Ołtarz Trzech Króli, ok. 1440. Katedra św. Piotra i Najświętszej Maryi Panny w Kolonii.

 

Ołtarz Trzech Króli (ok. 1440) w katedrze św. Piotra i Najświętszej Maryi Panny w Kolonii

 

Cnoty świętych Trzech Króli (1)

 

BP MARK A. PIVARUNAS CMRI

 

––––––––

 

LIST REKTORA SEMINARIUM MATER DEI

 

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy,

 

Wszyscy znamy ewangeliczne opowiadanie o Trzech Świętych Mędrcach (Kacprze, Baltazarze i Melchiorze), którzy rozpoznali narodziny naszego Boskiego Zbawiciela poprzez pojawienie się gwiazdy i podążali za tym ciałem niebieskim aż do Betlejem. Może również wiemy, że ich relikwie znajdują się w niemieckiej katedrze w Kolonii. Jednak ilu z nas nigdy nie bierze pod uwagę wspaniałych cnót, jakie Święci Mędrcy – nie zaliczając się do Ludu Wybranego Starego Testamentu – ukazali nam przez swoją współpracę z łaską Bożą.

 

Zwróćmy przede wszystkim uwagę na poddanie się Mędrców Woli Bożej. Kiedy zobaczyli pojawienie się gwiazdy, rozpoznali w tym objawienie od Boga.

 

Przez modlitwę i rozważanie zrozumieli, że narodził się długo oczekiwany Mesjasz i zareagowali na to, odkładając na bok wszystkie swoje doczesne dążenia, aby znaleźć Mesjasza i ofiarować Mu cenne dary.

 

Nie ma wątpliwości, że podczas podróży napotkali wiele niedogodności, ale prawdopodobnie największą trudnością było zniknięcie gwiazdy, gdy dotarli już do Jerozolimy. Niemniej jednak wytrwali w poszukiwaniu i zasięgnęli porady u króla Heroda, który z kolei wypytał arcykapłanów i uczonych w Piśmie, co na temat miejsca narodzin Mesjasza mówi Pismo Święte. Możemy się tylko zastanawiać, dlaczego przywódcy Świątyni i lud Jeruzalem nie przyłączyli się do Mędrców podczas ich ostatniego etapu podróży do Betlejem. Ewangelia nie wspomina, aby ktokolwiek towarzyszył Mędrcom. Tak więc, pomimo obojętności tak wielu członków Ludu Wybranego, Mędrcy wytrwali w swym dążeniu i zostali nagrodzeni znalezieniem Boskiego Króla-Dzieciątka.

 

Jakże silną wiarę musieli posiadać, aby rozpoznać wśród ubóstwa miejsca narodzin Dziecię, które prorok Izajasz nazwał: "Przedziwny, Radny, Bóg, Mocny, Ojciec przyszłego wieku, Książę Pokoju".

 

Dary, które Święci Mędrcy ofiarowali Boskiej Dziecinie, były wyjątkowe i stosowne: złoto dla Króla, kadzidło dla prawdziwego Boga i mirra na Jego pogrzeb.

 

Obyśmy – naśladując Trzech Świętych Króli – współpracowali z łaską Bożą, odkładając na bok nasze doczesne sprawy, gdy jest to konieczne, aby pełnić wolę Bożą, i co najważniejsze, wytrwale praktykowali naszą wiarę katolicką w świecie tak przepełnionym moralną i religijną obojętnością.

 

Z modlitwą i błogosławieństwem,

 

Bp Mark A. Pivarunas CMRI

 

Katedra św. Piotra i Najświętszej Maryi Panny w Kolonii

 

Katedra w Kolonii

 

Relikwiarz Trzech Króli. Katedra w Kolonii.

 

Relikwiarz Trzech Króli

 

"Adsum". January 2014.

 

Z czasopisma "Adsum", January 2014. (2)

 

https://www.materdeiseminary.org/seminary-newsletter/

 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł artykułu od red. Ultra montes.

 

(2) Por. 1) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII. b) Sedewakantyzm. c) Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego. d) Vaticanum II "w świetle Tradycji"? e) O Przysiędze antymodernistycznej. f) Czasy ostateczne a fałszywy ekumenizm. g) Ocena spotkań w Asyżu w 1986 i 2011. h) Różnica między gorliwością misyjną świętego Patryka a duchem Vaticanum II. i) Błędy doktrynalne "Dignitatis humanae". j) Wizyta antypapieża Franciszka w USA i "Synod o rodzinie" (2015). k) Długotrwały wakans Stolicy Apostolskiej. List do Ks. Peek odnośnie stanowiska teologicznego Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI). l) Papiestwo. m) Kościół katolicki i jurysdykcja. n) Nieomylne nauczanie papieża Piusa XII i Jego świątobliwych poprzedników potępia błędy i herezje Vaticanum II. o) Pięćdziesiąt lat "Nowej Mszy" w modernistycznym Neokościele. p) Boskie Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. q) Cześć ku Najświętszej Maryi Pannie katolicką odpowiedzią na niepokoje współczesnego świata. r) Święto Boskiego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Seminarium Mater Dei.

 

2) "The Reign of Mary", a) Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI). b) Modernistyczny Kościół: Nawracanie żydów niekonieczne.

 

3) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci.

 

4) Bp Karol Józef Fischer, Homilia na uroczystość świętych Trzech Króli.

 

5) O. Peregryn z Opola OP, Kazania de tempore i de sanctis. Sermo in Epiphania Domini. Kazanie na święto Objawienia Pańskiego.

 

6) Ks. Jan Domaszewicz, Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. a) Jezus Chrystus Zbawiciel świata: Wcielenie i Odkupienie. (Christologia, de Christo Salvatore). b) Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia).

 

7) O. Franciszek Kwiatkowski SI, Matka Boga. (Wykład sodalicyjny w rocznicę Soboru Efeskiego).

 

8) Ks. Paweł Rubon SI, Nauka o zwycięstwie Różańca świętego.

 

9) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. f) Modernizm w książce polskiej.

 

10) Abp Walenty Zubizarreta OCD, O modernizmie (De modernismo).

 

11) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach heroicznych.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXX, Kraków 2020

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: