Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

HISTORIA, LITERATURA, FILOZOFIA

Św. Pius X, PapieżKrótka Historia Religii ( PDF )

S. Pius Papa XEpitome historiae divinae Revelationis ( PDF )

Abp Szymon Kozłowski, Metropolita MohylowskiHistoria święta dla użytku młodzieży. Część pierwsza. Historia Starego Testamentu. Część druga. Historia Nowego Testamentu

Ks. Józef Deharbe SI. Zarys dziejów religii. Od początku świata do naszych czasów ( PDF )

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Pojęcie postępu w dziejach

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa. Pismo święte wybrane z Ksiąg Starego i Nowego Zakonu

Ks. Zygmunt Golian. Ostatni bohaterowie Judei ( PDF )

Ks. J. L. Sykora. Walki za czasów Machabeuszów

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Prorocy

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Jezus Chrystus, Zbawiciel świata ( PDF )

Johann Peter SilbertŻywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego (uzupełniono)

Johann Peter SilbertŻywot Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy (uzupełniono)

Ks. Dr Jan Szymeczko. Jezus Chrystus w świetle najstarszych dokumentów literackich

Ks. Dr Edward Górski. Jezus Chrystus w świetle Ewangelii

Ks. Dr Edward Górski. Listy świętego Pawła

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Odrodzenie ludzkości ( PDF )

Historia św. Starego i Nowego Testamentu według nauki Kościoła św. Rzymskokatolickiego. Ustanowienie widzialnej Głowy Kościoła PDF ) (nowość)

Ks. Władysław WierciszewskiŻywoty Świętych. Tom pierwszy. Wieki prześladowania (nowość)

O. Marin de Boylesve SI. Papieże pod cezarami rzymskimi PDF )

Ks. Antoni Langer SI. Kardynalstwo i jego znaczenie w Kościele katolickim PDF ) (nowość)

Ks. Jan Pawelski SI. Ostatni z dynastii więźniów watykańskich PDF )

Godfryd Kurth, Profesor Uniwersytetu w Liège. Co to są średnie wieki? PDF )

Ks. Dr Czesław Falkowski, Biskup Łomżyński. Św. Franciszek z Asyżu. W 700-ą rocznicę śmierci PDF )

Dante Alighieri. Boska komedia. Piekło. Pieśń IX. Kacerze i twórcy sekt rozmaitych PDF ) (nowość)

Dante Alighieri. Ostatnia pieśń pierwszej części poematu "La Commedia" pod tytułem "Piekło", przekład X. Zygmunta Goliana PDF )

Ks. Zygmunt Golian. O dziennikarstwie w stosunku do Kościoła PDF )

Ks. dr Antoni Trznadel. Co stanowi prawdziwą wartość człowieka? PDF ) (nowość)

"Przegląd Powszechny". T. W. "Człowiek" Ernesta Hello PDF )

Ks. Antoni Chmielowski. Krótki rys historii kościelnej

Ks. Dr Alojzy Jougan. Historia Kościoła katolickiego

Bp Władysław Krynicki. Dzieje Kościoła powszechnego

Ks. Dr Józef Umiński. Teksty źródłowe do nauki dziejów Kościoła

Sac. Franciscus Zeibert. Compendium historiae ecclesiasticae

Ks. Józef Bojarski. Historia Focjusza, apostoła schizmy moskiewskiej, greckiej i innych wschodnich narodów, oparta na świadectwach współczesnych pisarzy greckich, czerpana z dzieł francuskich i innych (nowość, djvu)

Józef Rystan. Z podróży do Włoch. Katakumby św. Kaliksta ( PDF )

Ks. Dr Jan Czuj, Profesor Uniwersytetu WarszawskiegoPatrologia

"Homiletyka". Święty Augustyn jako pedagog nowoczesny PDF )

Ks. Dr Piotr Stach. Święty Augustyn w walce z heretykami (nowość, djvu)

Ks. Józef Archutowski. Encyklika w 1500 rocznicę św. Hieronima PDF ) (nowość)

Ks. Antoni Krechowiecki. Errata historii co do Papiestwa w kolei wszystkich wieków. Studium krytyczne ( PDF )

Bp Michał Nowodworski. Stanowisko Szekspira wobec Kościoła PDF )

"Przegląd Powszechny". M. Chrześcijański mąż stanu. Don Gabriel Garcia Moreno PDF ) (nowość)

Lucjan Siemieński. Dzieje narodu polskiego (Wieczory pod lipą) (uzupełniono)

Ks. Piotr PękalskiŻywoty Świętych Patronów polskich. Wydanie pierwsze

O. Franciszek Świątek CSsR. Świętość Kościoła w Polsce w okresie rozbiorowym i porozbiorowym. Życiorysy świątobliwych Polaków i Polek ostatnich wieków

Dr Paweł Popiel. Leon XIII i Jego Encykliki o Różańcu Mariańskim PDF ) (nowość)

O. Tilmann Pesch SI. Chrześcijańska filozofia życia

Ks. Dr Juliusz Didiot. Filozofia PDF )

Ks. Dr Fryderyk Klimke SI. Agnostycyzm PDF ) (nowość)

Ks. Jan Rostworowski SI. Dwie filozofie PDF ) (nowość)

Biskup Orleanu. Życie wewnętrzne Kościoła PDF )

Ks. Marian Morawski SI. Cel i zadanie "Przeglądu Powszechnego" PDF )

Ks. Stanisław Załęski SI. Przegląd piśmiennictwa. Najnowsze wydanie Kazań Skargi PDF )

Ks. Prof. Dr Marian Morawski SI. Referat o szkole katolickiej. (Wygłoszony na Wiecu katolickim w Krakowie) PDF )

Ks. Marian Morawski SI, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filozofia i jej zadanie. (Wydanie czwarte) PDF ) (uzupełniono)

Ks. Franciszek Kautny SI. Propedeutyka filozoficzna oparta na prawdziwych zasadach

Ks. Franciszek Kwiatkowski SI. Filozofia wieczysta w zarysie

Ks. Zygmunt Golian, Doktor św. Teologii. O metodzie scholastycznej w zastosowaniu jej do dogmatycznej teologii, jej geneza, rozwijanie się i dojrzałość PDF ) (nowość)

P. Joannes Berthier MS. Compendium Theologiae dogmaticae et moralis. Introductio philosophica PDF ) (nowość)

P. Marinus de Boylesve SI, Philosophiae Professor. Cursus philosophiae complectens logicam, metaphysicam, ethicam. Accedit Compendiosa religionis demonstratio et Historia philosophiae (nowość, djvu)

Sac. J. Peemans. Synopsis theoriae philosophicae ex SS. Patribus

Bp Henryk Przeździecki. Monizm PDF ) (nowość)

Ks. Władysław Michał Dębicki. Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu ( PDF )

Ks. Władysław Michał Dębicki. Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym. Z dodaniem studium: Koniec wieku XIX-go pod względem umysłowym. Charakterystyka znamion szczególnych  PDF )
(15 artykułów o filozofii nowożytnej)

Ks. Władysław Michał Dębicki. Wariacko-zbójecka filozofia (Fr. Nietzsche) ( PDF )

Ks. Dr Alojzy Jougan. Słownik kościelny łacińsko-polski

M. Arcta Słownik Staropolski: 26 000 wyrazów i wyrażeń używanych w dawnej mowie polskiej. Opracowali Antoni Krasnowolski i Władysław Niedźwiedzki

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone. (Wydanie pierwsze)

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone. (Wydanie drugie)

Ks. Edward Górski. Księga Psalmów. Tekst i komentarz

Psalterium Davidis cum brevi ac succincta paraphrasi ex Bellarmini Commentario deprompta

Ks. Prof. Eugeniusz Dąbrowski. Nowy Psałterz w ogniu dyskusji ( PDF )

Ks. Dr I. Schuster, Ks. Gustaw Mey. Historia biblijna dla katolickich szkół

Ks. Józef Kaczmarczyk. Zmartwychwstanie a współczesna krytyka antybiblijna

Ks. Józef Kaczmarczyk. "Krew jego na nas i na nasze dzieci"

Kazimierz Morawski. Blepe sauton apo ton Ioudaion. Narodziny antysemityzmu

Św. Dionizy Areopagita. Dzieła. (O Imionach Bożych. O Teologii Mistycznej. O Hierarchii Niebiańskiej. O Hierarchii Kościelnej. Listy)

Pisma mężów Apostolskich, Klemensa Rzymskiego, Ignacego i Polikarpa biskupów, przy tym Dzieje męczeństwa dwóch ostatnich i List do Diogneta. Z oryginału greckiego przełożył i uwagi przydał biskup Kacper Borowski

Ks. Jan Badeni SI. Filozof chrześcijański z II wieku, święty Justyn męczennik ( PDF

Ks. Paweł Smolikowski CR. Sedes vacans (250-251)

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Ostatnie objawy duchowe starożytnego poganizmu

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Pierwotna literatura chrześcijańska

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Herezje. Gnostycyzm. Ireneusz, Tertulian, Klemens Aleksandryjski, Orygenes

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Manicheizm. Laktancjusz. Arianizm, św. Atanazy, św. Hilary z Poitiers

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Życie zakonne na Wschodzie. Św. Antoni, Pachomiusz, Epifaniusz, Efrem Syryjczyk

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Wymowa chrześcijańska w IV wieku. Bazyli Wielki, Jan Chryzostom, Ambroży

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Św. Augustyn. Pelagianizm. Św. Hieronim

Bp Władysław Krynicki. Pelagianizm i semipelagianizm

Józef kardynał Hergenröther. Pelagianizm. - Nauka Augustyna. - Opozycja przeciwko nauce Augustyna. - Półpelagianizm PDF ) (nowość)

Ks. Władysław Szcześniak. Herezje antropologiczne. - Pelagianizm. - Semipelagianizm. Predestynacjanizm PDF ) (nowość)

Dr. Antonius Weiss. Lites anthropologicae. I. Pelagianismus. - Doctrina S. Augustini. II. Semipelagianismus PDF ) (nowość)

Ks. Adam Gerstmann. Święty Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek ( PDF )

Sac. Andreas Retke. Patrologiae Compendium. S. Augustinus

Bp Michał Nowodworski. Literaci pogańscy w pierwszych wiekach chrystianizmu ( PDF )

Bp Michał Nowodworski. Chrystianizm w walce z poganizmem ( PDF )

Ks. Dr J. ScheiwillerZarzuty pogańskie przeciwko chrystianizmowi, czyli Apologia wiary w pierwszych wiekach ( PDF )

Ks. Jan Sebastian DreyApologeci

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Tertulian

Sac. Andreas Retke. Patrologiae Compendium. Tertullianus

Ks. Jan Czuj. Apologety Tertuliana dowód z przedawnienia przeciw heretykom ( PDF )

Kwintus Septymiusz Florens Tertulian. Preskrypcja przeciwko heretykom. (Antologia) ( PDF )

Ks. Jan Badeni SIŚw. Cyprian Kartagiński i karność Kościoła w III wieku ( PDF )

Św. Cyprian, Biskup Kartagiński i Męczennik. O śmiertelności PDF ) (nowość)

S. Cyprianus, Episcopus Carthaginensis et Martyr. Liber de mortalitate PDF ) (nowość)

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O uczynkach miłosiernych i jałmużnie ( PDF )

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O cierpliwości ( PDF )

S. Caecilii Cypriani opuscula de Mortalitate, de Opere et Eleemosyna, de Patientia. Quinti Septimii Florentii Tertulliani liber de Patientia et exhortatio ad Martyres

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Cyprian

Sac. Andreas Retke. Patrologiae Compendium. S. Cyprianus

Josephus Fessler Episcopus. Institutiones Patrologiae. Character et doctrina S. Cypriani

Acta Martyrum. Acta Proconsularia Sancti Cypriani Episcopi et Martyris

Akta Męczenników. Akta prokonsularne św. Cypriana biskupa i męczennika

Sac. Andreas Retke. Patrologiae Compendium scholis accomodatum

Kardynał M. Wiseman. Fabiola. Powieść z czasów prześladowania chrześcijan w roku 302

Św. Atanazy Aleksandryjski, Biskup i Doktor Kościoła. Żywot świętego Antoniego. Św. Antoni a heretycy i schizmatycy

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Atanazy

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Hilary z Poitiers

Bp Karol Józef Hefele. Święty Ambroży

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Ambroży

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Hieronim

"Encyklopedia Kościelna". Święci Jan i Paweł

Ks. Jan Badeni SI. Św. Cyryl Biskup Aleksandryjski i walka o Bóstwo Chrystusowe w V wieku ( PDF )

Ks. Andrzej Wyrzykowski. Schizma antiocheńska (330-415)

Ks. Andrzej Wyrzykowski. Schizma akacjańska (484-519)

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Rzut oka na losy Rzymu PDF ) (nowość)

Sac. Andreas Retke. Patrologiae Compendium. S. Fulgentius Ruspensis Episcopus

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Fulgencjusz

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Cezary z Arles

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Papieże Leon I Wielki (440-461), Gelazy (492-496) i Grzegorz I Wielki (590-604)

Św. Grzegorz Wielki, Papież, Doktor Kościoła. Księga Reguły Pasterskiej

S. Gregorius Magnus, Papa, Doctor Ecclesiae. Liber Regulae Pastoralis

Ks. Dr Jan Czuj, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Papież Grzegorz Wielki

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Benedykt z Nursji i jego reguła zakonna ( PDF )

Ks. Karol Csesznák. Św. Benedykt z Nursji 529 - 1929 ( PDF )

"Przegląd Katolicki". Święty Benedykt. (Wyjątek z listu z Włoch) PDF ) (nowość)

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Architektura chrześcijańska

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Św. Bonifacy, apostoł Niemiec. - Pepin Mały

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Longobardowie, Grecy i Papiestwo

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Czasy Karola Wielkiego ( PDF )

F. J. HolzwarthHistoria powszechna. Sztuka i literatura na Zachodzie w XI wieku

Józef kardynał Hergenröther. Pontyfikat Grzegorza VII ( PDF )

Ks. Stanisław Załęski SI. Walka Papieża św. Grzegorza VII w obronie wolności Kościoła PDF ) (nowość)

Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI. W osiemsetletnią rocznicę wielkiego Synodu w Clermont PDF )

F. J. HolzwarthHistoria powszechna. Pierwsza Wojna Krzyżowa. Królestwo Jerozolimskie PDF )

F. J. HolzwarthHistoria powszechna. Czasy Wojen Krzyżowych. Zakony rycerskie

F. J. HolzwarthHistoria powszechna. Czasy Wojen Krzyżowych. Rycerstwo średniowieczne

F. J. HolzwarthHistoria powszechna. Czasy Wojen Krzyżowych. Nowe zakony religijne jedenastego i dwunastego wieku

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Bernard z Clairvaux

Św. Bernard z Clairvaux. List 18, do Diakona Kardynała Piotra, z roku 1127 PDF ) (nowość)

S. Bernardus Claraevallensis. Epistola XVIII, ad Petrum Diaconum Cardinalem PDF ) (nowość)

Św. Bernard z Clairvaux. List 189, do Papieża Innocentego II, z roku 1140 PDF ) (nowość)

S. Bernardus Claraevallensis. Epistola CLXXXIX, ad Dominum Papam Innocentium, contra Petrum Abelardum PDF ) (nowość)

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Papież Innocenty III

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Pontyfikat Innocentego III i Czwarty Sobór Laterański

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Czasy Wojen Krzyżowych. Zwycięstwo Chrześcijan pod Naves de Tolosa PDF ) (nowość)

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Czasy Wojen Krzyżowych. Skutki krucjat

F. J. HolzwarthHistoria powszechna. Czasy Wojen Krzyżowych. Albigensi

F. J. HolzwarthHistoria powszechna. Czasy Wojen Krzyżowych. Św. Dominik i św. Franciszek z Asyżu

F. J. Holzwarth. Życie umysłowe w Wiekach Średnich. Filozofia scholastyczna

F. J. Holzwarth. Życie umysłowe w Wiekach Średnich. Scholastyka w IX wieku. Eriugena. Nominaliści i realiści. Anzelm. Abelard. Scholastycy wieku XII

F. J. Holzwarth. Życie umysłowe w Wiekach Średnich. Filozofia u Arabów

F. J. Holzwarth. Życie umysłowe w Wiekach Średnich. Żydzi

F. J. Holzwarth. Życie umysłowe w Wiekach Średnich. Wielcy scholastycy XIII wieku ( PDF )

F. J. Holzwarth. Życie umysłowe w Wiekach Średnich. Uniwersytety

Ks. Jan Badeni SI. Albert Wielki PDF ) (nowość)

Ks. Jan BareilleHistoria św. Tomasza z Akwinu. Wstęp. [Dążności polityczne, artystyczne, naukowe i religijne trzynastego wieku] ( PDF )

Ks. Jan BareilleSumma teologii św. Tomasza z Akwinu ( PDF )

"Przegląd Katolicki". Święty Tomasz z Akwinu i jego nauka ( PDF )

Józef kard. Hergenröther. Pontyfikat Bonifacego VIII. Kościół i państwo. Władza papieska

P. Clarus Vascotti OFM. Institutiones historiae ecclesiasticae Novi Foederis. Bonifacius VIII (1294-1303). - Philippus Pulcher rex Franciae

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Dante Alighieri i "Boska Komedia"

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. John Wycliffe i jego heretycka nauka

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Ruch husycki.- Sobory Konstancjański i Bazylejski.- Cesarz Zygmunt

Ks. Andrzej Wyrzykowski. Wielka Schizma Zachodnia (1378-1415)

Bp Karol Józef Hefele. Piotr de Luna - antypapież Benedykt XIII

Ks. Jan Nepomucen Brischar. Jan XXIII - Baltazar Cossa

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Jędrzej Laskary Gosławicki. Kaznodzieja na soborze w Konstancji

Antoni Małecki, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Karta z dziejów Uniwersytetu Krakowskiego PDF ) (nowość)

Ks. Karol Schrödl. Św. Wincenty Ferreriusz

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Dziewica Orleańska

Pius II, Papa. Epistola ad Mahometem, Turcorum imperatorem ( PDF ) Hortatur Mahometem Pontifex ad amplectendam Fidem Christianam et ad respuendum Alcorani foedam insanamque doctrinam

Ks. Zygmunt Golian. Hieronim Savonarola i Florencja w drugiej połowie XV wieku PDF )

Dr Kazimierz KrotoskiSavonarola w świetle najnowszych badań PDF ) (nowość)

Ks. Aleksander Fajęcki. Savonarola

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Krzysztof Kolumb

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Kortez w Meksyku

St. Str. Lukrecja Borgia i kłamstwa historyczne

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Kardynał Ximenes

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Inkwizycja hiszpańska

F. J. HolzwarthHistoria powszechna. Dzieje nowożytne. Rzut oka na czasy rewolucji religijnej

Ks. Dr Marceli Nowakowski. Heretycy i sektarze. Marcin Luter, twórca pseudoreformacji ( PDF )

Ks. Rivaux. Sposób wyrażania się Lutra

Ks. Zygmunt Baranowski. Reformy małżeńskie Lutra ( PDF )

Konrad von Bolanden. Luter w drodze do narzeczonej PDF )

"Przegląd Lwowski". "Apostolska łagodność" Marcina Lutra PDF )

Ks. Prof. Dr Władysław Chotkowski, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Marcin Luter w 400-letnią rocznicę urodzin PDF ) (nowość)

Ks. A. Kraetzig SI. Janssen i historia reformacji ( PDF )

Prof. Albert von Ruville. Metody pseudoreformatorów w walce z Kościołem ( PDF )

Ks. Jakub Balmes. Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa ( PDF )

Ks. Dr Albert Stöckl. Wyrodzenie się mistycyzmu poza Kościołem ( PDF )

Ks. Jakub Balmes. Katolicyzm i protestantyzm w stosunku do cywilizacji europejskiej (uzupełniono)

Józef kardynał Hergenröther. Rzekome błędy i sprzeczności Papieży ( PDF )

Valentinus Posnanianus. Polonia semper fidelis

Malleus haereticorum. Młot na kacerzy. Kardynał Stanisław Hozjusz

Ks. Antoni Brzeziński. Rys dziejów świętego Soboru Trydenckiego ( PDF )

R. P. D. Hieronymus Ragasonus, Venetus, Episcopus Nazianzenus, et Coadiutor Famaugustanus. Oratio habita in ultima sessione Concilii Tridentini ( PDF )

Ks. Jan Rostworowski SI. Św. Piotr Kanizy; istota jego wielkości PDF ) (nowość)

Ks. Jan Rostworowski SI. Świętego Roberta Bellarmina historyczne znaczenie i naukowe dzieło PDF )

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Prymas Stanisław Karnkowski

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Ks. Piotr Skarga SI

Bp Karol Józef Fischer. Kazanie na trzechsetną rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi, wygłoszone w katedrze przemyskiej r. 1912

Ks. Jan Badeni SI. Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego ( PDF )

Św. Teresa od Jezusa. Starania o nawrócenie heretyków

Ks. M. Hamon. Św. Franciszek Salezy nawraca heretyków. (Misja w Chablais) ( PDF )

"Przegląd Powszechny". M. Henryk VIII i klasztory w Anglii ( PDF )

Ks. Stanisław Załęski SI. Karta z dziejów Kościoła w Anglii ( PDF )

O. John Morris SI (wyd.). Pamiętnik ojca Gerarda (uzupełniono)

"Przegląd Lwowski". N. Fałszowanie historii w duchu nowożytnego kacerstwa PDF ) (nowość)

Ks. Wawrzyniec Jan Rudawski. Okropny zgon margrafa Durlacha

"Przegląd Katolicki". Paray-le-Monial

Maurycy hr. Dzieduszycki. Krystyna królowa szwedzka PDF ) (nowość)

O. Franciszek Kwiatkowski SI. Walka Krzyża z Półksiężycem. (W rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej)

O. Aleksander Brou SI. Cudotwórca

O. Augustyn Poulain SI. Fałszywe objawienia. Udawanie

O. Augustyn Poulain SI. Przepowiednie. Niebezpieczeństwo złudzeń PDF )

Synod Zamojski (1720). Forma profesji Wiary ( PDF )

Księża poznańscy. Rusin, Moskal i Polak, czyli Kościół unicki a Schizma ( PDF )

Ks. Marek, karmelita. Mowa w 1769 r. w konwencie OO. Bernardynów na Kalwarii w dzień św. Karola w czasie Konfederacji Barskiej

Ks. Zygmunt Chełmicki. Błażej Pascal

Bp Michał Nowodworski. Janseniści - sekta przewrotnych obłudników

Ks. Franciszek Pouget. Prawdziwe oblicze XVIII wieku

"Szkoła Chrystusowa". Sława Sarmacji, jasnoświetna Pochodnia Kaznodziejskiego Zakonu. Żywot Ks. Wawrzyńca Owłoczymskiego (1724 - 1763)

Bp Michał Nowodworski. Ksiądz Karol Surowiecki ( PDF )

Ks. Jan Komperda. Proroctwo o dokonaniach religii rozumu

Ks. Zdzisław Bartkiewicz SI. Św. Alfons Maria Liguori Doktor Kościoła PDF ) (nowość)

Ks. Dr Franciszek Gabryl. Polska filozofia religijna w wieku XIX. Ks. Karol Surowiecki OFM PDF ) (nowość)

Ks. Dr Franciszek Gabryl. Polska filozofia religijna w wieku XIX. Ks. Stanisław Chołoniewski (1792 - 1846)

O. Karol Surowiecki OFM. Savoir-vivre dla Świstaków ( PDF )

O. Karol Surowiecki OFM. Doświadczenie jednego z niemieckich Illuminatów

O. Karol Surowiecki OFM. Homilie rymowane. Zarzucenie postów chrześcijańskich. - Pod Ołtarz Boży zasadzona mina

O. Karol Surowiecki OFM. Homilie rymowane. Synkretyzm i wyzysk żydowski

"Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy". Procesja w Rzymie w roku 1837 podczas cholery

"Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy". Wyciąg z listu pewnego stolarczyka

Michał Grabowski. O niereligijności i rzekomych błędach Kościoła PDF ) (nowość)

Guido Görres. Cudowne nawrócenie i chrzest p. Ratisbonne z żydostwa do wiary chrześcijańskiej PDF )

Ks. Edward Podolski. Srebrny jubileusz ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Ks. Zygmunt Chełmicki. Lamennais

Ks. Władysław Michał Dębicki. Anioł upadły. Lamennais w oświetleniu najnowszym PDF )

Franciszek Coppée. Cesarskie Boże Narodzenie (Noël Impérial 1811) PDF )

Berlicz Sas. Karta Wspomnień PDF )

Berlicz Sas. Dwaj Biskupi. (Obrazek z przeszłości) ( PDF )

"Obrona prawdy". Wypis z Okólnika wydanego do Archidiecezji Kolońskiej ( PDF )

Ks. Władysław Czencz SI. Pierwsza ofiara Murawiewa. Opowiadanie naocznego świadka

Kazimierz Lubecki. Wspomnienie o księciu kardynale Puzynie

Bp Karol Józef Fischer. Mowa na pogrzebie śp. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara

Bp Michał Nowodworski. Śp. ksiądz Zygmunt Golian

O. Zdzisław Bartkiewicz SI. Mistrzowie słowa. Ks. Zygmunt Golian

Ks. Franciszek Eberhard SI. Kazanie wygłoszone na nabożeństwie żałobnym za duszę ś.p. X. Zygmunta Goliana

Ks. Zygmunt Golian. Boleści Kościoła. List do Margrabiny Wielopolskiej

Ks. Antoni Langer SI. Kardynał Jan Chrzciciel Franzelin i jego znaczenie w katolickiej nauce ( PDF )

"Przegląd Kościelny". Kardynał Franzelin ( PDF )

"The Catholic Encyclopedia". Ks. Umberto Benigni. Ultramontanizm PDF )

"Tygodnik Soborowy". Walka i Zwycięstwo ( PDF )

Ks. Marian Morawski SI. Słowo prawdy ( PDF )

"Tygodnik Katolicki". Słowo od Redakcji

"Tygodnik Katolicki". Kilka słów od Redakcji (które Redakcja Ultra montes przyjmuje całkowicie za swoje)

Redakcja "Przeglądu Lwowskiego". Słowo wstępne

Redakcja "Przeglądu Lwowskiego". Kilka słów z powodu wystosowanego do redakcji listu przez pana E. B. N.

"Przegląd Lwowski". W odpowiedzi panu Mazurowi na jego broszurę pt. "Nasi ultramontanie"

"Przegląd Katolicki". Protestancki pastor "ekskomunikuje" kobietę nawróconą na katolicyzm

"Przegląd Katolicki". Kronika kościelna. Anglia. Klątwa (nowość)

"Przegląd Katolicki". Od Redakcji

"Przegląd Katolicki". Niepokoje świata a pokój chrześcijański PDF )

Antoni Muchliński. Maronici ( PDF )

Antoni Muchliński. Materiały do dziejów kościoła polskiego z języków wschodnich. [Listy Patriarchów Maronickich]

"Przegląd Poznański". Słowo o prawdziwym zjednoczeniu miane na zakończenie nabożeństwa majowego w kościele św. Piotra w Krakowie  r. 1860 przez ks. Zygmunta Goliana PDF ) (nowość)

Papież Pius IX. Alokucja "Maxima quidem" powiedziana na Konsystorzu dnia 9 czerwca 1862 roku PDF )

"Pamiętnik Religijno-Moralny". Kronika zagraniczna. 1. Zjazd Biskupów do Rzymu i prasa antychrześcijańska. 2. Alokucja papieska. 3. Adres Biskupów

Bp Władysław Krynicki. Sobór Watykański

"Tygodnik Soborowy". Zamiary masonerii co do Soboru. Matriarchinie Soboru

Z "Tygodnika Katolickiego". Przemowa Ojca Świętego Piusa IX (1871)

Z "Tygodnika Katolickiego". Przemowa Ojca Świętego Piusa IX (1872)

"Tygodnik Katolicki". Przemowa Ojca Świętego Piusa IX do mieszkańców rzymskiej dzielnicy Trastevere

Z "Tygodnika Katolickiego". C. G. Pius IX

Ks. Edward Podolski. Pius IX i Leon XIII

"Przegląd Katolicki". Przegląd Tygodniowy i apostazja ks. Campello

"Bonus Pastor". Kronika. Bawaria. Ks. Döllinger (nowość)

"Przegląd Powszechny". Z powodu śmierci Döllingera PDF ) (nowość)

Ks. Augustyn Arndt SIIgnacy Doellinger. (Ignaz von Döllinger. Eine Charakteristik von Dr. Emil Michael S. J.)

Z "Przeglądu Lwowskiego". W. B. Mnie śmiać się każą!

X. J. Ł. Znaczenie klątwy ogłoszonej w ostatniej Encyklice. (Gawęda dwóch przyjaciół nauki kościelnej)

Ks. Jan Badeni SIPomnik Giordana Bruno. - Jego życie i pisma...

"Przegląd Katolicki". Cudowne nawrócenie 200 muzułmanów w Damaszku do Kościoła katolickiego PDF )

"Przegląd Katolicki". "Masoni i tajne towarzystwa" ( PDF )

"Przegląd Katolicki". Kronika kościelna. Francja

"Unita Cattolica". Ekspiacja francuska za bluźnierstwa Ernesta Renana

"Przegląd Lwowski". Małpy w akcji! Komuna Paryska 1871 PDF )

Bp Michał Nowodworski. Chrystianizm i materializm PDF )

Bp Jan Chryzostom Janiszewski. Festyny luterskie w Niemczech PDF ) (nowość)

"Przegląd Powszechny". S. M. Adolf Hitler i jego program ["Mein Kampf"] ( PDF )

A. van Dyle. Hitleryzm a religia ( PDF )

"Univers". Postęp i reakcja

"Przegląd Katolicki". Po co u nas mowa o ultramontanach?

Z "Przeglądu Lwowskiego". Charakterystyka i historia niektórych wyrazów. Jezuita

Z "Przeglądu Lwowskiego". Charakterystyka i historia niektórych wyrazów. Reklama

Z "Przeglądu Lwowskiego". Charakterystyka i historia niektórych wyrazów. Tradycja (czyli podanie)

Z "Przeglądu Lwowskiego". Charakterystyka i historia niektórych wyrazów. Ultramontanin, ultramontanizm (ultra montes) PDF ) (nowość)

Z "Przeglądu Lwowskiego". Charakterystyka i historia niektórych wyrazów. Wstecznik - Wstecznictwo

Z "Tygodnika Katolickiego". Wybryki w Krakowie

Z "Przeglądu Lwowskiego". Döllingeryzm w Krakowie przez J.G.

Z "Przeglądu Lwowskiego". Wobec wypadków krakowskich

Z "Przeglądu Lwowskiego". Kongres omylników w Monachium

Z "Przeglądu Lwowskiego". Rozmowy kanclerza Bismarcka

Z "Przeglądu Lwowskiego". La "Mrówka" est morte, vive la "Gazeta Literacka"!

Z "Przeglądu Katolickiego". K. T. Ekspertyza psychiatryczna ( PDF )

Z "Przeglądu Katolickiego". K. T. Rozkosz i boleść

Z "Przeglądu Katolickiego". K. T. Złe zwyczajne i złe nadzwyczajne PDF )