Istnienie Boga? Według Ratzingera kwestia niemożliwa do udowodnienia

 

"SODALITIUM"

 

A oto słowa Józefa Ratzingera skierowane 6 kwietnia 2006 roku do młodzieży diecezji rzymskiej, w ramach przygotowania do XXI światowego dnia młodzieży (Zenit, 7 kwietnia 2006):

 

"W końcu, żeby dojść do definitywnej kwestii, powiedziałbym: Bóg albo jest, albo Go nie ma. Istnieją tylko dwie opcje. Albo się uznaje pierwszeństwo rozumu, stwórczego Rozumu, będącego u początku wszystkiego i będącego zasadą wszystkiego – priorytet rozumu jest również priorytetem wolności – albo też przyznaje się priorytet elementowi irracjonalnemu, skutkiem czego wszystko, co dzieje się na naszej ziemi i w naszym życiu, byłoby jedynie przypadkowe, marginalne, byłoby irracjonalnym wytworem – rozum byłby wytworem irracjonalności. Nie można ostatecznie «udowodnić» jednej lub drugiej hipotezy, ale wielką opcją chrześcijaństwa jest opcja na rzecz racjonalności oraz pierwszeństwa rozumu. Wydaje mi się to doskonałą opcją, pokazującą nam, że za tym wszystkim stoi wielka Inteligencja, której możemy zaufać".

 

A zatem istnienie Boga jest dla Józefa Ratzingera tylko opcją, przekonywującą, lecz nie "udowodnioną", co jest sprzeczne z przysięgą antymodernistyczną (Denz. 2145), którą również i Ratzinger złożył w dniu swoich święceń: "Wyznaję tedy najpierw, że Boga, będącego początkiem i celem wszechrzeczy, można naturalnym światłem rozumu z tego, co uczynił czyli z widzialnych dzieł stwo­rzenia poznać na pewno jako przyczynę ze skutków, a więc i udowodnić Jego istnienie (por. Rzym. 1, 20)". A także wbrew Soborowi Watykańskiemu I:

 

"Jeżeli ktoś powie, że jednego i prawdziwego Boga, Stwórcę i Pana naszego, nie można poznać ze stworzeń w sposób pewny przy pomocy naturalnego światła rozumu – niech będzie wyklęty" (Konstytucja dogmatyczna Dei Filius. – Denz. 1806).

 

 

Artykuł z czasopisma: "Sodalitium", nr 65, luty 2012, s. 41. (1)

 

Z języka włoskiego tłumaczyła Iwona Olszewska

 

–––––––––––––

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Problem istnienia Boga. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół.

 

2) Św. Pius X, Papież, a) Encyklika "Pascendi dominici gregis", o zasadach modernistów. b) Przysięga antymodernistyczna.

 

3) Ks. Czesław Sokołowski, Przysięga antymodernistyczna. Studium krytyczne.

 

4) Ks. Alojzy Starker SI, Przysięga antymodernistyczna.

 

5) Ks. Andrzej Dobroniewski, Modernizm i moderniści.

 

6) Ks. Józef Stagraczyński, Kazanie na Świętą Trójcę. O istnieniu Boga.

 

7) Ks. Jacek Tylka SI, Dogmatyka katolicka.

 

8) Ks. Antoni Langer SI, Rozwój wiary.

 

9) Bp Michał Nowodworski, Wiara i rozum.

 

10) Bp Józef Sebastian Pelczar, Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych.

 

11) Ks. Aleksander Żychliński, Czy "teolog heretyk" jest teologiem?

 

12) Bp Donald J. Sanborn, a) Pozbądźcie się złudnych nadziei co do Ratzingera. Pytania i odpowiedzi. b) Ratzingera błąd subsistit in. Krytyczna analiza dokumentu watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary pt. "Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele".

 

13) Ks. Francesco Ricossa, Komentarz do Odpowiedzi Kongregacji Nauki Wiary na pytania dotyczące "Lumen gentium" nr 8.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 


 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII, Kraków 2012

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: