Tatuaż wojskowy

 

Czytelnik pyta: "Popełniłem grzech tatuując swe ciało; żałowałem za niego na spowiedzi, ale co mogę teraz z tym zrobić?" (1)

 

"TRADITIO"

 

––––––––

 

Tatuaż

 

Tatuowanie jest grzechem przeciwko piątemu przykazaniu Bożemu i jest w Biblii jednoznacznie potępione jako pogańska praktyka. Tatuowanie jest również grzechem przeciwko piątemu przykazaniu Bożemu, ponieważ wiąże się z narażeniem się bez powodu na poważne zagrożenia zdrowotne. Tatuowanie nie jest także moralnie akceptowalne, kiedy tatuaż ma religijną tematykę. W rzeczywistości, taki tatuaż jest nawet większym grzechem, jako że taka profanacja świętego wizerunku stanowi poważny grzech bluźnierstwa. Ci, którzy obnoszą się z takimi obrazami na swoim ciele deklarują światu, że trwają w grzechu śmiertelnym.

 

–––––––––––

 

Drodzy Ojcowie "Traditio":

 

Jestem emerytowanym żołnierzem; pozwoliłem sobie zrobić tatuaże wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze na służbie. Wyspowiadałem się z tego grzechu. Poza tym, co mogę teraz zrobić?

 

ODPOWIEDŹ OJCÓW "TRADITIO":

 

W tym względzie zrobiłeś wszystko, co mogłeś zrobić rozsądnego. Staraj się przynajmniej nie odkrywać tatuaży, aby nie wywoływać zgorszenia u innych. Przekazuj to, czego się nauczyłeś, innym, szczególnie młodym ludziom, których duchowi – by nie powiedzieć medyczni – przewodnicy nie ostrzegli przed złem tej praktyki, która jest całkowicie niechrześcijańska i jednoznacznie potępiona w Piśmie Świętym (w Biblii). Niestety, usunięcie tatuaży wiąże się z poniesieniem znacznych trudności, bólu i wydatków. Tym bardziej katolicy powinni zachęcać młodych ludzi, nie mówiąc już o dorosłych, do praktykowania głównej cnoty chrześcijańskiej – roztropności (praktycznej mądrości).

 

Tatuowanie jest uważane w Piśmie Świętym za pogańską praktykę: "I za umarłego nie będziecie nacinać ciała waszego ani znaków jakich albo piętna czynić sobie nie będziecie. Ja [jestem] Pan" (Księga Kapłańska 19, 28). Tatuowanie jest grzesznym okaleczeniem ciała wbrew piątemu przykazaniu. Ekshibicjonizm jest z natury niekatolicki, ponieważ jest sprzeczny z cnotą pokory. Czy nasz Pan Jezus Chrystus miałby tatuaż? Matka Boża? Oczywiście, że nie.

 

Tatuowanie wiąże się również z niepotrzebnym ryzykiem zdrowotnym, które jest również grzechem przeciwko piątemu przykazaniu Bożemu. Tusze do wykonywania tatuażu zawierają substancje rakotwórcze, takie jak ołów i rtęć. Tatuowanie przenosi HIV i wirusowe zapalenie wątroby typu C. Wirusy te mogą uaktywnić się w złośliwej postaci lub mogą pozostawać uśpione w organizmie przez dwadzieścia lub więcej lat po incydencie tatuowania. Zapalenie wątroby może zniszczyć wątrobę, a tym samym osłabić organizm, co ostatecznie może skończyć się śmiercią w agonii. Ta praktyka jest tak niebezpieczna, że ​​wytatuowane osoby nie mogą być dawcami krwi, aby nie przekazywać wirusów innym. Strony dotyczące tatuaży donoszą o przypadkach nowotworów skóry, w tym jakże częstych śmiertelnych czerniakach. Stwierdzono, że tusze używane do tatuażu są zanieczyszczone bakteriami, które mogą prowadzić do poważnych urazów i zwiększonego ryzyka infekcji, ponieważ podczas zabiegu przerwana zostaje bariera skórna. Niektóre infekcje mogą również pozostawiać trwałe blizny.

 

Tatuowanie nie jest moralnie akceptowalne także w sytuacji, gdy tatuuje się rysunki o tematyce religijnej, takie jak Krzyż czy Matka Boża. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Takie okaleczenie ciała stanowi nawet cięższy grzech, ponieważ łamane jest nie tylko Piąte Przykazanie Boże, lecz również Drugie Przykazanie, gdyż taka profanacja świętego wizerunku stanowi ciężki grzech bluźnierstwa. Ci, którzy obnoszą się z takimi obrazami na swoich ciałach, deklarują światu, że trwają w grzechu śmiertelnym przeciwko Bogu. Warto zauważyć, że grzechy te są obecnie rozpowszechnione w krajach latynoskich, które charakteryzował wcześniej gorliwy katolicyzm, lecz teraz pogrążyły się w heretyckim Novus Ordo i innych protestanckich sektach. Ci ludzie bez skrępowania bezczeszczą teraz swoje ciała demonicznymi tatuażami desakralizującymi wizerunki Matki Bożej i naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 

 

http://www.traditio.com/comment/com1906.htm (2)

 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł oryginalny: A Reader Asks: "I Committed the Sin of Getting Tattoos; I Have Repented in Confession, but What Can I Do Now?".

 

(2) Por. 1) Ks. Kevin Vaillancourt, a) Tatuaże. Noszenie tatuażu jest znakiem odradzania się pogańskiego symbolizmu. b) Pogaństwo niepowstrzymanie szerzy się w modernistycznym Neokościele. c) Pogrzeb czy kremacja: Co jest właściwą katolicką praktyką.

 

2) Ks. Dr Antoni Borowski, a) Teologia moralna. – Prawo Boże. b) Teologia moralna. c) Warunkowe szafarstwo sakramentalne.

 

3) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. f) Modernizm w książce polskiej.

 

4) "Traditio", a) Tradycyjni katolicy powinni być wdzięczni za wszystkich odważnych, tradycyjnych kapłanów, których mają. b) Czytelnik pyta: "Wychowałem się w Novus Ordo. Czy jestem prawdziwym katolikiem?". c) Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uznaje obecnie biskupów Novus Ordo za prawowitych i wymusza na rodzicach dzieci ze szkół Bractwa, by modlić się za nich jako za "kapłanów i pasterzy". d) Prominentni działacze Neokościoła Franciszka-Bergoglio potępiają go jako "heretyka" i wzywają do jego obalenia.

 

5) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. k) Marcin Luter. Życie i dziedzictwo arcyheretyka.

 

6) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

(Przypisy oraz początkowa ilustracja od red. Ultra montes).

 

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIX, Kraków 2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: