ZE SKARBNICY

 

WIEDZY TEOLOGICZNEJ

 

STUDIUM

 

DOGMATYCZNE NA PODSTAWIE ŚW. TOMASZA,

 

DOKTORA ANIELSKIEGO

 

KS. JAN DOMASZEWICZ

 

––––––––

 

SPIS RZECZY

 

Dedykacja ( PDF )

 

Przedmowa ( PDF )

 

1. Jezus Chrystus Zbawiciel świata. Wcielenie i Odkupienie ( PDF )

 

2. Niepokalana Dziewica Maryja Współ-Odkupicielka rodzaju ludzkiego ( PDF )

 

3. O Łasce i Przeznaczeniu ( PDF )

 

4. O Kościele. Nieomylność. Papież. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Nieprzyjaciele Kościoła ( PDF )

 

5. O Sakramentach w ogólności. Grzech pierworodny. Los dzieci zmarłych bez Chrztu ( PDF )

 

6. Sąd szczegółowy i o czyśćcu ( PDF )

 

7. Koniec świata. Sąd powszechny, czyli ostateczny ( PDF )

 

8. Anielskie Chóry: ich różność i stosunek do ludzi; czyli o Hierarchii Niebieskiej: Serafini, Cherubini, Trony, Panowania, Mocarstwa, Potęgi-Władze czyli Zwierzchności, Księstwa, Archaniołowie, Aniołowie, Anioł Wcielenia, Aniołowie Męki Pana Jezusa, św. Rafał, św. Michał, Aniołowie-Stróżowie, Aniołowie Sądu, Aniołowie Najświętszego Sakramentu i o aniołach w ogóle: dobrych i złych ( PDF )

 

Oświadczenie ( PDF )

 

–––––––––––

 

 

Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. (Studium) dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego. Napisał Ks. J. D., Warszawa. SKŁAD GLÓWNY W KSIĘGARNI GEBETHNERA I WOLFFA. Druk St. Niemiry Synów. 1899, str. 359. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

APPROBATUR.

 

Varsaviae die 10/22 Aprilis 1898 an.

 

Judex Surrogatus,

 

Canonicus Metropolitanus

 

Leopoldus Łyszkowski.

 

Secretarius

 

J. Podbielski.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Inne prace ks. Jana Domaszewicza: a) Anioł-Stróż. (Studium) teologiczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego. Z dodaniem przykładów, litanii i modlitw. Warszawa 1900. b) Eucharystia, czyli Przenajświętszy Sakrament. Sakrament boskiej miłości ku ludziom. (Studium) dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego. Warszawa 1900. c) Historia posłannictwa narodu żydowskiego, czyli o Mesjaszu. (Studium) dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego. Warszawa 1902. d) Świat i człowiek. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza. Warszawa 1899.

 

2) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej.

 

3) Ks. Jacek Tylka, Dogmatyka katolicka.

 

4) Ks. Marian Morawski SI, Dogmat Łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym.

 

5) "Przegląd Katolicki", a) Św. Tomasz z Akwinu i jego nauka. b) Jakie jest według św. Tomasza stanowisko w społeczności, należne przeciwnikom wiary chrześcijańskiej?

 

6) Ks. Antoni Langer SI, a) Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia. b) Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów.

 

7) Bp Franciszek Lisowski, Św. Tomasz z Akwinu o rozwoju dogmatów.

 

8) Ks. M. Dietz SI, Dogmat stworzenia wedle św. Tomasza z Akwinu.

 

9) O. Czesław Lacrampe OP, Wszechpośrednictwo Najświętszej Maryi Panny.

 

10) Św. Katarzyna Genueńska, Traktat o czyśćcu.

 

11) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej.

 

12) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza.

 

13) Ks. Franciszek Perriot, Poza Kościołem nie ma zbawienia.

 

14) Ks. Jan Badeni SI. a) Filozof chrześcijański z II wieku, święty Justyn męczennik. b) Św. Cyryl Biskup Aleksandryjski i walka o Bóstwo Chrystusowe w V wieku.

 

15) P. D. Mézard OP, Medulla S. Thomae Aquinatis per omnes anni liturgici dies distributa seu meditationes ex operibus S. Thomae depromptae.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

( PDF )

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV-MMXVIII, Kraków 2014-2018

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: