Bergoglio, komunista, antypapież.

 

Franciszek-Bergoglio wyznaje, iż został prezbiterem Novus Ordo w dużej mierze dlatego, że chciał być komunistycznym "modernistycznym rewolucjonistą" w Neokościele (1)

 

"TRADITIO"

 

––––––––

 

Franciszek-Bergoglio i Esther Ballestrino de Careaga

 

Franciszek-Bergoglio wyznał w wywiadzie z 24 września 2019 r. (wkrótce ukaże się w formie książkowej), że był pod wielkim wpływem marksistowskiego terroryzmu Esther Ballestrino de Careaga (z prawej), która dała mu teksty komunistyczne do przeczytania na uniwersytecie. Zabrał je ze sobą do Seminarium Neojezuitów i ukrył przed urzędnikami Neoseminarium. Bergoglio został prawdopodobnie ekskomunikowany mocą zatwierdzonego przez Papieża Piusa XII w 1949 r. Dekretu przeciw komunizmowi.

 

–––––––––––

 

Franciszek-Bergoglio przyznał podczas wywiadu (24 września 2019 r.) z włoskim dziennikarzem prof. Eugenio Scalfarim, który wkrótce zostanie opublikowany w formie książkowej, że był pod głębokim wpływem ateistycznego komunizmu, kiedy postanowił zostać duchownym Novus Ordo i stwierdził, iż ateistyczny komunizm jest "w zgodzie z doktryną społeczną" Neokościoła Novus Ordo. Bergoglio w żaden sposób nie zareagował na fakt, że Dekret przeciw komunizmowi z 1949 r. zatwierdzony przez Papieża Piusa XII głosił, iż katolicy, którzy wyznają doktrynę komunistyczną, podlegają ekskomunice jako odstępcy od wiary chrześcijańskiej. A więc, wygląda na to, że Bergoglio, jak sam przyznaje, został ekskomunikowany z Kościoła katolickiego, zanim jeszcze został duchownym Novus Ordo.

 

W wywiadzie, który wkrótce zostanie wydany w formie książkowej, Franciszek-Bergoglio nazywa siebie wojującym "modernistycznym rewolucjonistą", odrzucającym wszelkie próby nawracania kogokolwiek na chrześcijaństwo (nazywa to "prozelityzmem"). Wyznaje, iż w rodzimej Argentynie uczyła go na uniwersytecie "żarliwa komunistka", którą szanował i z którą się zaprzyjaźnił. Nauczycielka ta przekazała Bergoglio teksty partii komunistycznej do przeczytania. Okazało się, że nauczycielką Bergoglio była paragwajska marksistowska terrorystka Esther Ballestrino de Careaga, która została skazana na śmierć za swoje brutalne zbrodnie. (Niektóre informacje do tego komentarza zostały przesłane przez CC News).

 

Wierni katolicy! Franciszek-Bergoglio oświadcza, że komuniści myślą podobnie jak chrześcijanie. Dla niego Neokościół jest grą polityczną, nie mającą żadnego znaczenia religijnego, lecz jest jedynie narzędziem do propagowania ateistycznego komunizmu i rewolucji marksistowskiej przy użyciu władz tej instytucji. Według heretyckiego poglądu Bergoglio, nasz Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu nie po to, aby odkupić grzechy człowieka, lecz aby ustanowić socjalistyczne "braterstwo". Heretyk Bergoglio odrzuca również absolutną prawdę o Bogu i deklaruje, że każdy człowiek może sam sobie wymyślić prawdę. Jest to samą istotą, rdzeniem jadowitego, heretyckiego modernizmu, który Papież św. Pius X nazwał "syntezą wszystkich herezji". Nigdy nie wypowiedziano prawdziwszych słów, a obecny heretyk-neopapież jest najlepszym uosobieniem rozpowszechnionej w Neokościele herezji.

 

Antypapież Bergoglio komunista i Karol Marks

 

Pseudopapież Bergogio komunista

 

http://www.traditio.com/comment/com1912.htm (2)

 

Z języka angielskiego tłumaczyła Iwona Olszewska

 

(Większość ilustracji od red. Ultra montes).

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł oryginalny: Francis-Bergoglio Confesses that He Became a Novus Ordo Presbyter Largely Because He Wanted to Be a Communist "Modernist Revolutionary" in Newchurch.

 

(2) Por. 1) Bp Oliver Oravec, Prawda o Kościele. a) Komunizm a Watykan. b) Nie zapominajmy o komunistycznej epoce. c) Watykan i wolnomularstwo. d) Totalna wolność? e) Klątwy obowiązujące.

 

2) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. k) Marcin Luter. Życie i dziedzictwo arcyheretyka. l) "...ale nas zbaw ode złego...". Czy modernistyczny kościół jest w stanie wyrzucić diabła? m) Franciszek-Bergoglio znowu atakuje! Pokaz dwulicowości Vaticanum II.

 

3) "Traditio", a) Tradycyjni katolicy powinni być wdzięczni za wszystkich odważnych, tradycyjnych kapłanów, których mają. b) Czytelnik pyta: "Wychowałem się w Novus Ordo. Czy jestem prawdziwym katolikiem?". c) Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uznaje obecnie biskupów Novus Ordo za prawowitych i wymusza na rodzicach dzieci ze szkół Bractwa, by modlić się za nich jako za "kapłanów i pasterzy". d) Prominentni działacze Neokościoła Franciszka-Bergoglio potępiają go jako "heretyka" i wzywają do jego obalenia. e) Franciszek-Bergoglio w Ogrodach Watykańskich przewodniczy pogańskiej ceremonii ku czci "Matki Ziemi".

 

4) Ks. Wiktor Cathrein SI, a) Socjalizm, badanie jego podstaw i możliwości. b) Katolicki pogląd na świat.

 

5) Ks. Jakub Górka, Kazanie o kwestii społecznej (o socjalizmie).

 

6) "Przegląd Lwowski", Małpy w akcji! (Komuna Paryska 1871).

 

7) O. Henryk Jackowski SI, Walka z herezją liberalizmu i socjalizmu.

 

8) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. f) Modernizm w książce polskiej.

 

9) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie.

 

10) Ks. Paweł Smolikowski CR, Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami).

 

11) Ks. Marian Morawski SI, Filozofia i jej zadanie.

 

12) Bp Henryk Przeździecki, Monizm.

 

13) Bp Michał Nowodworski, a) Wiara i rozum. b) Liberalizm. c) Chrystianizm w walce z poganizmem. d) Chrystianizm i materializm. e) Bałwochwalstwo. f) Życie chrześcijańskie.

 

14) Ks. Ernest Jouin, Papiestwo i masoneria.

 

                15) Ks. Józef Czernecki, Raj bolszewicki a Raj Biblijny.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIX, Kraków 2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: