Kryzys we francuskim dystrykcie Bractwa Św. Piusa X (FSSPX)

 

"RIVAROL"

 

––––––

 

Francuscy księża i zakonnicy opozycyjni w Bractwie Św. Piusa X (FSSPX)

 

Grom z jasnego nieba. W niedzielę 7 maja 2017 siedmiu księży z francuskiego dystryktu FSSPX opublikowało i przeczytało z ambony list jednoznacznie wyrażający ich sprzeciw wobec dekretu Watykanu z dnia 27 marca dotyczącego zawierania małżeństw przez wiernych Bractwa Św. Piusa X (małżeństwa takie będą odtąd autoryzowane przez "ordynariusza" modernistę, a przysięgę małżonków będzie przyjmował soborowy "proboszcz" lub jego delegat, co ma być zwyczajnym trybem postępowania w sprawach małżeńskich, chyba że w danym wypadku postanowiono inaczej). List ten oznacza dość zdecydowane odrzucenie połączenia Bractwa Świętego Piusa X z modernistami okupującymi Watykan. Oto nazwiska tych siedmiu dziekanów (ogółem dziesięciu we Francji): księża David Aldalur "dziekan dekanatu Bordeaux", Xavier Beauvais "dziekan dekanatu Marsylii", Francis Xavier Camper "dziekan dekanatu Lyonu", Bruno France "dziekan dekanatu Nantes", Thierry Gaudray "dziekan dekanatu Lille", Patrick de La Rocque "dziekan dekanatu Paryża", Thierry Legrand "dziekan dekanatu St. Malo". List, który ukazał się w majowym (2017) numerze Le Chardonnet został również podpisany (jak dotąd!) przez trzech przełożonych wspólnot zakonów męskich związanych z FSSPX: o. Jean-Marie – przełożonego Bractwa Przemienienia, o. Placida – przeora klasztoru Benedyktynów z Bellaigue i o. Antoine, gwardiana klasztoru kapucynów w Morgon. Dziesięciu sygnatariuszy tego zbiorowego pisma skierowanego do wiernych pisze m.in.: "Niech nam będzie wolno wyrazić nasze ogromne zdziwienie co do tej decyzji Rzymu i odzewu z jakim się spotkała. Prałatura personalna, którą zamigotano przed FSSPX miała usankcjonować status jaki posiadamy i zachować nas w niezależności od ordynariuszy miejsca. Otóż, pierwsze decyzje jakie obecnie podjęto polegają na niesprawiedliwym podporządkowaniu naszych małżeństw tymże ordynariuszom, a jutro będą warunkowały otwarcie naszych nowych domów od ich zgody".

 

Ksiądz Christian Bouchacourt, przełożony francuskiego dystryktu FSSPX, znany ze swego bezwarunkowego posłuszeństwa wobec bp. Fellaya (zresztą dlatego został mianowany na to stanowisko) szybko zareagował sankcjami wobec przeciwników. Ksiądz de la Rocque został natychmiast usunięty z urzędu w Saint-Nicolas-du-Chardonnet i poproszono go o opuszczenie tego miejsca najpóźniej do 13 maja, co też uczynił. Sześciu innych "dziekanów" zostało również zwolnionych ze swych obowiązków. W oświadczeniu i w liście skierowanym do wszystkich księży dystryktu Francji, ks. Bouchacourt uzasadnia sankcje wobec sygnatariuszy listu i potępia to postępowanie jako "niedopuszczalne i wywrotowe". "Dlaczego napisano ten tekst w tajemnicy?" – zastanawia się przełożony dystryktu. W obozie sygnatariuszy tymczasem twierdzi się, że projekt listu został przedłożony księdzu Bouchacourt, jednak ze względu na jego bierną postawę, siedmiu kapłanów zdecydowało się go opublikować. Co do kultu tajemnicy i wywrotowych działań – co przypisuje się stronie "wichrzycielskiej" – to, czyż nie są to dokładnie metody stosowane przez bp. Fellaya, który od wielu lat z zaciekłą determinacją prze za wszelką cenę do przyłączenia Bractwa Świętego Piusa X do "modernistycznego i apostatycznego Rzymu" (słowa abp. Lefebvre'a), a tym samym do zdrady walki o wiarę?

 

Podczas gdy FSSPX jest o krok od uzyskania prałatury personalnej, biskup Fellay nagradzany jest za swoje wysiłki dożywotnim przełożeństwem nad prałaturą oraz obsypywany honorami i laurami przez Bergoglio, który podczas konferencji prasowej, w samolocie powracającym z Fatimy, wypowiedział wyrazy uznania pod adresem przełożonego generalnego Bractwa, z którym utrzymuje "braterskie" stosunki – to w organizacji założonej przez arcybiskupa Lefebvre'a aż wrze, a podziały narastają. Majowy numer Le Chardonnet, zawierający list siedmiu dziekanów został całkowicie wycofany ze sprzedaży w Saint-Nicolas, ks. Bouchacourt przed kazaniem w niedzielę, 14 maja, w uroczystość św. Joanny d'Arc, uzasadnił sankcje wobec księdza de la Rocque i innych sygnatariuszy oskarżonych o bunt przeciwko władzy i działania dywersyjne. Około stu wiernych powstało opuszczając kościół, podczas gdy piętnastu innych zaczęło śpiewać różaniec wewnątrz świątyni. Mogliśmy więc uczestniczyć w surrealistycznej scenie: awantura w kościele Saint-Nicolas w samym środku mszy! Ksiądz Bouchacourt mianował księdza Denisa Puga "tymczasowym proboszczem" w zastępstwie za ks. Patricka de La Rocque.

 

Kościół św. Mikołaja du Chardonnet, Paryż

 

Wnętrze kościoła św. Mikołaja du Chardonnet w Paryżu

 

Były członek FSSPX, a obecnie "przyłączony" (do modernistycznej sekty – red. U. m.) ks. Guillaume de Tanoüarn, znawca wewnętrznych stosunków FSSPX, dostrzega osobistą korzyść dla bp. Fellaya z szybkiego zawarcia porozumienia. W La Croix z 12 maja przypomina, że w lipcu 2018 kończy się drugi dwunastoletni mandat przełożonego generalnego FSSPX. Ale "jego polityka otwarcia na Rzym jest mniejszościowa" w FSSPX – zauważa. "Nie jest pewny reelekcji. Jeśli zostanie mu przyznana prałatura, zostanie dożywotnio przełożonym prałatury. Jest to forma zamachu stanu, której nie ważą się nazwać po imieniu"...

 

Biskup Bernard Fellay, Prałatura Personalna i Watykan

 

 

"Rivarol", 18 mai 2017. (1)

 

Z języka francuskiego tłumaczyła Iwona Olszewska

 

(Ilustracje w tekście od red. Ultra montes).

 

–––––––––––

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Petrus, a) Podsumowanie 40 lat lefebryzmu! b) Żałosne umizgi bpa Fellaya do modernisty Bergoliusza (pseudopapieża "Franciszka")!

 

2) Jérôme Bourbon, "Synod o rodzinie": błogosławieństwo udzielone cudzołóstwu!

 

3) John Daly, Arcybiskup Lefebvre a sedewakantyzm.

 

4) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele. b) Ecône – koniec, kropka. c) List otwarty do członków Bractwa Św. Piusa X (FSSPX). d) Uderzające podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku. e) Katolicka Msza święta a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą? f) Czy Jan Paweł II jest modernistą? g) Zdemaskowanie braku autorytetu władzy Neokościoła.

 

5) Ks. [Bp] Robert L. Neville, Błędy i sprzeczności FSSPX. Powody dla których opuściłem Bractwo Św. Piusa X. List do biskupa Bernarda Fellaya.

 

6) Bp Donald J. Sanborn, a) Biskup Fellay i moderniści z Neokościoła. b) Sprzeczności doktrynalne biskupa Fellay i rocznica śmierci arcybiskupa Lefebvre. c) Góry Gelboe. Jeden z pierwszych seminarzystów abp. Lefebvre'a opłakuje upadek jego Bractwa. d) Vaticanum II, papież i FSSPX. e) Dlaczego należy przekonywać zwolenników FSSPX do stanowiska sedewakantystycznego.

 

7) Ks. Anthony Cekada, a) Tradycjonaliści, nieomylność i Papież. b) Czy ekskomunikowany kardynał może zostać wybrany na papieża? c) Bergoglio nie ma nic do stracenia... zatem sedewakantystyczna argumentacja musi się zmienić.

 

8) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Fatima, negocjacje FSSPX z modernistami i stanowisko arcybiskupa Lefebvre. b) Odstępstwo Campos i nielogiczna postawa FSSPX. c) Fałszywa tolerancja i bluźnierstwo Franciszka I (Jorge Bergoglio). d) "Synod o rodzinie" (2014) otwiera ludziom oczy na odstępstwo modernistycznej hierarchii. e) Sedewakantyzm. f) Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego. g) Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII.

 

9) "Cahiers Romains", Dla katolików rzymskich integralnych.

 

10) P. Leonardus Lessius SI, De perfectionibus moribusque divinis. De excaecatione et obduratione.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVII, Kraków 2017

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: