Pożar katedry Notre Dame w Paryżu

 

Przemyślenia na temat pożaru Notre Dame (1)

 

KS. BENEDICT HUGHES CMRI

 

––––––––

 

W poniedziałek Wielkiego Tygodnia świat patrzył z przerażeniem, jak piękna katedra Notre Dame w Paryżu płonie przez kilkanaście godzin. Z niedowierzaniem i przerażeniem wszyscy zastanawiali się, jak mogło dojść do tej tragedii. Nie tylko katolicy, ale cała Francja ubolewała nad straszną stratą.

 

Ta tragiczna wiadomość zawiera kilka aspektów do rozważenia. Po pierwsze, uznałem za interesujące, że nie tylko katolicy, ale nawet ateiści lamentują nad strasznym zniszczeniem kultowej katedry. Dlaczego? Powodem jest to, że dla tak wielu – łącznie z tymi, którzy mienią się być katolikami – te niegdyś otaczane pietyzmem kościoły stały się bardziej symbolami sztuki i dumy narodowej, niż sakralnymi obiektami.

 

Opresyjne ciemności Vaticanum II zniszczyły pobożność milionów ludzi. Powszechnym spostrzeżeniem u tych, którzy uczestniczą w nabożeństwach Novus Ordo, w porównaniu z wiernymi katolikami uczestniczącymi w prawdziwej Mszy, jest wyraźny kontrast w pobożności. Kościół soborowy zniszczył pobożność u wiernych. Skutkiem tego wspaniałe kościoły Europy stały się teraz po prostu muzeami. Turyści spacerują, gapiąc się na dzieła sztuki, ale rzadko zdarza się, aby ktoś się modlił. Te wspaniałe budowle zostały wzniesione przez gorliwą wiarę i pobożność rzemieślników oraz darczyńców z minionej epoki, podczas gdy współczesne świeckie społeczeństwo zaledwie dostrzega ich piękno. Toteż zniszczenie wspaniałego kościoła uważają bardziej za utratę dzieła sztuki niż coś więcej.

 

Kolejnym aspektem tej tragedii jest pytanie o przyczynę pożaru. Rzekomo ma miejsce oficjalne dochodzenie w tej sprawie, i oznajmiono nam, że minie trochę czasu, zanim śledztwo dobiegnie końca. Jednak wiele osób nie "kupiło" wstępnego sprawozdania, że mogło to być zwarcie elektryczne. Nie piszę tego po to, by rozpowszechniać teorie spiskowe, ale chcę zauważyć, że bardzo mało nagłaśnianą informacją było zbezczeszczenie kościołów katolickich we Francji w ciągu ostatnich kilku lat.

 

Artykuł z 20 marca na stronie internetowej Breitbart News (https://www.breitbart.com/faith/2019/03/20/twelve-french-churches-attacked-vandalized-in-one-week/) zwraca uwagę, że w ciągu tygodnia zbezczeszczono w całej Francji kilkanaście kościołów. Spośród nich najbardziej godnym uwagi był wspaniały kościół św. Sulpicjusza w Paryżu. Rabusie podpalili kościół w niedzielę w połowie marca, powodując zniszczenia, których naprawa szacowana jest na kilkaset milionów euro. W tej sprawie policja doszła do wniosku, że przyczyną pożaru było podpalenie, chociaż nie było wówczas podejrzanych.

 

Pożar kościoła św. Sulpicjusza w Paryżu

 

W rzeczy samej palenie i/lub zbezczeszczenie tak wielu kościołów we Francji zdziwiło władze. Te akty wandalizmu zostały starannie zaplanowane, tak aby nie można było wykryć sprawców – a przynajmniej tak nam powiedziano. W kilku kościołach tabernakula zostały rozerwane, a hostie rozrzucone na ziemi. Kto popełnia takie przestępstwa? Być może to świeccy nienawidzący nauki Kościoła, a może islamscy dżihadyści.

 

Oczywiście, nie tylko kościoły katolickie są plądrowane. Cmentarze żydowskie zostały również zniszczone. Jednak oficjalne doniesienia rządu francuskiego wskazują, że 80% zbezczeszczenia miejsc kultu we Francji dotyczy kościołów chrześcijańskich. Dane z 2018 r. wskazują, że we Francji były profanowane średnio dwa kościoły chrześcijańskie dziennie!

 

Takie akty profanacji przywodzą na myśl sceny z głównych miast Stanów Zjednoczonych z połowy XIX wieku. Partia Indian amerykańskich (zwana "Know Nothings") podpaliła wiele kościołów i klasztorów w dużych miastach naszego kraju, zwłaszcza w Filadelfii. Podczas trwających trzy dni zamieszek w 1844 r. antykatolicy spalili klasztor, dwa kościoły, plebanię i cenną bibliotekę, a także wiele domów katolickich rodzin. Profanacje te ustały dopiero, gdy władze kościelne zażądały, aby lokalne władze użyły odpowiednich środków do ochrony katolików i ich kościołów. Można się zastanawiać, na ile poważnie władze francuskie podchodzą do znalezienia sprawców i położenia kresu takim działaniom.

 

Sri Lanka, zamachy w kościołach

 

Informacje o atakach na kościoły katolickie w niedzielę wielkanocną ponownie trafiły na pierwsze strony gazet, gdy dżihadyści zdetonowali bomby na Sri Lance, zarówno w kościołach, jak i hotelach, zabijając blisko trzysta osób. Nienawiść wymierzona jest w to co reprezentuje Kościół katolicki – w jego tradycyjne nauczanie. Chociaż wiemy, że skutki Vaticanum II w dużej mierze zniszczyły to, co jest głoszone i praktykowane w tych kościołach – tak, że nie przypomina już katolicyzmu sprzed Vaticanum II – pozostaje faktem, że za tymi barbarzyńskimi aktami stoi nienawiść do Kościoła katolickiego i jego nauczania.

 

Pożar katedry Notre Dame w Paryżu, 15 kwietnia 2019 r.

 

Niszczycielski ogień zniszczył iglicę i dach słynnej katedry Notre Dame

w Paryżu 15 kwietnia 2019 r.

 

W spaleniu Notre Dame nie można nie dostrzec symbolu tego, co Francja utraciła. Jak powiedziałby św. Atanazy: "Liczy się nie budynek, lecz wiara, której się tam naucza". O wiele lepiej jest mieć skromne kościoły z prawdziwą wiarą, niż wielkie gmachy z fałszywą, rozwodnioną religią. Módlmy się, aby ta tragedia obudziła Francuzów i pomogła im uświadomić sobie co utracili, co jest znacznie ważniejsze niż katedra – a mianowicie wiarę i pobożność, które ją zbudowały.

 

Ks. Benedict Hughes CMRI

 

Artykuł z czasopisma "The Reign of Mary", nr 172, Spring 2019 ( www.cmri.org ) (2)

 

Z języka angielskiego tłumaczyła Iwona Olszewska

 

(Większość ilustracji od red. Ultra montes).

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł oryginalny: Reflections on the Burning of Notre Dame.

 

(2) Por. 1) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) Konieczność modlitwy o nawrócenie zbłąkanych dusz. j) Karmić dusze nauką prawdy. k) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. l) "...ale nas zbaw ode złego...". Czy modernistyczny kościół jest w stanie wyrzucić diabła? m) Franciszek-Bergoglio znowu atakuje! Pokaz dwulicowości Vaticanum II.

 

2) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Ocena spotkań w Asyżu w 1986 i 2011. b) Sedewakantyzm. c) Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego. d) Vaticanum II "w świetle Tradycji"? e) O Przysiędze antymodernistycznej. f) Czasy ostateczne a fałszywy ekumenizm. g) Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII. h) Fatima, negocjacje FSSPX z modernistami i stanowisko arcybiskupa Lefebvre.

 

3) Ks. Franciszek Radecki CMRI, a) Inspiratorzy, architekci Vaticanum II. b) Czy jesteście z papieżem?

 

4) Ks. Rama P. Coomaraswamy, a) Posoborowi "papieże". b) Ruch zielonoświątkowy: przejawem i uzewnętrznieniem "nowego kościoła".

 

5) Patrick Henry Omlor, a) Zbójecki Kościół. b) Jan Paweł II Apostata. c) Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele".

 

6) Jan kard. Bona OCist., a) O rozpoznawaniu duchów. b) Strzeliste akty Wiary. c) Opuscula ascetica selecta. d) Przewodnik do nieba. e) Droga do nieba. f) Manuductio ad coelum.

 

7) Ks. Jacek Tylka, a) Dogmatyka katolicka. Traktat o Kościele Chrystusowym. b) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. c) O cnotach heroicznych.

 

8) Abp Antoni Szlagowski, a) Wiara w pojęciu katolickim, a modernistycznym. b) Wiara w życiu. c) Prawda według nauki Kościoła, oraz twierdzeń modernistów. d) Zasady modernistów (modernistarum doctrina).

 

9) O. Hieronim Savonarola OP, Triumf Krzyża, czyli O prawdzie Wiary. IV. 7. Kompletna irracjonalność mahometańskiej sekty (Triumphus Crucis, sive De veritate Fidei. IV. 7. Mahumetanorum sectam omni ratione carere).

 

10) "Przegląd Katolicki", Cudowne nawrócenie 200 muzułmanów w Damaszku do Kościoła katolickiego.

 

11) Ks. Dr E. Huszar. Ks. W. Danek, Katechizm dla konwertytów.

 

12) Alfred Władysław Garapich, Kościół święty to dzieło Boże i czemu świat go prześladuje?

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

"The Reign of Mary", N. 172.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIX, Kraków 2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: