wielomówstwo. Dlaczego moderniści publikują takie rozwlekłe dokumenty? k) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci.

 

3) Bp Donald J. Sanborn, a) Amoralny synod modernistycznych biskupów (2014) – produkt doktrynalnego liberalizmu Vaticanum II. b) Pseudopapież Bergoglio przeciw prawu Bożemu! Jedynie słuszna interpretacja adhortacji "Amoris laetitia".

 

4) O. Artur Vermeersch SI, Profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, Katechizm małżeństwa chrześcijańskiego według encykliki "Casti connubii".

 

5) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Grzechy przeciwko wierze. b) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie. c) Rozwody. d) Małżeństwa mieszane. e) Istotny cel małżeństwa.

 

6) Papież Pius XI, Encyklika "Mortalium animos". O popieraniu prawdziwej jedności religii.

 

7) a) Mały katechizm o Syllabusie. b) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza.

 

8) Ks. Kazimierz Bisztyga SI, a) Kościół katolicki. b) Trzymaj się wiary katolickiej.

 

9) O. Mikołaj Jamin OSB, Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych. a) O jedności prawdziwej religii. b) Jezus Chrystus potępia tolerantyzm. c) Poza Kościołem nie ma zbawienia.

 

(Przypisy i niektóre ilustracje od red. Ultra montes).

 

Iesus hominum Salvator (IHS)

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, MMXVIII, Kraków 2015, 2018

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: