Św. Eligiusz, Biskup.

 

Misja tradycyjnych katolickich biskupów w czasach modernistycznej apostazji (1)

 

BP MARK A. PIVARUNAS CMRI

 

––––––

 

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy,

 

Tegoroczna Konferencja Fatimska w Mount St. Michael's miała szczególne znaczenie, ponieważ uczestniczyli w niej biskup Davila i biskup Espina. Obaj biskupi mieli okazję przemówić do wszystkich wiernych, a biskup Espina wygłosił przemówienie programowe związane z tegorocznym tematem spotkania: "Ona zetrze głowę twoją" (Rodz. 3, 15).

 

Biskup Martin Davila (z Meksyku) i biskup Pio Espina (z Argentyny) asystują przy Mszy świętej (2022 r.)

 

Biskup Martin Davila (z Meksyku) i biskup Pio Espina (z Argentyny) asystują przy Mszy świętej

 

Wizyta biskupów dała nam możliwość omówienia różnych misji prowadzonych przez nas tutaj w Stanach Zjednoczonych oraz w Ameryce Środkowej i Południowej. Ponieważ moje kontakty z tymi biskupami sięgają wielu lat wstecz, wspaniale było zapoznać się z wielkimi dokonaniami na rzecz Świętej Matki Kościoła. W 1991 roku biskup Davila asystował biskupowi Carmonie przy mojej konsekracji biskupiej, a po ośmiu latach pracy z księżmi Trydenckiego Bractwa Kapłańskiego w Meksyku, miałem przywilej konsekrować w 1999 roku biskupa Davilę wraz ze zmarłym biskupem Danielem Dolanem jako współkonsekratorem. Znam biskupa Espinę i jego brata ks. Juliana Espinę od lat 90-tych, kiedy to jeździłem do Argentyny na bierzmowania. Te rzadkie okazje, kiedy możemy się spotkać, są wspaniałą okazją do umocnienia jedności między nami.

 

Uroczysta Msza święta pontyfikalna podczas Konferencji Fatimskiej na Górze Św. Michała w Spokane (2022 r.)

 

Uroczysta Msza święta pontyfikalna podczas Konferencji Fatimskiej na Górze Św. Michała w Spokane (2022 r.)

 

Bardzo ważną kwestią podczas naszych spotkań była potrzeba zapewnienia tradycyjnego biskupa dla naszych księży w Europie. W związku z wojną między Rosją a Ukrainą i zależnością energetyczną Europy od Rosji, istnieje realna ewentualność ograniczenia podróży do i z Europy, tak jak doświadczyliśmy tego podczas lockdownów związanych z Covid-19.

 

Kiedy myślę o tradycyjnych katolickich biskupach w tych czasach apostazji, przypomina mi się obietnica Chrystusa skierowana do Jego Apostołów: "Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt. 28, 19-20). Ta obietnica Chrystusa rzeczywiście sprawdza się dzisiaj, ale nie w przypadku fałszywej hierarchii kościoła soborowego Vaticanum II. Ci, którzy twierdzą, że są tradycyjnymi katolikami i nadal uznają współczesny, modernistyczny kler za hierarchię katolicką, insynuują jakoby Chrystus zawiódł swój Kościół. Gdyby Chrystus był z hierarchią Vaticanum II, jak mógłby pozwolić im na publiczne promowanie herezji fałszywego ekumenizmu, indyferentyzmu religijnego, wolności religijnej i modernizmu? Te błędy zostały wyraźnie potępione przez poprzednich papieży: Papież Pius IX potępił indyferentyzm religijny i wolność religijną w swoim dekrecie Syllabus błędów; Papież Pius XI wyraźnie potępił fałszywy ekumenizm w encyklice Mortalium animos; Papież św. Pius X potępił błędy modernistów w encyklice Pascendi. Papież Leon XIII w encyklice Satis cognitum nauczał, że jeśli żywe Magisterium Kościoła mogłoby w jakikolwiek sposób być fałszywe, to wynika z tego oczywista sprzeczność; wtedy bowiem sam Bóg byłby autorem błędu.

 

Nowa msza klaunów

 

Ponadto współczesna, modernistyczna hierarchia nie posiada już władzy święceń z tego prostego powodu, że w 1968 roku po Vaticanum II, Paweł VI wprowadził istotną zmianę w formie konsekracji biskupów. Ta nowa forma nie wyraża ani mocy święceń, które biskup otrzymuje, ani łaski Ducha Świętego – które to obie są konieczne do udzielenia konsekracji biskupiej (Sacramentum Ordinis papieża Piusa XII, 1947). O nie, obietnica Chrystusa, że będzie ze swoim Kościołem przez wszystkie dni, nie spełnia się w tym nowoczesnym soborowym kościele Vaticanum II.

 

Niemniej jednak, Pan Jezus obiecał, że będzie z Apostołami i ich następcami "aż do skończenia świata". Spełnia się to w tradycyjnych katolickich biskupach, którzy zarówno posiadają ważne święcenia jak i wyznają wiarę katolicką w całości (integram fidem catholicam, quam Sancta Romana profitetur Ecclesia, et sine qua impossibile est placere Deo [Hebr. 11, 6]). Zmarły biskup Guerard des Lauriers OP utrzymywał, że tradycyjne duchowieństwo posiada "missio" (misję) katolickiego Kościoła. Sobór Watykański I (w 1870 roku) powtórzył, że zawsze, aż do końca czasów w Kościele będą nauczyciele i pasterze.

 

Czterej Doktorzy Kościoła: św. Augustyn, św. Grzegorz Wielki, św. Hieronim i św. Ambroży

 

Czterej Doktorzy Kościoła: św. Augustyn, św. Grzegorz Wielki, św. Hieronim i św. Ambroży

 

Powinniśmy być wdzięczni Bogu Wszechmogącemu i Najświętszej Maryi Pannie, że byli katoliccy biskupi i księża, którzy potrafili rozpoznać apostazję, która nastąpiła po Vaticanum II i wprowadzenie nowej formy konsekracji biskupów oraz "Mszy" Novus Ordo. Oni rzeczywiście mieli łaskę Bożą i dar mądrości, aby kontynuować istnienie katolickiej wiary w tych czasach wielkich sprzeczności i zamieszania.

 

Proszę, módlcie się za naszych seminarzystów, którzy otrzymają niższe święcenia i za naszych subdiakonów, którzy zostaną wyświęceni na diakonów w grudniu tego roku. Jak Bóg da, w maju na zakończenie naszego roku seminaryjnego będziemy mieli wyświęconych sześciu nowych kapłanów. Nie oznacza to, że nowo wyświęceni księża zostaną natychmiast wysłani w pojedynkę do parafii, w których nie ma księdza rezydenta. Nie taka była praktyka Kościoła, nie jest to też roztropne. Będą kontynuować swoją formację pod kierunkiem starszych kapłanów, podobnie jak młodzi lekarze, którzy obejmują rezydenturę lub nowo wyszkoleni mechanicy, którzy zaczynają praktykę zawodową.

 

W tym miesiącu listopadzie nasi seminarzyści będą mieli okazję wspomagać dusze czyśćcowe. Będą codziennie odmawiać modlitwy za dusze wiernych zmarłych, odwiedzać cmentarze, a przede wszystkim asystować podczas wielu Mszy świętych 2 listopada. Jakże to niefortunne, że kościół Novus Ordo sprytnie zdusił naukę o czyśćcu. W miejsce żałobnej Mszy św. Requiem z suplikacjami za wiernych zmarłych, w modernistycznym neokościele jest teraz tzw. "Msza" o zmartwychwstaniu w kolorze białym sugerująca, że zmarły jest już w niebie i że należy to świętować. Cóż za tragedia!

 

Nie tylko w listopadzie, ale zawsze, przypominajmy sobie słowa Pisma świętego: "A tak święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów rozwiązani" (2 Mach. 12, 46).

 

Z moimi modlitwami i błogosławieństwem,

 

Bp Mark A. Pivarunas CMRI

 

Brat Martin Sentman CMRI (z Michigan) otrzymuje tonsurę klerycką

 

Brat Martin Sentman CMRI (z Michigan) otrzymuje tonsurę klerycką

 

"Niech cię Pan przyoblecze w nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i świętości prawdy". Obłóczyny brata Martina Sentmana CMRI (2022 r.).

 

Niech cię Pan przyoblecze w nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i świętości prawdy

 

Seminarzyści odnawiają ołtarz główny dla nowego kościoła w Huntsville, Alabama (2022 r.)

 

Seminarzyści odnawiają ołtarz główny dla nowego kościoła w Huntsville, Alabama

 

"Adsum". November 2022.

 

Artykuł z czasopisma "Adsum", November 2022 ( www.materdeiseminary.org ) (2)

 

Tłumaczył z języka angielskiego Mirosław Salawa

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł artykułu i niektóre ilustracje od red. Ultra montes.

 

(2) Por. 1) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Kościół katolicki i jurysdykcja. b) Sedewakantyzm. c) Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego. d) Vaticanum II "w świetle Tradycji"? e) O Przysiędze antymodernistycznej. f) Czasy ostateczne a fałszywy ekumenizm. g) Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII. h) Ocena spotkań w Asyżu w 1986 i 2011. i) Różnica między gorliwością misyjną świętego Patryka a duchem Vaticanum II. j) Błędy doktrynalne "Dignitatis humanae". k) Wizyta antypapieża Franciszka w USA i "Synod o rodzinie" (2015). l) Długotrwały wakans Stolicy Apostolskiej. List do Ks. Peek odnośnie stanowiska teologicznego Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI). m) Papiestwo. n) Nieomylność katolickiego Kościoła. o) Franciszek-Bergoglio jest kacerzem, który nigdy nie został kanonicznie wybrany na papieża. p) Duch Święty i katolicki Kościół.

 

2) "The Reign of Mary", a) Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI). b) Modernistyczny Kościół: Nawracanie żydów niekonieczne.

 

3) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Franciszek-Bergoglio znowu atakuje! Pokaz dwulicowości Vaticanum II. k) Największa ozdoba katolickiego kapłaństwa. l) Cała i nieskalana. Musimy zachować integralność wiary katolickiej. m) Korzenie problemów: Vigano dotyka źródła posoborowych błędów. n) Kult Czternastu Świętych Wspomożycieli. o) Moralne bankructwo modernistycznego neokościoła. p) Nieuniknione podziały na widoku publicznym. "Dobrzy funkcjonariusze" kontra "źli funkcjonariusze" w soborowym kościele. q) Religia islamu: zagrożenie dla zachodniej cywilizacji. r) Okupowany przez modernistów Watykan kończy z tolerancją wobec prawdziwej Mszy. Refleksje nad tzw. motu proprio "Traditionis custodes". s) Neomaltuzjanie: Forsowanie mitu przeludnienia.

 

4) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele. b) Uderzające podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku. c) Katolicka Msza święta a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą?

 

5) Ks. Johannes Heyne, a) Wolność zatracenia: Sprzeczność nauczania Vaticanum II z prawdziwą katolicką nauką. b) Ruch ekumeniczny: Czy Pius XII przyzwolił na ekumenizm? c) Gorliwość religijna.

 

6) Ks. Anthony Cekada, a) Tradycjonaliści, nieomylność i Papież. b) Czy ekskomunikowany kardynał może zostać wybrany na papieża? c) Bergoglio nie ma nic do stracenia... zatem sedewakantystyczna argumentacja musi się zmienić.

 

7) Kodeks Prawa Kanonicznego, Papież Pius IV, Wyznanie Wiary katolickiej (Professio Catholicae Fidei).

 

8) Św. Pius X Papież, a) Przysięga antymodernistyczna (Iusiurandum contra errores modernismi). b) Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów. c) Przemowa do kardynałów przeciw neoreformizmowi religijnemu.

 

9) Ks. Dr Henryk Maria Pezzani, Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego. Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka, lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny (Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae. Can. 26. Devius a fide catholica, haereticus, vel schismaticus eligi prohibetur in Romanum Pontificem; si eligatur nulla est electio).

 

10) Ks. Piotr Semenenko CR, a) O Wierze. b) O nieomylności Kościoła. c) O gorszeniu się z prawdy Bożej. d) Poza Kościołem nie ma zbawienia. e) Skład Kościoła. f) O Chrystusie w Kościele. g) Męka i śmierć Jezusa Chrystusa Pana naszego. Chrystus zelżony w Kościele. h) Papież zawsze ten sam jest formalnie, co i materialnie (Papa semper idem sit formaliter qui et materialiter).

 

11) Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870), Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia.

 

12) a) Mały katechizm o Syllabusie. b) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza.

 

13) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół.

 

14) Abp Walenty Zubizarreta OCD, O modernizmie (De modernismo).

 

15) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach heroicznych.

 

16) Uchwały i wyroki Świętego Soboru Watykańskiego za Piusa IX 1869-1870 zebranego krótko wyjaśnione, wraz z obszernym a prostym wykładem artykułu Wiary "O nieomylnym nauczycielstwie Rzymskiego Papieża" przez X. Dra Józefa Krukowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

17) O. Maurycy Meschler SI, a) Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym. 1. Modlitwa. 2. Urząd Nauczycielski w Kościele. b) Trzy podstawy życia duchownego.

 

18) Henryk Edward kard. Manning, Arcybiskup Westminster, O sprawach Ducha Świętego działającego w duszy człowieka.

 

19) Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI, Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne.

 

20) Papież Pius XI, Encyklika Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXII, Kraków 2022

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: