Czytelnik pyta: "Wychowałem się w Novus Ordo. Czy jestem prawdziwym katolikiem?" (1)

 

"TRADITIO"

 

––––––––

 

Novus Ordo Missae

 

Neokościół Novus Ordo, który nie jest katolickim Kościołem został ustanowiony przez "Anty-Sobór Vaticanum II" w 1964 roku. Celem było zastąpienie Kościoła katolickiego jako instytucji sprotestantyzowaną sektą wraz z jej "nową mszą" (w oryginale "New Mess" – "nowy bałagan") czyli czymś jeszcze gorszym – jeśli można tak powiedzieć – niż protestanckie sekty. Religia nie jest sprawą osobistych preferencji, lecz kwestią Prawdy. Liczne niekatolickie sekty, w tym sekta Novus Ordo głoszą sprzeczne poglądy. Jest to nielogiczne i fałszywe. A ponieważ Bóg jest Prawdą, toteż Neokościół nie może pochodzić od Boga.

 

–––––––––––

 

Drodzy ojcowie "Traditio":

 

Wychowałem się w posoborowym modernistycznym Neokościele Novus Ordo, a ostatnio zainteresowałem się odkrywaniem bardziej tradycyjnego sposobu praktykowania [wiary]. Zanim jednak to zrobię, chciałbym mieć jasność, jaki – z punktu widzenia prawdziwego (tradycyjnego) Kościoła katolickiego – jest mój osobisty status. Zostałem ochrzczony według nowego Porządku w 1994 roku w kościele, który tylko udziela posługi Novus Ordo w języku angielskim. Czy z prawdziwie katolickiego punktu widzenia jestem rzeczywiście katolikiem?


Odpowiedź ojców "Traditio":

 

Nie, nie jesteś katolikiem, ale tylko neokatolikiem (Newchurcher), czyli członkiem Neokościoła Novus Ordo, który został założony 21 listopada 1964 r. na pseuodosoborze Vaticanum II, w celu zastąpienia instytucjonalnego Kościoła katolickiego sprotestantyzowaną sektą. Ten jawny cel został wówczas określony przez jednego z teoretyków Neokościoła Hannibala Bugniniego, w książce zatytułowanej La Riforma Liturgica. Novus Ordo jest w rzeczywistości sektą protestancką, która zapożyczyła protestancki kult, doktrynę i moralność. W wielu przypadkach Neokościół jest de facto jeszcze gorszy – jeśli można tak powiedzieć – niż sekty protestanckie.

 

Sprawą, której powinieneś poświęcić uwagę nie jest to, czy przyjąć "bardziej tradycyjny sposób praktykowania [wiary]" lecz raczej czy stać się katolikiem. Religia nie jest kwestią osobistych preferencji, lecz prawdy. Przeróżne niekatolickie sekty, w tym sekta Novus Ordo, głoszą przeciwstawne poglądy. Jest to nielogiczne i fałszywe, ponieważ Bóg jest prawdą (1 Jan. 5, 6). Toteż Neokościół nie może pochodzić od Boga.

 

Ponieważ prawda nie ulega zmianie, dlatego prawdziwy katolicki Kościół pozostaje stały w swoim nauczaniu, które dogmatycznie jest niezmiennie ukonstytuowane na dwóch źródłach Objawienia publicznego: Piśmie Świętym i Świętej Tradycji, opartej na nauczaniu Apostołów.

 

http://www.traditio.com/comment/com1901.htm  (2)

 

Z języka angielskiego tłumaczyła Iwona Olszewska

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł oryginalny: A Reader Asks: "I Was Raised in the New Order Am I a Real Catholic?".

 

(2) Por. 1) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII. b) Sedewakantyzm. c) Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego. d) Vaticanum II "w świetle Tradycji"? e) O Przysiędze antymodernistycznej. f) Czasy ostateczne a fałszywy ekumenizm. g) Ocena spotkań w Asyżu w 1986 i 2011. h) Różnica między gorliwością misyjną świętego Patryka a duchem Vaticanum II. i) Błędy doktrynalne "Dignitatis humanae". j) Wizyta antypapieża Franciszka w USA i "Synod o rodzinie" (2015). k) Długotrwały wakans Stolicy Apostolskiej. List do Ks. Peek odnośnie stanowiska teologicznego Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI). l) Papiestwo. m) Kościół katolicki i jurysdykcja. n) Nieomylne nauczanie papieża Piusa XII i Jego świątobliwych poprzedników potępia błędy i herezje Vaticanum II.

 

2) "The Reign of Mary", a) Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI). b) Modernistyczny Kościół: Nawracanie żydów niekonieczne.

 

3) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci.

 

4) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele. b) Uderzające podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku. c) Katolicka Msza święta a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą?

 

5) Cory, Tradycyjni katolicy powinni być wdzięczni za wszystkich odważnych, tradycyjnych kapłanów, których mają.

 

6) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. f) Modernizm w książce polskiej..

 

7) Kodeks Prawa Kanonicznego, Papież Pius IV, Wyznanie Wiary katolickiej.

 

8) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

9) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIX, Kraków 2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: