Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uznaje obecnie biskupów Novus Ordo za prawowitych i wymusza na rodzicach dzieci ze szkół Bractwa, by modlić się za nich jako za "kapłanów i pasterzy" (1)

 

RICHARDO

 

(Wielka Brytania)

 

––––––––

 

Duchowy bukiet dla modernistycznego heretyka w szkole FSSPX

 

Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani podejmuje dalsze kroki, aby dołączyć do sekty Novus Ordo. Neo-Bractwo (FSSPX) przyjmuje teraz biskupów Novus Ordo, publicznie uznając ich za legalnych biskupów, mimo że są heretykami i nigdy nie byli konsekrowani w ramach Sakramentu Kapłaństwa, ale zostali jedynie "zainstalowani" w nieważnym nowym rycie z 1968 roku. Szkoły Neo-Bractwa (FSSPX) są teraz równie złe jak szkoły neokościoła – jeśli nie gorsze z powodu oszustwa i podstępu, że są "tradycyjne".

 

–––––––––––

 

Drodzy ojcowie "Traditio":

 

Nietradycyjne Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uczyniło kolejny krok w kierunku podporządkowania się marksistowsko-modernistycznemu neokościołowi Novus Ordo kierowanemu przez Franciszka-Bergoglio. Tu, w Wielkiej Brytanii, Neo-Bractwo (FSSPX) sponsoruje i promuje wizytę w jednej ze swoich szkół – św. Michała w Hampshire – biskupa Novus Ordo z Portsmouth, Philipa Egana. Rodzice Neo-Bractwa (FSSPX) wraz z dziećmi w szkole zostali powiadomieni, że 8 marca 2019 r. zostaną "zaszczyceni [sic] wizytą naszego [sic] diecezjalnego biskupa".

 

Nie trzeba dodawać, że rodzice są zszokowani, nie tylko tym, że Neo-Bractwo (FSSPX) pozwoliło temu nieważnemu neobiskupowi, który nigdy nie został konsekrowany na biskupa katolickiego, a jedynie "zainstalowany" w 2012 r. w nieważnym nowym rycie (Invalid New Ordinal) z 1968 r., aby odwiedzić to, co uważaliśmy za tradycyjną szkołę katolicką, ale także, że Neo-Bractwo (FSSPX) twierdzi, że mamy zostać "zaszczyceni" przez tego oszusta protestanckiego Novus Ordo, którego teraz Neo-Bractwo (FSSPX) ogłasza "naszym" biskupem. Richard Egan jest zdeklarowanym zwolennikiem marksistowskiego/modernistycznego neopapieża Franciszka-Bergoglio, a zwłaszcza jego encykliki Laudato si, promującej zdyskredytowane lewicowe "globalne ocieplenie".

 

Jednakże nawet sprowadzenie tego oszusta do naszej rzekomo tradycyjnej szkoły Neo-Bractwa (FSSPX) to jeszcze nie wszystko. Dyrektor szkoły Neo-Bractwa (FSSPX) ponadto usilnie namawiał rodziców do wysyłania "duchowych wiązanek" na cześć biskupa Novus Ordo. Karta z wiązanką zawiera heretycką modlitwę, która uznaje tego heretyka za "wybranego na pasterza do czuwania nad Kościołem". Takie stwierdzenie Neo-Bractwa (FSSPX) jest bluźniercze. List towarzyszący skierowany przez Bractwo (FSSPX) do rodziców mówi o modlitwie za "kapłanów" i wymienia Egana po imieniu. Rzeczywistość jest jednak taka, że ​​Richard Egan nigdy nie został wyświęcony na kapłana w ramach sakramentu święceń kapłańskich, ale jedynie "zainstalowany" jako prezbiter/minister do "przewodniczenia zgromadzeniu ludu" w 1984 r. w nieważnym sprotestantyzowanym nowym rycie z 1968 r.

 

Jeśli jeszcze któryś z Waszych czytelników nadal pozostaje w przekonaniu, że Neo-Bractwo (FSSPX) należy utożsamiać z odważnym tradycyjnym katolickim arcybiskupem Marcelem Lefebvre – lub z wielkim antymodernistycznym papieżem św. Piusem X – to przedstawiona tu sytuacja z Wielkiej Brytanii, wraz z wieloma innymi, które ojcowie "Traditio" udokumentowali w swoich codziennych komentarzach, powinna całkowicie zniechęcić każdego do takiego błędnego przekonania. Rodzice muszą natychmiast usunąć swoje dzieci ze szkół Neo-Bractwa (FSSPX). Te szkoły są teraz równie złe, jak szkoły neokościoła – o ile nie gorsze z powodu oszustwa i podstępu, że są szkołami "tradycyjnymi".

 

http://www.traditio.com/comment/com1902.htm (2)

 

Z języka angielskiego tłumaczyła Iwona Olszewska

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł oryginalny: Fellay-Pagliarani's Neo-SSPX Is Now Recognizing Novus Ordo Bishops as Legitimate And Strong-arming Their Schools' Parents to Pray for Them as "Priests and Pastors".

 

(2) Por. 1) "Traditio", Czytelnik pyta: "Wychowałem się w Novus Ordo. Czy jestem prawdziwym katolikiem?".

 

2) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII. b) Sedewakantyzm. c) Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego. d) Vaticanum II "w świetle Tradycji"? e) O Przysiędze antymodernistycznej. f) Czasy ostateczne a fałszywy ekumenizm. g) Ocena spotkań w Asyżu w 1986 i 2011. h) Różnica między gorliwością misyjną świętego Patryka a duchem Vaticanum II. i) Błędy doktrynalne "Dignitatis humanae". j) Wizyta antypapieża Franciszka w USA i "Synod o rodzinie" (2015). k) Długotrwały wakans Stolicy Apostolskiej. List do Ks. Peek odnośnie stanowiska teologicznego Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI). l) Papiestwo. m) Kościół katolicki i jurysdykcja. n) Nieomylne nauczanie papieża Piusa XII i Jego świątobliwych poprzedników potępia błędy i herezje Vaticanum II. o) Fatima, negocjacje FSSPX z modernistami i stanowisko arcybiskupa Lefebvre.

 

3) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. k) Nowa encyklika: Bergoglio wykorzystuje koniunkturę na "zmiany klimatyczne".

 

4) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele. b) Ecône – koniec, kropka. c) List otwarty do członków Bractwa Św. Piusa X (FSSPX). d) Uderzające podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku. e) Katolicka Msza święta a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą? f) Czy Jan Paweł II jest modernistą? g) Zdemaskowanie braku autorytetu władzy Neokościoła.

 

5) Ks. Rama P. Coomaraswamy, a) Posoborowi "papieże". b) Problemy z nowymi sakramentami. c) Jurysdykcja. Część I. d) Jurysdykcja. Część II (dodatkowe uwagi). e) Katolicyzm laissez faire. f) Posłuszeństwo. g) Autorzy Nowej Mszy. h) Czy te rzeczy zostały przepowiedziane? i) Obrona sedewakantyzmu. j) Ruch zielonoświątkowy: przejawem i uzewnętrznieniem "nowego kościoła". k) Bractwo Św. Piusa X, fałszywe rozwiązanie rzeczywistego problemu. l) Czy księża z Bractwa Św. Piotra są prawdziwymi kapłanami? m) Sedewakantyzm (polemika z duetem Gruner-Ferrara). n) Vaticanum II. o) Kilka refleksji z mojej ostatniej wizyty w Rzymie na temat Novus Ordo Missae oraz posłuszeństwa Janowi Pawłowi II.

 

6) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. f) Modernizm w książce polskiej. g) Dogmatyka katolicka. h) Etyka katolicka.

 

7) Ks. Józef Stagraczyński, a) Zasady wychowania chrześcijańskiego. b) Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła.

 

8) Ks. Walery Jasiński, O katolicką szkołę w Polsce. Szkoła międzywyznaniowa i neutralna jest absurdem filozoficznym.

 

9) "Homiletyka", Święty Augustyn jako pedagog nowoczesny.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIX, Kraków 2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: