Dzwonek, księga i świeca - używane do rzucenia ekskomuniki.

 

Klątwa

 

"PRZEGLĄD KATOLICKI"

 

––––––

 

KRONIKA KOŚCIELNA

 

Anglia

 

Pijany mnich

 

Pisaliśmy już nieraz o Benedyktynach protestanckich w Anglii i ich naśladowaniu zwyczajów i ceremonii katolickich. Teraz dzienniki nam donoszą o uroczystej ekskomunice, rzuconej przez ich przełożonego brata Ignacego, na dwóch braci zakonnych. Wypadek ten tak opisuje "Brütol Post":

 

Dwóch zakonników w klasztorze w Brütol, okazali się winnymi pijaństwa i nieuszanowania dla swego przeora. Przeor ten nie mogąc sobie poradzić, udał się ze skargą do brata Ignacego. Ten przejrzawszy zarzuty i widząc upór i brak poprawy winnych, skazał ich na ekskomunikę i sam przepisał ceremoniał tej kary, która się odbyła w Brütolu 18 maja po skończonych nieszporach. Ołtarz i kościół był przybrany w czarne draperie, i wszystkie świece zgaszone oprócz jednej, stojącej na ołtarzu. W czasie czytania przekleństw, dały się słyszeć świstania w kościele pomiędzy zebraną publicznością, ale przeor brystolski egzekutor ekskomuniki przyprowadził niespokojnych do milczenia.

 

Ekskomunika kończy się następującymi słowy:

 

W Imię Boga! Amen. My Ignacy superior zgromadzenia angielskiego św. Benedykta ogłaszamy, że synowie nasi Benedykt i Etelred stawszy się winnymi grzechu pijaństwa i odmawiając zadosyćuczynienia za niego, złamali tym samym przysięgę i swą uroczystą i dobrowolną obietnicę na posłuszeństwo dla nas uczynioną, i z tego powodu ogłaszamy ich za odłączonych od wszelkich duchownych łask naszego zakonu, od udziału w modłach zakonników, i od prywatnych stosunków z naszymi wiernymi synami i córkami.

 

Oddajemy ich szatanowi, aby ich dusze mogły być kiedyś zbawionymi na sądzie Pańskim.

 

Oby Bóg w swym wielkim gniewie spojrzał z dobrocią na nich.

 

Oby ich przeraziła myśl o piekle.

 

Niechaj nie doznają pokoju w swym wyjściu i przyjściu.

 

Niechaj sen gorzkim im będzie, niechaj ich oczy niezamknięte w nocy trapią ich ustawicznie.

 

Niechaj ich uszy pełne będą wrzawy ich własnego przekleństwa, jakie sprowadzą na nich nieodpokutowane ich grzechy.

 

Niechaj nie doznają nigdzie spokoju.

 

Niechaj ich pokarmem będzie bojaźń, a napojem smutek.

        

Niechaj się kładą w boleści, a wstają z cierpieniem.

 

Niechaj dzieje im się tak dotąd, dopóki złamawszy swą dumę, kłamstwo i samowolę, upokorzą się sami i błagać będą o przebaczenie.

 

Pijany mnich

 

Dziennik opisujący to zdarzenie tak kończy:

 

A po tym wszystkim, przedstawienie się skończyło, zasłona zapadła, zapalono na nowo gaz i widzowie się rozeszli.

 

–––––––––––

 

 

Z czasopisma "Przegląd Katolicki", 1865 r., Warszawa, 8 czerwca. Nr 23, ss. 365-366. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; ilustracje od red. Ultra montes).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Por. 1) Kodeks Prawa Kanonicznego, Papież Pius IV, Wyznanie wiary katolickiej (Professio Catholicae Fidei).

 

2) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

3) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

4) Ks. Marceli Nowakowski, Marcin Luter, twórca pseudoreformacji.

 

5) Ks. Zygmunt Baranowski, Reformy małżeńskie Lutra.

 

6) Ks. A. Kraetzig SI, Janssen i historia reformacji.

 

7) Ks. Jakub Balmes, a) Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa. b) Katolicyzm i protestantyzm w stosunku do cywilizacji europejskiej.

 

8) Albert von Ruville, Metody pseudoreformatorów w walce z Kościołem.

 

9) Kard. John Henry Newman, Wyznania konwertyty.

 

10) Ks. Jan Nepomucen Opieliński, a) Ekskomuniki Konstytucji "Apostolicae Sedis". b) Ekskomunika na heretyków, apostatów i ich wspólników. c) Ekskomunika na schizmatyków.

        

11) Ks. Józef Wereszczyński, Biskup Kijowski, Opat Benedyktyński w Sieciechowie, Gościniec pewny niepomiernym moczygębom, a omierzłym wydmikuflom świata tego, do prawdziwego obaczenia, a zbytków swych pohamowania, z Pisma św. i z rozmaitych autorów zebrany.

 

12) "Przegląd Katolicki", a) Święty Benedykt. (Wyjątek z listu z Włoch). b) Protestancki pastor "ekskomunikuje" kobietę nawróconą na katolicyzm.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

"Przegląd Katolicki", 1865 r., Warszawa, 8 czerwca. Nr 23.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXIII, Kraków 2023

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: