Matka Boska z dzieciątkiem Jezus

 

Święto Boskiego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Seminarium Mater Dei (1)

 

BP MARK A. PIVARUNAS CMRI

 

––––––––

 

LIST REKTORA

 

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy,

 

Święto Boskiego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny zostało ustanowione przez papieża Piusa XI w 1931 roku dla uczczenia tysiąc pięćsetnej rocznicy Soboru Efeskiego z 431 roku zwołanego za pontyfikatu papieża św. Celestyna I. Ten znamienity sobór odbył się w celu potępienia błędów Nestoriusza, który bluźnierczo nauczał, że w Jezusie Chrystusie były dwie osoby – jedna to Syn Boży, a druga to zwykły człowiek. Jak wiemy z boskiego objawienia Jezus Chrystus jest jedną Osobą Boską mającą dwie natury, Boga i człowieka, co jasno wyraził św. Jan Ewangelista w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii: "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo… a Słowo stało się Ciałem!". Co więcej, po upadku człowieka z powodu grzechu Adama dzieło naszego odkupienia wymagało dokonania nieskończonego zadośćuczynienia, którego żaden człowiek nie byłby w stanie sam dokonać. Można to osiągnąć jedynie poprzez ofiarę i śmierć Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa.

 

Błędy Nestoriusza miały dalsze konsekwencje, ponieważ zanegował on, że Najświętsza Maryja Panna była naprawdę Matką Boga. Sobór w Efezie pięknie wyraził Boskie Macierzyństwo i nazwał ją "Theotokos", Matką Boga. Jest to również wyraźnie ugruntowane w Piśmie Świętym we wszystkich czterech Ewangeliach, zwłaszcza w Ewangelii św. Łukasza, kiedy św. Elżbieta "pełna Ducha Świętego" zawołała do Maryi: "Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. A skądże mi to, że przyszła Matka Pana mego do mnie?". Na długo przed przyjściem Chrystusa prorok Izajasz przepowiedział: "Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwą imię Jego Emmanuel (Bóg z nami)" (Iz. 7, 14). Później ten sam prorok mówi o Emmanuelu: "Albowiem Maluczki narodził się nam, i Syn jest nam dany; i stało się panowanie na ramieniu Jego, i nazwą imię Jego: «Przedziwny, Radny, Bóg, Mocny, Ojciec przyszłego wieku, Książę pokoju»" (Iz. 9, 6).

 

Święto to jest tytularnym świętem Seminarium Mater Dei i jest zawsze uczczone uroczystą Mszą Świętą i odmówieniem Różańca przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Nasza duchowa Matka po raz kolejny udowodniła, że jest naszą Matką, poprzez nabycie przez nas nowej nieruchomości dla seminarium. Gdy rozpoczynaliśmy nasz nowy rok szkolny z 15 seminarzystami oraz naszymi kapłanami, braćmi zakonnymi i studentami z internatu, odczuwaliśmy, że jesteśmy stłoczeni i rozpaczliwie potrzebujemy rozszerzenia naszej działalności. Matka Boska zadbała o to i wraz z przekazaniem nam bardzo pokaźnej darowizny pojawiła się oferta sprzedaży dziesięcioakrowej nieruchomości z mieszkaniami dla 15 – 20 osób. W święto Matki Bożej od Wykupu Niewolników, 24 września otrzymaliśmy pożyczkę na tę posiadłość i nasi młodsi seminarzyści z ks. Stephenem Sandquistem zamieszkali tam 7 października w święto Różańca Świętego. Nieruchomość ta jest położona w zacisznym miejscu na wsi, co zapewnia wspaniałą atmosferę odosobnienia. Jeden z naszych diakonów, ks. Józef Pham – kiedy po raz pierwszy zobaczył posiadłość – wyraził się słowami św. Piotra do Chrystusa na górze Tabor: "Panie, dobrze nam tu być".

 

Niniejszy biuletyn został napisany po moim powrocie z Konferencji Fatimskiej w Spokane w stanie Waszyngton. Podczas konferencji odwiedził nas ks. Alexander Kryssov z Rosji, ks. Eugen Rissling z Niemiec i ks. Thomas Le Gal z Francji. Podczas pontyfikalnej Mszy Świętej wierni byli zbudowani obecnością w świątyni 12 kapłanów.

 

Dziękuję za nieustające modlitwy, ofiary i wsparcie seminarium! I jak zawsze bądźcie pewni naszych codziennych modlitw za was wszystkich, naszych przyjaciół i dobroczyńców.

 

Z modlitwą i błogosławieństwem,

 

Bp Mark A. Pivarunas CMRI

 

Uroczysta Msza pontyfikalna w Święto Boskiego Macierzyństwa Najświętszej

 

Uroczysta Msza pontyfikalna w Święto Boskiego Macierzyństwa Najświętszej

Maryi Panny w Seminarium na Górze Św. Michała (Mount St. Michael)

 

Brat Mary Alexius CMRI, składa pierwsze śluby

 

Brat Mary Alexius CMRI, składa pierwsze śluby

 

Caleb Amour (Szkocja), Dominic Lehnen (Minnesota), William Sentman (Michigan).

 

Caleb Amour (Szkocja), Dominic Lehnen (Minnesota), William Sentman (Michigan)

i Joseph Vines (Nebraska) otrzymują sutannę jako nowi seminarzyści.

 

Siostry Zgromadzenia Matki Bożej wróciły do Omaha ze swoich różnych klasztorów

 

Siostry Zgromadzenia Matki Bożej wróciły do Omaha ze swoich różnych klasztorów

z okazji 25-lecia ślubów sióstr: Mary Alphonsa CMD i Maria Josepha CMD

 

"Adsum", October 2019.

 

Z czasopisma "Adsum", October 2019. (2)

 

www.cmri.org

 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł artykułu od red. Ultra montes.

 

(2) Por. 1) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII. b) Sedewakantyzm. c) Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego. d) Vaticanum II "w świetle Tradycji"? e) O Przysiędze antymodernistycznej. f) Czasy ostateczne a fałszywy ekumenizm. g) Ocena spotkań w Asyżu w 1986 i 2011. h) Różnica między gorliwością misyjną świętego Patryka a duchem Vaticanum II. i) Błędy doktrynalne "Dignitatis humanae". j) Wizyta antypapieża Franciszka w USA i "Synod o rodzinie" (2015). k) Długotrwały wakans Stolicy Apostolskiej. List do Ks. Peek odnośnie stanowiska teologicznego Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI). l) Papiestwo. m) Kościół katolicki i jurysdykcja. n) Nieomylne nauczanie papieża Piusa XII i Jego świątobliwych poprzedników potępia błędy i herezje Vaticanum II. o) Pięćdziesiąt lat "Nowej Mszy" w modernistycznym Neokościele. p) Boskie Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. q) Cześć ku Najświętszej Maryi Pannie katolicką odpowiedzią na niepokoje współczesnego świata.

 

2) "The Reign of Mary", a) Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI). b) Modernistyczny Kościół: Nawracanie żydów niekonieczne.

 

3) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci.

 

4) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele. b) Uderzające podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku. c) Katolicka Msza święta a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą?

 

5) Joseph Paul Hau Pham, List do duchowieństwa diecezji Bac Ninh w Wietnamie. (List otwarty byłego kapłana Novus Ordo).

 

6) Ks. Jan Domaszewicz, Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. a) Jezus Chrystus Zbawiciel świata: Wcielenie i Odkupienie. (Christologia, de Christo Salvatore). b) Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia).

 

7) O. Franciszek Kwiatkowski SI, Matka Boga. (Wykład sodalicyjny w rocznicę Soboru Efeskiego).

 

8) Ks. Paweł Rubon SI, Nauka o zwycięstwie Różańca świętego.

 

9) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. f) Modernizm w książce polskiej.

 

10) Abp Walenty Zubizarreta OCD, O modernizmie (De modernismo).

 

11) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach heroicznych.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIX, Kraków 2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: