Basen chrzcielny w Sekcie Novus Ordo

 

Coraz więcej nieważnych chrztów Novus Ordo

 

BP DONALD J. SANBORN

 

––––––

 

Niedawno wykryto, że w jednej diecezji na południowym zachodzie, ksiądz Novus Ordo udzielał chrztu w sposób nieważny. Zmienił formę z "Ja Ciebie chrzczę…" na "My Ciebie chrzcimy…". Nawet w Novus Ordo – któremu udało się uczynić wątpliwym lub nieważnym prawie każdy sakrament – uznano, że była to nieważna forma.

 

Ksiądz ponoć czynił to od lat, co oznacza, że sprawa dotyczy setek, o ile nie tysięcy chrztów. Według diecezji wszystkie te chrzty muszą być powtórzone.

 

Prawie identyczny przypadek miał miejsce kilka lat temu w archidiecezji Detroit.

 

Kto jest temu winien? Ksiądz? Otóż nie; Vaticanum II i modernistyczne przeszkolenie, które otrzymują kandydaci do kapłaństwa Novus Ordo. Jedyne słowo określające to szkolenie to banialuki.

 

Po pierwsze, mówi się im, że formy sakramentalne nie są "magicznymi słowami". Ma to na celu wyszydzenie tradycyjnej dbałości Kościoła o precyzyjność formy sakramentu. Sakrament jest znakiem toteż, jak każdy znak, musi być klarowny i jednoznaczny. Wyobraźcie sobie sygnalizację świetlną, która emitowałaby niewyraźne kolory.

 

Po drugie, duchowni Novus Ordo są zachęcani do improwizowania podczas sprawowania Mszy i sakramentów. Zachęca się ich do wtrącania własnych komentarzy w trakcie Mszy, do przewodzenia w "liturgii", jak oni to nazywają, w ich własnym, indywidualnym stylu.

 

Novus Ordo Missae sacrilegae. Świętokardzka "nowa msza" w modernistycznym neokościele.

 

Po trzecie, kładzie się tak duży nacisk na "wspólnotę" i udział świeckich w Novus Ordo, że nie byłoby zaskoczeniem, gdyby ksiądz pomyślał, że forma "My chrzcimy" jest w rzeczywistości lepsza od brzmiącej tak "ekskluzywnie" formuły: "ja [ciebie] chrzczę". Nowa teologia dotycząca chrztu głosi, że jest on wtajemniczeniem do Kościoła. Dogmat o grzechu pierworodnym został zlekceważony i popadł w zapomnienie. Koncepcja szafarza sakramentu jako przyczyny sprawczej tegoż jest wyśmiewana jako "średniowieczna" i "arystotelesowska".

 

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki kłębiące się w głowie księdza Novus Ordo, nic dziwnego, że nie zastanowił się nad konsekwencjami zmiany słów chrztu.

 

W związku z tym, nasza strategia jest teraz taka: jeśli przychodzisz z Novus Ordo, konieczne jest, aby twój chrzest został zweryfikowany przez ciebie lub przez jakiegoś świadka. W przeciwnym razie ponownie chrzcimy warunkowo. Bo któż wie, ile było innych przypadków nieważnych lub wątpliwych chrztów? Widziałem wiele filmików, na których księża Novus Ordo polewają wodą włosy, a nie czoło przyjmującego sakrament. Postępując w ten sposób czyni się sakrament wątpliwym.

 

Bp Donald J. Sanborn

 

Chrzest w Novus Ordo i u protestantów

 

Artykuł z: "Most Holy Trinity Seminary Newsletter", January 2023. (1)

 

Tłumaczyła z języka angielskiego Iwona Olszewska

 

(Ilustracje od red. Ultra montes).

 

–––––––––––––––

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Bp Donald J. Sanborn, a) Przebłyski rozsądku w modernistycznym Neokościele, czy gra pozorów? Wątpliwości czterech "kardynałów" co do "nauczania" Bergoglio. b) Czterej kardynałowie Novus Ordo i cztery herezje Bergoglio. c) Podsumowanie modernistycznego "Synodu o rodzinie" (2015). d) Ohyda spustoszenia! Bergoglio wspiera przestępców, komunistów i zboczeńców. e) Kolejne herezje Bergoglio potwierdzają niekatolicki charakter modernistycznego Neokościoła.  f) "Sobór Watykański II" – największa katastrofa w historii świata. g) Ekumenizm – przygotowanie drogi dla Antychrysta. h) Asyż III – obrzydliwość spustoszenia w miejscu świętym. i) Bergoglio o (nie)istnieniu Boga. j) Amoralny synod modernistycznych biskupów (2014) – produkt doktrynalnego liberalizmu Vaticanum II. k) Pierwszy krok Bergoglio do wprowadzenia "kapłaństwa kobiet" w modernistycznym Neokościele. l) Bergoglio reklamuje apostazję. m) Heretycki uzurpator Bergoglio niszczy katolickie małżeństwo. n) Sedewakantyzm: w obronie autorytetu Kościoła katolickiego i papiestwa. o) Błędy doktrynalne omylników z antyinfallibilistycznego "ruchu oporu" i popieranie cudzołóstwa przez "kardynała" modernistycznego Neokościoła. p) Bergoglio peroruje o niewolnictwie, karze śmierci i usprawiedliwia cudzołóstwo. q) "Kardynał" Raymond Burke zapowiada "formalną korektę" niemoralnego nauczania pseudopapieża Bergoglio. r) Pseudopapież Bergoglio przeciw prawu Bożemu! Jedynie słuszna interpretacja adhortacji "Amoris laetitia". s) Bergoglio znów twierdzi, że piekła nie ma. t) Konferencja rzymska. u) Pelagianizm.

 

2) Ks. Anthony Cekada, a) Tradycjonaliści, nieomylność i Papież. b) Czy ekskomunikowany kardynał może zostać wybrany na papieża? c) Bergoglio nie ma nic do stracenia... zatem sedewakantystyczna argumentacja musi się zmienić.

 

3) Abp Walenty Zubizarreta OCD, O modernizmie (De modernismo).

 

4) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach heroicznych.

 

5) Ks. dr Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej.

 

6) Ks. Marian Morawski SI, Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym.

 

7) Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI, Uwielbienia łaski Bożej.

 

8) Ks. Dominik Radecki CMRI, a) Teilhard de Chardin i grzech pierworodny. b) Nowy ryt chrztu.

 

9) Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims, a) Teologia moralna. Traktat o Sakramencie chrztu. O chrzcie dorosłych. b) Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników.

 

10) Ks. Dr Antoni Borowski, a) Warunkowe szafarstwo sakramentalne. b) Teologia moralna. c) Prawo Boże.

 

11) Ks. Michał Sopoćko, a) Recenzja książki ks. dr. Antoniego Borowskiego pt. "Warunkowe szafarstwo sakramentalne". b) Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowym. Studium teologiczno-pedagogiczne. (De educatione spirituali secundum Nicolaum Lancicium. Tractatus theologicus ac paedagogicus).

 

12) Ks. Dr E. Huszar, Ks. W. Danek, Katechizm dla konwertytów.

 

13) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej.

 

14) Wingolf, Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie.

 

15) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

16) Bp Konrad Martin, a) O konieczności Chrztu świętego. b) Dogmat Zmartwychwstania. c) Katolicka nauka wiary. d) Katolicka nauka obyczajów. e) Wyznanie wiary (professio fidei).

 

17) Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI, Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne.

 

18) Ks. Maciej Józef Scheeben, Tajemnice chrześcijaństwa. Tajemnica Kościoła i jego sakramentów.

 

19) Ks. Jan Rosiak SI, a) Chrystus mistyczny. b) Idąc nauczajcie. c) Wiara i "doświadczenie religijne". d) Tu es Petrus. e) "Poza Kościołem nie ma zbawienia".

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXIII, Kraków 2023

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: