Homilia z konsekracji biskupiej Jego Ekscelencji Martina Dávila Gandara

 

(11 maja 1999 r.)

 

KS. DANIEL A. PEREZ GÓMEZ

 

––––––

 

Wasze Ekscelencje, wielebni Księża, drodzy Bracia,

 

Zwracam się do wszystkich tu obecnych i jak również naszych nieobecnych braci, którzy nie mogli tutaj przybyć – Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Minęło prawie dwadzieścia lat od czasu, gdy ten kościół przyjął z ogromną radością wielkiego biskupa, który nie tylko miał być dla nas przykładem, ale również nadzieją w walce o wytrwanie w wierności tradycji: Jego Ekscelencję Moisesa Carmonę.

 

Minęło prawie osiem lat, odkąd ten sam kościół pogrążył się w żałobie, ponieważ życie naszego sławnego Biskupa dobiegło końca. Ileż nadziei wydawało się być zawiedzionych! Jakże szczęśliwi byli nasi wrogowie, wrogowie Boga i Jego Kościoła. Nie powstrzymali się od obwieszczenia swego zwycięstwa, ale to nie ich zwycięstwo i nie do nich będzie należeć; jest zarezerwowane dla tych, którzy kochają Boga, dla tych, którzy zachowują wiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zwycięstwo jest zapewnione Jego prawdziwemu Kościołowi.

 

Odejście biskupa Carmony z tego padołu łez nie poszło na marne. Zasiał on ziarno, urodzajne ziarno, jakie Bóg mu powierzył. Zdawało się nic nie znaczącym – kilku ubogich kapłanów – ale w opatrznościowy sposób przekazał on pełnię kapłaństwa, biskupią godność temu, który miał szlachetnie i wiernie nas wspomagać i być dla nas kimś więcej niż przyjacielem, Jego Ekscelencji Markowi Pivarunasowi.

 

Niemało już lat upłynęło i oto jesteśmy tu pełni radości, radości jakiej doznaje Kościół mając wśród nas przewodnika i pasterza dla swoich wiernych, biskupa w Meksyku, który zapewni ciągłość sakramentów, źródło łaski i nadprzyrodzonego życia dla swych dzieci – Jego Ekscelencję Martina Dávilę.

 

Wiemy, że naszego nowego Biskupa czeka wiele ciężkich prób, ale wiemy także, że on nigdy nie stronił od pracy. Błagamy Boga i jesteśmy pewni, że udzieli mu Swej łaski. Ponieważ Bóg powołał go by był jednym z Jego prawdziwych biskupów, którzy nie nazywają światła ciemnością, nie mówią, że błąd jest czymś właściwym, ani zło dobrem – co stało się wśród biskupów naszych czasów haniebnym procederem.

 

Tak, ponieważ ciemność, niejasność i błąd przynależne są temu piekielnemu duchowi, wiecznemu wrogowi naszego Pana Jezusa Chrystusa, który to czartowski duch wyrządził naszemu Kościołowi bardzo poważne szkody. Przeciwnie, nasz nowy biskup będzie musiał – z pomocą Bożej łaski – oświecać, objaśniać, uzbroić się w odwagę i być nieugiętym, podążając za słowami i przykładem świętego Pawła: "Argue obsecra... karć z wszelką cierpliwością i nauką".

 

Dziękujmy Bogu za udzielenie nam tego wielkiego błogosławieństwa, bo skoro kapłaństwo jest sakramentem czyli niezbędnym środkiem i bez niego Kościół nie może osiągnąć swego celu, to w sposób uzasadniony, możemy to powiedzieć także o biskupstwie, albowiem Boska Mądrość głosi: "Uderzą w pasterza, a rozproszą się owce".

 

Uważamy, że postąpiliśmy zgodnie z nakazami Boskiej Opatrzności; uważamy, że naszym działaniem nie kierował kaprys czy ambicja; sądzimy, że naszym obowiązkiem jest przywrócenie Kościołowi hierarchii, oczywiście nie z pomocą jakichś desperackich, nieroztropnych albo złudnych metod. Niech to wydarzenie będzie również świadectwem naszej dobrej woli i pragnienia podporządkowania się tym, którzy muszą być naszymi przewodnikami, i wyrazem pragnienia przywrócenia ładu i harmonii w naszym Kościele.

 

Niechaj Bóg raczy przyjąć nasze niegodne modły wdzięczności i nasze mocne przekonanie, że nie chcemy być jak ci, którym świat przyklaskuje; nie chcemy być podobni do tych, których świat wynosi jako idolów; nie chcemy być w szeregu tych, którzy zdradzają naszego Pana Jezusa Chrystusa albo są letni – co Pan Bóg potępił – ale raczej pragniemy zaliczać się do tych, których świat nienawidzi i prześladuje, albowiem to oni, jak powiedział Jezus Chrystus, będą z Nim. Niech Bóg błogosławi naszych biskupów i zachowa na wiele lat.

 

Ks. Daniel A. Perez Gómez

 

Homilia zamieszczona w: "The Reign of Mary", nr 163, Winter 2017 ( www.cmri.org ) (1)

 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

–––––––––––

 

 

Biskup Martin Dávila Gandara

 

 

 

Biskup Davila i biskup Pivarunas wraz z seminarzystami CMRI

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Trydenckie Bractwo Kapłańskie z Meksyku.

 

2) Bp Moises Carmona Rivera, a) W obronie moich święceń biskupich. b) Jak wygląda sytuacja po oszukańczym "soborze" pompatycznie nazwanym Soborem Watykańskim II?

 

3) Bp Martin Dávila Gandara, Nowe metody światowej rewolucji. Obojętność i niedowiarstwo religijne.

 

4) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Kościół katolicki i jurysdykcja. b) Sedewakantyzm. c) Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego. d) Vaticanum II "w świetle Tradycji"? e) O Przysiędze antymodernistycznej. f) Czasy ostateczne a fałszywy ekumenizm. g) Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII. h) Ocena spotkań w Asyżu w 1986 i 2011. i) Różnica między gorliwością misyjną świętego Patryka a duchem Vaticanum II. j) Błędy doktrynalne "Dignitatis humanae". k) Wizyta antypapieża Franciszka w USA i "Synod o rodzinie" (2015). l) Długotrwały wakans Stolicy Apostolskiej. List do Ks. Peek odnośnie stanowiska teologicznego Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI). m) Papiestwo. n) Zapowiedź "kanonizacji" Jana Pawła II – człowieka, który odstąpił od wiary katolickiej łamiąc pierwsze przykazanie Dekalogu.

 

5) Patrick Henry Omlor, a) Zbójecki Kościół. Część I. Zbójecki Kościół. Część II. Zbójecki Kościół. Część III. b) Jan Paweł II Apostata. c) Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele".

 

6) John Kenneth Weiskittel, a) Wolnomularze a kościół soborowy. b) Akta Bugniniego. Analiza przewrotu w Kościele. c) Trzecie oko Wojtyły. Pielgrzymka Jana Pawła II do Indii. d) Jan Paweł II i voodoo.

 

7) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele. b) Ecône – koniec, kropka. c) List otwarty do członków Bractwa Św. Piusa X (FSSPX). d) Uderzające podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku. e) Katolicka Msza święta a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą? f) Czy Jan Paweł II jest modernistą? g) Zdemaskowanie braku autorytetu władzy Neokościoła.

 

8) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach heroicznych.

 

9) a) Mały katechizm o Syllabusie. b) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza.

 

10) Ks. Dr Edward Górski, a) Święcenia niższe i wyższe. Studium liturgiczno-historyczne. b) Księga Psalmów. Tekst i komentarz. b) Jezus Chrystus w świetle Ewangelii.

 

11) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół.

 

12) Ks. Dr Henryk Maria Pezzani, Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego. Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny. (Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae. Can. 26. Devius a fide catholica, haereticus, vel schismaticus eligi prohibetur in Romanum Pontificem; si eligatur nulla est electio).

 

13) Ks. Jan Nepomucen Opieliński, a) Ekskomuniki Konstytucji "Apostolicae Sedis". b) Ekskomunika na heretyków, apostatów i ich wspólników. c) Ekskomunika na schizmatyków.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

"The Reign of Mary", N. 163

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVII, Kraków 2017

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: