Chrzest w Sekcie Novus Ordo

 

Neokościół w USA ponownie zmienia swój "obrzęd inicjacji" (dawniej chrzest). Status tych "inicjacji" zmienił się z wątpliwych w 1972 roku na prawdopodobnie nieważne w 2021 roku (1)

 

"TRADITIO"

 

––––––––

 

Fałszywy chrzest w Sekcie Novus Ordo poprzez pistolet na wodę

 

"Inicjacja" (dawniej Chrzest) nieważnie przeprowadzana za pomocą pistoletu na wodę. Ta metoda, która jest nieważna i sprzeczna z Pismem Świętym stała się w 2020 roku popularna wśród prezbiterów neokościoła.  Neokościół już w 1972 roku porzucił Sakrament Chrztu i zastąpił go "obrzędem inicjacji". Teraz amerykańscy biskupi wymyślili nowy "porządek inicjacji", który jest przypuszczalnie nieważny. To znaczy fałszywy, nieważny i bezskuteczny.

 

–––––––––––

 

Neokościół jest tak pogmatwany – i z pewnością nie jest katolicki. Na swoim półrocznym spotkaniu 18 listopada 2021 roku Konferencja Katolickich [sic] Biskupów USA – porzuciwszy "chrzest", o którym wielokrotnie wspomina Pismo Święte – po raz kolejny zmieniła obrzęd tego, co od 1972 roku nazywa "inicjacją". W tymże roku zmieniono tradycyjny, ważny sakrament chrztu na coś, co nazwano "obrzędem inicjacji", tak jakby dana osoba była przyjmowana do masonerii, a nie otrzymywała sakrament. Sakrament ten stał się w związku z tym wątpliwy, nawet bardziej wątpliwy niż protestanckie chrzty, które katolicki Kościół uznawał za ważne, choć świętokradcze i niedoskonałe – wtedy i tylko wtedy – gdy użyta została biblijna forma sakramentu (Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti – Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego).

 

Obecnie biskupi modernistycznego neokościoła porzucili nawet swój wymyślony "obrzęd inicjacji" i zastąpili go przypuszczalnie nieważnym (fałszywym) nowym "porządkiem inicjacji". Nawet sam neokościół przyznaje, że wielu jego prezbiterów używa nieważnych, niebiblijnych formularzy, ale nie wydaje się, aby powstrzymywał swoich renegatów. Tak więc, ostatnie "inicjacje" są prawdopodobnie nieważne, tzn. bezskuteczne i niebyłe. [Niektóre informacje w tym komentarzu pochodzą z Catholic News Agency].

 

Tradycyjni katolicy! w ciągu niespełna czterdziestu lat, modernistyczny neokościół przeszedł od ważnych Chrztów poprzez wątpliwe "inicjacje" do przypuszczalnie nieważnych "inicjacji". Chrzest i małżeństwo to dwa sakramenty, które najtrudniej uczynić nieważnymi, ale skorumpowanemu neokościołowi udało się i tego dokonać. Nawet Franciszek-Bergoglio został sfotografowany przy udzielaniu nieważnych "inicjacji". Ale nie ma w tym nic zaskakującego, jeśli się weźmie pod uwagę, że neokościół nie jest katolickim Kościołem i odrzuca katolickie nauczanie i praktyki, w stopniu nawet jeszcze większym niż protestanci. Nieświadomi członkowie neokościoła są pozbawiani Bożej łaski i nie otrzymują sakramentów, które w swoim mniemaniu przyjmują.

 

Novus Ordo Missae. Graz, Austria, 25 marca 2005 r.

 

Novus Ordo Missae sacrilegae. Świętokradzka nowa msza modrnistycznego neokościoła.

 

Novus Ordo Missae. Kalifornia, 2003.

 

Świętokradzka nowa msza. Novus Ordo Missae sacrilegae.

 

http://www.traditio.com/comment/com2111.htm (2)

 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

(Końcowe ilustracje od red. Ultra montes).

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł oryginalny: U.S. Newchurch Changes Its "Rite of Initiation" (Formerly Baptism) Yet Again. Its "Initiations" Have Now Gone from Doubtful in 1972 to Presumptively Invalid in 2021.

 

(2) Por. 1) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. k) Marcin Luter. Życie i dziedzictwo arcyheretyka. l) "...ale nas zbaw ode złego...". Czy modernistyczny kościół jest w stanie wyrzucić diabła? m) Franciszek-Bergoglio znowu atakuje! Pokaz dwulicowości Vaticanum II. n) Okupowany przez modernistów Watykan kończy z tolerancją wobec prawdziwej Mszy. Refleksje nad tzw. motu proprio "Traditionis custodes".

 

2) "Traditio", a) Tradycyjni katolicy powinni być wdzięczni za wszystkich odważnych, tradycyjnych kapłanów, których mają. b) Czytelnik pyta: "Wychowałem się w Novus Ordo. Czy jestem prawdziwym katolikiem?". c) Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uznaje obecnie biskupów Novus Ordo za prawowitych i wymusza na rodzicach dzieci ze szkół Bractwa, by modlić się za nich jako za "kapłanów i pasterzy". d) Prominentni działacze Neokościoła Franciszka-Bergoglio potępiają go jako "heretyka" i wzywają do jego obalenia. e) Franciszek-Bergoglio w Ogrodach Watykańskich przewodniczy pogańskiej ceremonii ku czci "Matki Ziemi". f) Franciszek-Bergoglio wyznaje, iż został prezbiterem Novus Ordo w dużej mierze dlatego, że chciał być komunistycznym "modernistycznym rewolucjonistą" w Neokościele. g) Paglia – arcybiskup neokościoła i przewodniczący firmowanej przez Franciszka-Bergoglio Akademii Życia [Śmierci] nazywa wiernych katolików "heretykami", ponieważ uważają, że Judasz jest w piekle. h) Duchowny neokościoła publicznie odmawia ślubowania posłuszeństwa marksistowsko-modernistycznemu Franciszkowi-Bergoglio i jego "fałszywemu kościołowi". i) W pięćdziesiątą rocznicę promowanego przez ruch New Age "Dnia Ziemi" Franciszek-Bergoglio wzywa pogańską boginię przyrody do wybaczenia grzechów. j) Hutton Gibson, dozgonny obrońca tradycyjnej wiary katolickiej umiera w wieku 101 lat, przyjąwszy sakrament ostatniego namaszczenia prawdziwego Kościoła katolickiego. k) Neo-Watykan szykuje na 2021 rok "zdjęcie ekskomuniki" z Marcina Lutra – odstępcy, który połowę mieszkańców Europy przemienił w heretyków. l) Po anty-soborze Vaticanum II Kościół katolicki przekształcono w sprotestantyzowany neo-kościół. Zdjęcia opowiadają niezaprzeczalną historię tej metamorfozy lepiej niż tysiąc słów. m) Czytelniczka pyta: "Czy tradycyjny katolik może polecać przyjęcie chrztu w kościele Novus Ordo?". n) Czytelnik pyta: "Czy sakramenty (?) neokościoła Novus Ordo są ważne, czy są nieważne (fałszywe), ponieważ nieważni są prezbiterzy-szafarze neokościoła?". o) Neokonserwatyści neokościoła lamentują, gdyż zdali sobie sprawę z dalekosiężnych konsekwencji wywołanych decyzją Franciszka-Bergoglio o rozmontowaniu miejsc odprawiania Nowej Łacińskiej Mszy (New Latin Mess) oraz "indultowych" grup, takich jak Bractwo Św. Piotra.

 

3) "Antimodernist", Bożonarodzeniowy koncert w Watykanie.

 

4) Bp Oliver Oravec, a) Prawda o Kościele. b) Totalna wolność? c) O współczesnym tzw. ekumenizmie. d) Co robić w obliczu współczesnego kryzysu? e) Problemy z Bractwem Św. Piusa X (FSSPX). f) Osculator Alkoranis. g) Watykan i wolnomularstwo. h) Klątwy obowiązujące.

 

5) Jérôme Bourbon, a) Paweł VI: święty w niebie czy pachołek piekła? b) "Synod o rodzinie": błogosławieństwo udzielone cudzołóstwu! c) Pięćdziesiąt lat "nowej mszy": półwiecze kataklizmu.

 

6) Patrick Henry Omlor, a) Zbójecki Kościół. b) Jan Paweł II Apostata. c) Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele".

 

7) Ks. Rama P. Coomaraswamy, Problemy z nowymi sakramentami.

 

8) Ks. Dominik Radecki CMRI, a) Teilhard de Chardin i grzech pierworodny. b) Nowy ryt chrztu.

 

9) Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims, a) Teologia moralna. Traktat o Sakramencie chrztu. O chrzcie dorosłych. b) Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników.

 

10) Ks. Dr Antoni Borowski, a) Warunkowe szafarstwo sakramentalne. b) Teologia moralna. c) Prawo Boże.

 

11) Ks. Michał Sopoćko, a) Recenzja książki ks. dr. Antoniego Borowskiego pt. "Warunkowe szafarstwo sakramentalne". b) Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowym. Studium teologiczno-pedagogiczne. (De educatione spirituali secundum Nicolaum Lancicium. Tractatus theologicus ac paedagogicus).

 

12) Ks. Dr E. Huszar, Ks. W. Danek, Katechizm dla konwertytów.

 

13) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej.

 

14) Wingolf, Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie.

 

15) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

16) Bp Konrad Martin, a) O konieczności Chrztu świętego. b) Dogmat Zmartwychwstania. c) Katolicka nauka wiary. d) Katolicka nauka obyczajów. e) Wyznanie wiary (professio fidei).

 

17) Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI, Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne.

 

18) Ks. Maciej Józef Scheeben, Tajemnice chrześcijaństwa. Tajemnica Kościoła i jego sakramentów.

 

19) Ks. Jan Rosiak SI, a) Chrystus mistyczny. b) Idąc nauczajcie. c) Wiara i "doświadczenie religijne". d) Tu es Petrus. e) "Poza Kościołem nie ma zbawienia".

 

20) Ks. Aleksander Lakszyński, Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Pax vobis. Pokój wam.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXI, Kraków 2021

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: