Vaticanum II. Wielka apostazja.

 

Inspiratorzy, architekci Vaticanum II

 

KS. FRANCISZEK RADECKI CMRI

 

––––––––

 

SPIS TREŚCI

 

Część I. Plan ogólny; rola masonerii

 

Część II. Wprowadzenie w życie planu ogólnego

 

Część III. Wilki gotowe do ataku

 

–––––––––––

 

 

Artykuł z czasopisma "The Reign of Mary", nr 152, Fall 2013; nr 153, Winter 2014; nr 154, Spring 2014 ( www.cmri.org ) (1)

 

Tłumaczył z języka angielskiego Mirosław Salawa

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Franciszek Radecki CMRI, Czy jesteście z papieżem?

 

2) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Ocena spotkań w Asyżu w 1986 i 2011. b) Sedewakantyzm. c) Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego. d) Vaticanum II "w świetle Tradycji"? e) O Przysiędze antymodernistycznej. f) Czasy ostateczne a fałszywy ekumenizm. g) Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII.

 

3) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. b) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. c) Kult człowieka. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) New Age, Nowa Religia. f) Konieczność modlitwy o nawrócenie zbłąkanych dusz. g) Karmić dusze nauką prawdy. h) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci.

 

4) Ks. Kevin Vaillancourt, Soborowe postacie: Edward Schillebeeckx OP.

 

5) John Kenneth Weiskittel, a) Wolnomularze a kościół soborowy. b) Akta Bugniniego. Analiza przewrotu w Kościele. c) Trzecie oko Wojtyły. Pielgrzymka Jana Pawła II do Indii. d) Jan Paweł II i voodoo.

 

6) Ks. Ernest Jouin, Papiestwo i masoneria.

 

7) Ks. Stanisław Załęski SI, O masonerii na źródłach wyłącznie masońskich.

 

8) "Nauki katolickie", Prawdziwe oblicze XVIII wieku.

 

9) "Przegląd Katolicki", Ciekawy dokument z końca XVIII wieku. Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu Religii Chrystusowej.

 

10) O. Mikołaj Jamin OSB, Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych.

 

11) Bp Michał Nowodworski. a) Janseniści. b) Wiara i rozum.

 

12) Ks. Zygmunt Chełmicki, Lamennais.

 

13) Henryk Hello, Syllabus w wieku XX.

 

14) Ks. Andrzej Dobroniewski, Modernizm i moderniści.

 

15) Św. Pius X, Papież, a) Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów. b) Przysięga antymodernistyczna.

 

16) Bp Władysław Krynicki, Dzieje Kościoła powszechnego.

 

17) Św. Cyprian, Biskup Kartaginy, O jedności Kościoła katolickiego.

 

18) Kwintus Septymiusz Florens Tertulian, Preskrypcja przeciw heretykom.

 

19) "Przegląd Katolicki", Co to jest szatan?

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: