Papież Pius IX i Sobór Watykański, 8 grudnia 1869 r.

 

UCHWAŁY I WYROKI

 

ŚW. SOBORU WATYKAŃSKIEGO

 

ZA PIUSA IX 1869 – 1870 ZEBRANEGO

 

krótko wyjaśnione,

 

wraz z obszernym a prostym wykładem artykułu wiary

 

"O NIEOMYLNYM NAUCZYCIELSTWIE RZYMSKIEGO PAPIEŻA"

 

przez

 

X. Dra JÓZEFA KRUKOWSKIEGO,

 

profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

––––––

 

SPIS TREŚCI

 

Nauka świętego Kościoła o Wierze katolickiej (nowość)

 

Rozdział I. O Bogu Stwórcy wszystkich rzeczy

 

Rozdział II. O objawieniu

 

Rozdział III. O wierze

 

Rozdział IV. O wierze i rozumie

 

Wyroki (kanony) "o Wierze katolickiej" (nowość)

 

I. O Bogu Stwórcy wszystkich rzeczy

 

II. O objawieniu

 

III. O wierze

 

IV. O wierze i rozumie

 

Nauka świętego Kościoła o świętym apostolskim Prymacie (nowość)

 

Rozdział I. O ustanowieniu apostolskiego Prymatu w osobie św. Piotra

 

Rozdział II. O nieprzerwalności Prymatu św. Piotra w osobie rzymskich Papieży

 

Rozdział III. O znaczeniu i mocy Prymatu rzymskiego Papieża

 

Rozdział IV. O nieomylnym rzymskiego Papieża nauczycielstwie

 

Prosty wykład artykułu Wiary "O nieomylnym nauczycielstwie Rzymskiego Papieża" na dziesięć pytań rozłożony (nowość)

 

1. Co mamy wierzyć przez ten artykuł wiary?

 

2. Jako się mają rozumieć słowa tego artykułu wiary?

 

3. Jak wypływa nieomylność Papieża z istoty, z urządzenia i celu Kościoła? Jak przysługuje Papieżowi nieomylność w stosunku do nieomylności Kościoła?

 

4. Skądże ma dalsze dowody ta nauka? Co o niej mówi Pismo św.?

 

5. Czego uczy nieustające podanie i ustawiczna praktyka Kościoła o tej prawdzie?

 

6. Jakim historycznym faktem zatwierdza się jeszcze ta nauka?

 

7. Jak dogmat o nieomylności Papieża w polskim narodzie nieskażony zawsze się przechowywał?

 

8. Jaki zachodzi związek tego artykułu wiary z innymi dogmatami?

 

9. Jaki pożytek z tej nauki ludzie chrześcijańscy mieć mogą?

 

10. Czemu ten dodatek do Katechizmu rzymskiego zrobiono?

 

–––––––––––

 

 

Katechizm Rzymski, według uchwały Św. Soboru Trydenckiego dla Plebanów ułożony, z rozkazu najprzód Piusa V., potem Klemensa XIII. po łacinie wydany, na polski język w lat cztery po Soborze przetłómaczony przez Imci księdza Walentego Kuczborskiego, Archidiakona Pomorskiego, teraz zaś ze zmianą tekstów Pisma św. według tłóm. X. Wujka i zastąpieniem wyrazów zastarzałych nowszymi przedrukowany i kilkoma dodatkami pomnożony powtórnie wydany przez Ks. Józefa Krukowskiego Dra. Ś. T. i profesora przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nakładem Autora. Kraków. W DRUKARNI WŁ. L. ANCZYCA I SPÓŁKI. 1880.

 

III. Dodatek do Katechizmu Rz. Uchwały i wyroki Ś. Soboru Watykańskiego za Piusa IX. 1869 – 1870 zebranego krótko wyjaśnione, wraz z obszernym a prostym wykładem artykułu Wiary "O nieomylnym nauczycielstwie Rzym. Papieża" przez X. Dra Józefa Krukowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. W DRUKARNI WŁ. L. ANCZYCA I SPÓŁKI. Nakładem Autora. 1880, str. 40. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

III. Dodatek do Katechizmu Rz. Uchwały i wyroki Ś. Soboru Watykańskiego za Piusa IX. 1869 – 1870 zebranego krótko wyjaśnione, wraz z obszernym a prostym wykładem artykułu Wiary "O nieomylnym nauczycielstwie Rzym. Papieża" przez X. Dra Józefa Krukowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. W DRUKARNI WŁ. L. ANCZYCA I SPÓŁKI. Nakładem Autora. 1880. Imprimatur.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870), Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia (Acta et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani (1870), Primum Schema Constitutionis dogmaticae de Ecclesia Christi Patrum examini propositum).

 

2) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

3) P. Ferdinandus Cavallera SI, Thesaurus doctrinae catholicae ex documentis Magisterii ecclesiastici.

 

4) Bp Michał Nowodworski, a) Wiara i rozum. b) Liberalizm.

 

5) Ks. Franciszek Hettinger, Nieomylność Papieża.

 

6) Ks. dr Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej.

 

7) Abp Antoni Szlagowski, a) Wiara w pojęciu katolickim, a modernistycznym. b) Wiara w życiu. c) Prawda według nauki Kościoła, oraz twierdzeń modernistów. d) Zasady modernistów (modernistarum doctrina).

 

8) Ks. Jan Rosiak SI, a) Chrystus mistyczny. b) Idąc nauczajcie. c) Wiara i "doświadczenie religijne". d) Suarez. 1548 – 1617. e) Tu es Petrus. f) "Poza Kościołem nie ma zbawienia".

 

9) Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego (Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos).

 

10) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki (Catechismus catholicus).

 

11) Sac. Petrus Ludovicus Danes, Institutiones Doctrinae Christianae, sive Catechismus ad usum seminariorum.

 

12) Ks. Józef Stanisław Adamski SI, a) Tajemnice w Religii. b) Łaska Boża czyli podniesienie człowieka do porządku nadprzyrodzonego.

 

13) Bp Franciszek Lisowski, Św. Tomasz z Akwinu o rozwoju dogmatów.

 

14) Ks. René-Marie de la Broise SI, Religia i religie.

 

15) Ks. Ludwik Kösters SI, Kościół wiary naszej.

 

16) Ks. Antoni Langer SI, a) Rozwój wiary. b) Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów. c) Człowiek w stosunku do religii i wiary. d) O Objawieniu. e) Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia. f) Kardynał Jan Chrzciciel Franzelin i jego znaczenie w katolickiej nauce. g) Kazanie o Kościele. h) Kazanie na uroczystość Opatrzności Boskiej. i) Kazanie na uroczystość św. Barbary.

 

17) Ks. Marian Morawski SI, a) Filozofia i jej zadanie. b) Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym.

 

18) Ks. Jan Domaszewicz, Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego.

 

19) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach heroicznych.

 

20) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie.

 

21) Hr. Maurycy Dzieduszycki, Staropolska wiara w nieomylność Papieża.

 

22) Ks. Józef Krukowski, a) Dwanaście kazań, po cztery na największe uroczystości Pana Jezusa i jedna homilia na Poniedziałek Wielkanocny. b) Perykopy ewangelijne niedzielne i świąteczne.

 

23) Św. Wincenty z Lerynu, Pamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy.

 

24) Constitutiones dogmaticae sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani ex ipsis eius actis explicatae atque illustratae a Theodoro Granderath Societatis Iesu Presbytero. Friburgi Brisgoviae 1892.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

Katechizm Rzymski, według uchwały Św. Soboru Trydenckiego dla Plebanów ułożony, z rozkazu najprzód Piusa V., potem Klemensa XIII. po łacinie wydany, na polski język w lat cztery po Soborze przetłómaczony przez Imci księdza Walentego Kuczborskiego, Archidiakona Pomorskiego, teraz zaś ze zmianą tekstów Pisma św. według tłóm. X. Wujka i zastąpieniem wyrazów zastarzałych nowszymi przedrukowany i kilkoma dodatkami pomnożony powtórnie wydany przez Ks. Józefa Krukowskiego Dra. Ś. T. i profesora przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nakładem Autora. Kraków. W DRUKARNI WŁ. L. ANCZYCA I SPÓŁKI. 1880.

 

III. Dodatek do Katechizmu Rz. Uchwały i wyroki Ś. Soboru Watykańskiego za Piusa IX. 1869 – 1870 zebranego krótko wyjaśnione, wraz z obszernym a prostym wykładem artykułu Wiary "O nieomylnym nauczycielstwie Rzym. Papieża" przez X. Dra Józefa Krukowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. W DRUKARNI WŁ. L. ANCZYCA I SPÓŁKI. Nakładem Autora. 1880.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXI, Kraków 2021

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: