Pałac Tyszkiewiczów w Łohojsku

 

KARTA WSPOMNIEŃ

 

BERLICZ SAS

 

––––––––

 

SPIS TREŚCI

 

Część pierwsza i druga

 

Część trzecia

 

Część czwarta

 

Część piąta

 

Część szósta

 

Część siódma

 

Część ósma

 

Część dziewiąta

 

Część dziesiąta

 

Część jedenasta

 

–––––––––––

 

 

Z czasopisma: "Przegląd Lwowski", Rok pierwszy (1871). Tom I. Wydawca i Redaktor X. Edward Podolski. Lwów 1872, po s. 320 Dodatek powieściowy "Przegl. Lw.": ss. 1-8; 378-384; 423-429; 473-480; 537-545; 592-604.

 

"Przegląd Lwowski", Rok pierwszy (1871). Tom II. Lwów 1872, ss. 22-32; 98-111; 235-246; 304-315; 372-377. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; ilustracje od red. Ultra montes).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Berlicz Sas, Dwaj biskupi. Obrazek z przeszłości.

 

2) "Przegląd Lwowski", Stanisław Hozjusz.

 

3) Abp Ignacy Hołowiński, Homiletyka. a) Jędrzej Laskary Gosławicki. Kaznodzieja na soborze w Konstancji. b) Prymas Stanisław Karnkowski. c) Ks. Piotr Skarga.

 

4) Kazimierz Lubecki, Wspomnienie o księciu kardynale Puzynie.

 

5) Ks. Piotr Pękalski, Żywoty Świętych Patronów polskich.

 

6) O. Franciszek Świątek CSsR, Świętość Kościoła w Polsce w okresie rozbiorowym i porozbiorowym. Życiorysy świątobliwych Polaków i Polek ostatnich wieków.

 

7) "Szkoła Chrystusowa", Sława Sarmacji, jasnoświetna Pochodnia Kaznodziejskiego Zakonu. Żywot Księdza Wawrzyńca Owłoczymskiego (1724 – 1763).

 

8) Ks. Franciszek Gabryl, Polska filozofia religijna w wieku XIX. a) Ks. Karol Surowiecki (1754 - 1824). b) Ks. Stanisław Chołoniewski (1792 - 1846).

 

9) Bp Michał Nowodworski, a) Ksiądz Karol Surowiecki. b) Śp. ksiądz Zygmunt Golian.

 

10) Ks. Władysław Czencz SI, Pierwsza ofiara Murawiewa. Opowiadanie naocznego świadka.

 

11) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta. Katechizm przystępnie wyłożony i przykładami objaśniony.

 

12) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

13) Ks. Konstanty Gawroński, Jasny i gruntowny wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMVI, MMXXI, Kraków 2006, 2021

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: