ZE SKARBNICY

 

WIEDZY TEOLOGICZNEJ

 

STUDIUM

 

DOGMATYCZNE NA PODSTAWIE ŚW. TOMASZA,

 

DOKTORA ANIELSKIEGO

 

KS. JAN DOMASZEWICZ

 

––––––––

 

JEGO EKSCELENCJI

 

NAJPRZEWIELEBNIEJSZEMU

 

X. WINCENTEMU TEOFILOWI CHOŚCIAK

 

POPIELOWI,

 

ARCYBISKUPOWI WARSZAWSKIEMU,

 

DOKTOROWI ŚW. TEOLOGII,

 

ASYSTENTOWI TRONU PAPIESKIEGO,

 

PRAŁATOWI DOMOWEMU JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI,

 

Kawalerowi orderów: Orła Białego, św. Włodzimierza 2 kl., św. Anny

i św. Stanisława 1 kl.

 

 

w hołdzie największej czci i uwielbienia

 

tę pracę składa

 

 

pokorny sługa

 

Ks. Jan Domaszewicz.

 

 

–––––––––––

 

 

Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego. Napisał Ks. J. D., Warszawa 1899, s. 3.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści dzieła ks. Jana Domaszewicza pt.

ZE SKARBNICY WIEDZY TEOLOGICZNEJ

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: