ZE SKARBNICY

 

WIEDZY TEOLOGICZNEJ

 

STUDIUM

 

DOGMATYCZNE NA PODSTAWIE ŚW. TOMASZA,

 

DOKTORA ANIELSKIEGO

 

KS. JAN DOMASZEWICZ

 

––––––––

 

PRZEDMOWA

 

Przyszłość przedstawiałaby się nam bardzo czarno i rozpaczliwie, gdybyśmy nie znali przyczyny tego stanu, który nas wierzących przeraża; gdybyśmy przy tym nie mieli środka na przecięcie zabójczego działania tej przyczyny, którą jest niewiara i odstępstwo od Jezusa Chrystusa. Owóż, Jezus Chrystus jest jedynym fundamentem szczęścia rodzaju ludzkiego, a Jego Boska nauka prawdziwym lekarstwem na wszelkie trucizny niedowiarstwa i zwątpień. Gdzie jest człowiek złączony wiarą i miłością z Jezusem, tam życie rozwija się cnotą, świętością i pokojem; kto się odłącza od Chrystusa i drugich odwodzi – sam idzie na zatracenie, i śmierć wśród braci szerzy. Jakkolwiek nieprzyjaciele Kościoła chcieliby temu związkowi życia podług wiary i szczęścia z wiarą Chrystusową zaprzeczyć, same fakty zagłuszają ich przeczenia głośnym świadectwem tej prawdy. Zaprzeczanie prawdy i wszelkiej religii szuka podstawy w olbrzymim postępie dzisiejszej nauki przyrodniczej, i na mocy różnych fantastycznych hipotez niedowiarkowie podają swoje tłumaczenie kwestii żywotnych: o Bogu i Jego istnieniu, początku i bytu świata, o człowieku i jego przeznaczeniu. A w ich tłumaczeniu nie ma Boga, nie ma twórczości Boskiej, nie ma wyższego celu życia nad ziemski. Będąc nieraz przystępną, płytka nauka niedowiarków, którzy zręcznie wyzyskując wiadomości z nauk przyrodniczych pozyskane bezbożne fantazje swoje przyoblekają w pozór prawdy na gruncie naukowym – szerzy śmierć moralnie wśród na wpół oświeconych. Jeżeli dodamy jeszcze chęć niektórych wszelkiej swobody swym namiętnościom, jaką obiecuje postępowa nauka usuwająca Boga od zarządu światem i człowiekiem – to wykryjemy cały sekret przerażającego postępu niedowiarstwa wśród nowoczesnego społeczeństwa.

 

Ponieważ grunt prawdy – to nauka religii św., czyli wiedza teologiczna, która nas uczy prawd objawionych przez Boga Kościołowi i jego straży oddanych: wyjaśnienie takowych, usunięcie wszelkich wątpliwości i odparcie fałszu niedowiarków przeciwko zbawiennej nauce Kościoła, jak i wszelka obrona prawdy, nie będzie za łaską Bożą bez pożytku ludziom dobrej woli. W tym celu na podstawie zdań niezrównanego w nauce Kościoła św. Tomasza, Doktora Anielskiego, w dziełku: "Bóg Prawdziwy", dalej "Świat i człowiek", i w niniejszym: "Ze skarbnicy wiedzy teologicznej", zastanawialiśmy się nad dogmatami Kościoła św., idąc za nauką których pomnaża się chwała Boża i wzmacniają się fundamenta pokoju oraz szczęścia społecznego. Na koniec, tu dodamy osobny dział: "O Hierarchii Niebieskiej", słynnej nauki św. Tomasza, stąd nazwanego Doktorem Anielskim.

 

–––––––––––

 

 

Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego. Napisał Ks. J. D., Warszawa 1899, ss. 5-6.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści dzieła ks. Jana Domaszewicza pt.

ZE SKARBNICY WIEDZY TEOLOGICZNEJ

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: