KSIĘGA

 

REGUŁY PASTERSKIEJ

 

PAPIEŻ GRZEGORZ WIELKI

 

–––––

 

Z ŁACINY TŁUMACZYŁ,

 

DAŁ WSTĘP I OBJAŚNIENIA

 

KS. DR JAN CZUJ

 

PROFESOR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

––––––––

 

 

Księga Reguły Pasterskiej (djvu, 26.7 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Papież Grzegorz Wielki, Księga Reguły Pasterskiej. Z łaciny tłumaczył, dał wstęp i objaśnienia Ks. Dr Jan Czuj, Prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Poznań 1948. KSIĘGARNIA AKADEMICKA. SPÓŁDZIELNIA Z ODP. UDZ., str. XVIII+259. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Papież Grzegorz Wielki, a) Liber Regulae Pastoralis. b) Homilia o słuchaniu słowa Bożego. c) Nauka o kuszeniu Zbawiciela. d) O Zmartwychwstaniu naszym.

 

2) Ks. Dr Jan Czuj, a) Papież Grzegorz Wielki. b) Patrologia. c) "Extra Ecclesiam salus non est" w świetle nauki św. Augustyna. d) Walka św. Augustyna z herezją pelagianizmu. e) Apologety Tertuliana dowód z przedawnienia przeciw heretykom.

 

3) Sac. Andreas Retke, Patrologiae Compendium scholis accomodatum.

 

4) F. J. Holzwarth, Historia powszechna. Papieże Leon I Wielki (440-461), Gelazy (492-496) i Grzegorz I Wielki (590-604).

 

5) Pisma mężów Apostolskich, Klemensa Rzymskiego, Ignacego i Polikarpa biskupów, przy tym Dzieje męczeństwa dwóch ostatnich i List do Diogneta. Z oryginału greckiego przełożył i uwagi przydał biskup Kacper Borowski.

 

6) Św. Dionizy Areopagita, Dzieła. (O Imionach Bożych. O Teologii Mistycznej. O Hierarchii Niebiańskiej. O Hierarchii Kościelnej. Listy).

 

7) Ks. Jan Badeni SI, a) Filozof chrześcijański z II wieku, święty Justyn męczennik. b) Św. Cyryl Biskup Aleksandryjski i walka o Bóstwo Chrystusowe w V wieku.

 

8) Św. Cyprian, Biskup Kartagiński, a) O modlitwie Pańskiej (Liber de oratione Dominica). b) O śmiertelności (Liber de mortalitate). c) O uczynkach miłosiernych i jałmużnie. d) O cierpliwości. e) O jedności Kościoła katolickiego (De Catholicae Ecclesiae unitate).

 

9) Kwintus Septymiusz Florens Tertulian, Preskrypcja przeciw heretykom.

 

10) Tertulliani Liber de praescriptionibus adversus haereticos et S. Vincentii Lirinensis Commonitorium.

 

11) Św. Wincenty z Lerynu, Pamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy.

 

12) Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła, a) Pisma katechetyczne. Początkowe nauczanie katechizmu. – Mowa o Symbolu do katechumenów. – Wiara, nadzieja i miłość. – Wiara i uczynki. – Chrześcijańska walka. b) Państwo Boże. XVIII. 51. Nawet przez niezgody heretyków umacnia się wiara katolicka. c) O dawaniu jałmużny. d) O uświęceniu duszy. e) O wielkości Najświętszej Maryi Panny. f) O prawdziwości Religii katolickiej. g) Confessiones (Wyznania).

 

13) Św. Fulgencjusz, biskup w Ruspe, O wierze czyli o regule prawdziwej wiary do Piotra.

 

14) S. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Enchiridion ad Laurentium sive de fide spe et caritate liber. S. Fulgentii Episcopi Ruspensis De fide seu de regula verae fidei ad Petrum liber.

 

15) Św. Jan Damasceński, Doktor Kościoła, Wykład wiary prawdziwej. Antychryst (Expositio accurata fidei orthodoxae. De Antichristo).

 

16) Ks. Antoni Krechowiecki, a) Errata historii co do Papiestwa w kolei wszystkich wieków. Studium krytyczne. b) Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła.

 

17) Św. Pius V, Papież, Katechizm rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego (Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini).

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: