Apostata, prezydent Franciszek-Bergoglio.

 

BERGOGLIO – wielka kara na całą ludzkość!

 

BP OLIVER ORAVEC

 

––––––

 

Nic gorszego nie mogło się przytrafić całej ludzkości niż "wybór" niekatolika i totalnego apostaty na tak zwanego "papieża". Sądzę, że w każdej religii, w każdym kraju są ludzie, którzy szukają Bożej prawdy. Wierzymy również, że Boża prawda znajduje się w religii ustanowionej przez samego Boga w osobie Jezusa Chrystusa. Religia ta znajduje się w Kościele katolickim założonym przez Pana Jezusa na św. Piotrze, który był pierwszym papieżem, czyli pierwszym Wikariuszem (Następcą) Chrystusa na ziemi. Po śmierci św. Piotra Kościół wybierał jego następców, którzy kontynuowali świętą misję prowadzenia ludzi do nieba. Pierwszych 54 papieży jest czczonych w Kościele jako święci, większość z nich była męczennikami, którzy oddali swoje życie za Pana Jezusa. W ciągu wieków na tronie papieskim zasiadali święci i wielcy nauczyciele Kościoła, a także ludzie mniej godni, których moralność nie była na odpowiednim poziomie. Jednakże, nawet najbardziej niegodni papieże NIGDY nie byli heretykami, to znaczy NIGDY nie nauczali błędu przeciwnego nieomylnej nauce Pana Jezusa lub Jego Kościoła. Jednak katolicy w XX wieku przestali kochać Jezusa Chrystusa i przestali poważnie traktować Jego nauczanie i naukę Jego Kościoła. Kościoły pustoszały i niewielu wiernych szukało świętości. Katolicy zaczęli kolaborować z wrogami Kościoła, czy to podczas straszliwych wojen XX wieku, czy też przez przynależność do ruchów i partii wrogo odnoszących się do naszej katolickiej religii.

 

Sede vacante, 1958 r. Watykan.

 

Staliśmy się świadkami legalizacji strasznych przestępstw przeciwko moralności Chrystusowej w postaci mordowania nienarodzonych dzieci, eutanazji, pornografii, aktywnego homoseksualizmu i tzw. małżeństw homoseksualnych, rozwodów i innych występków przeciwko moralności. Pan Bóg nie mógł już na to patrzeć i postanowił nas straszliwie ukarać, w ten sposób, że po śmierci ostatniego katolickiego papieża Piusa XII pozwolił wrogom Kościoła umieścić w Watykanie ludzi, którzy swoimi heretyckimi poglądami już dawno temu wykluczyli się z Kościoła, albowiem heretyk nie jest katolikiem, a niekatolik nie może być papieżem. Sobór Watykański w XIX wieku wyraźnie nauczał, że Stolica Piotrowa musi być zawsze wolna od skazy błędu, a katolicki Kościół musi pozostać nieomylną instytucją, która prowadzi wiernych do wiecznego zbawienia. Od śmierci Piusa XII Watykan jest okupowany przez publicznych heretyków i odstępców od wiary katolickiej. Widzieliśmy to u biskupa Roncalliego (Jan XXIII), u biskupa Montiniego (Paweł VI), u biskupa Lucianiego (Jan Paweł I), u biskupa Wojtyły (Jan Paweł II) i u księdza Ratzingera (Benedykt XVI). Roncalli i Montini zwołali heretycki sobór, a Wojtyła uchwalił nowy "Kodeks Prawa Kanonicznego".

 

Antypapieże modernistycznego neokościoła

 

Jednak największą katastrofą dla katolików i całego świata było umieszczenie "jezuity" Bergoglio (Franciszka I) na tronie św. Piotra. Zarówno Ratzinger jak i Bergoglio nie zostali konsekrowani na biskupów zgodnie z rytem zaleconym i zatwierdzonym przez Piusa XII, dlatego też nie są biskupami katolickimi.

 

Dlaczego Bergoglio nie jest katolikiem, a tym bardziej papieżem? Wymienię tylko niektóre z jego czynów, które łatwo zweryfikować i które większość ludzi dobrze zna:

 

1. Jako "kardynał" zezwolił dwóm homoseksualistom na adopcję dziecka. Jeden z "mężczyzn" stał się "kobietą" dzięki operacji.

 

2. Zawsze popierał księży, którzy się żenili i odchodzili od kapłaństwa.

 

3. Jego konsekracja "biskupia" nie była zgodna z dekretem Piusa XII.

 

4. Często prosi o błogosławieństwo świeckich i niekatolickich "duchownych". Ostatnio prosił o błogosławieństwo np. anglikańskiego "duchownego" Welby'ego, a papież Leon XIII wyraźnie nauczał, że anglikanie nie mają ważnych święceń.

 

5. Jest bliskim przyjacielem liberalnego rabina żydowskiego, który popiera cywilne związki homoseksualne i który w obecności Bergoglio wielokrotnie wyrażał swoje oczekiwanie na "mesjasza", a Bergoglio milczał.

 

6. Pozwolił kobiecie będącej w cudzołożnym związku przyjmować "komunię".

 

7. Nie ma problemu z udzielaniem "komunii" znanym proaborcyjnym politykom, takim jak Biden i Pelosi.

 

8. Według niego, nawet Maryja Dziewica miała swoje wady i niedoskonałości.

 

9. Według niego naród żydowski jest nadal "narodem wybranym", tak jakby nie był nim Kościół.

 

10. Stary Testament jest nadal ważny, tak jakby Pan Jezus nie ustanowił Nowego Testamentu.

 

11. Watykan pozwala żydom i muzułmanom modlić się do swoich "bogów lub Allacha", a my wiemy, że poza Przenajświętszą Trójcą nie ma innego Boga. Jeśli więc ktoś modli się do swojego "boga" wykluczając Jezusa Chrystusa jako drugą Osobę Boską i Ducha Świętego jako trzecią Osobę Boską, to NIE MODLI SIĘ DO ŻADNEGO BOGA.

 

12. W Wielki Czwartek zerwał z tradycją obmywania stóp, kiedy to umył nogi także muzułmańskim kobietom. Pan Jezus umył nogi swoim Apostołom.

 

13. Według niego, nawet ateiści dostają się do nieba.

 

14. Bergoglio "kanonizował" jako "świętych" notorycznych heretyków Roncalliego i Wojtyłę.

 

Jest jeszcze wiele innych czynów przeciwko Duchowi Świętemu i wierze katolickiej, których dopuszcza się pan Bergoglio. Boli mnie to, że błądzący członkowie modernistycznej sekty neowatykańskiej (tzw. neokatolicy) uznają tego niekatolika i odstępcę od wiary katolickiej (apostatę) za papieża, a w swojej nieważnej liturgii proszą nawet Pana Boga o jedność z Bergoglio. Obawiam się, że bycie w jedności z Bergoglio jest zdradą wiary katolickiej i zdradą Pana Jezusa. (1)

 

Antypapież Jorge Mario Bergoglio

 

Antypapież Franciszek jest masonem

 

Antypapież Franciszek głosi że pluralizm religii jest Wolą Boga

 

Antypapież Franciszek naucza, że ateiści mogą iść do nieba

 

Czerwiec 2014

 

Bp Oliver Oravec

 

 

Z języka słowackiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

(Ilustracje od red. Ultra montes)

 

––––––––––––

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Bp Oliver Oravec, a) Prawda o Kościele. b) Totalna wolność? c) O współczesnym tzw. ekumenizmie. d) Co robić w obliczu współczesnego kryzysu? e) Problemy z Bractwem Św. Piusa X (FSSPX). f) Osculator Alkoranis. g) Watykan i wolnomularstwo. h) Klątwy obowiązujące. i) Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi Panny. j) Najczęściej stawiane nam zarzuty.

 

2) John Kenneth Weiskittel, a) Wolnomularze a kościół soborowy. b) Akta Bugniniego. Analiza przewrotu w Kościele. c) Trzecie oko Wojtyły. Pielgrzymka Jana Pawła II do Indii. d) Jan Paweł II i voodoo.

 

3) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. k) Marcin Luter. Życie i dziedzictwo arcyheretyka. l) "...ale nas zbaw ode złego...". Czy modernistyczny kościół jest w stanie wyrzucić diabła? m) Franciszek-Bergoglio znowu atakuje! Pokaz dwulicowości Vaticanum II. n) Moralne bankructwo modernistycznego neokościoła. o) Nieuniknione podziały na widoku publicznym. "Dobrzy funkcjonariusze" kontra "źli funkcjonariusze" w soborowym kościele.

 

4) Mario Derksen, Habemus Bergoglio. Antypapież Franciszek i soborowy kościół.

 

5) Ks. Héctor L. Romero, Modernista Jorge Bergoglio zbezcześcił imię św. Franciszka z Asyżu.

 

6) "The Reign of Mary", Czy Franciszek jest prawdziwym papieżem? – dlaczego to ma znaczenie.

 

7) "Traditio", Franciszek-Bergoglio w Ogrodach Watykańskich przewodniczy pogańskiej ceremonii ku czci "Matki Ziemi".

 

8) Św. Pius X, Papież, a) Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów. b) Przysięga antymodernistyczna.

 

9) Papież Pius XI, Encyklika Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii.

 

10) Papież Pius XII, Encyklika Mystici Corporis Christi. O Mistycznym Ciele Chrystusa.

 

11) Ks. Dr Henryk Maria Pezzani, Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego. Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny. (Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae. Can. 26. Devius a fide catholica, haereticus, vel schismaticus eligi prohibetur in Romanum Pontificem; si eligatur nulla est electio).

 

12) Św. Wincenty z Lerynu, Pamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy. (Commonitorium adversus haereses. Tractatus Peregrini pro catholicae fidei antiquitate et universitate adversus profanas omnium haereticorum novitates).

 

13) Uchwały i wyroki Świętego Soboru Watykańskiego za Piusa IX 1869-1870 zebranego krótko wyjaśnione, wraz z obszernym a prostym wykładem artykułu Wiary "O nieomylnym nauczycielstwie Rzymskiego Papieża" przez X. Dra Józefa Krukowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

14) Ks. Ignacy Grabowski, Prawo kanoniczne. O występkach przeciw wierze i jedności kościelnej.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Pax vobis. Pokój wam.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXI, Kraków 2021

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: