PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

NAUKA

 

ŚWIĘTEGO GRZEGORZA PAPIEŻA

 

OJCA I DOKTORA KOŚCIOŁA

 

(540 – 604)

 

O KUSZENIU ZBAWICIELA

 

––––––––

 

"Wonczas był zawiedzion Jezus na puszczę od Ducha, aby był kuszon od diabła".

Ew. u św. Mat., r. 4.

 

Stary nieprzyjaciel wystawił przeciw pierwszemu rodzicowi naszemu Adamowi trzy pokusy: kusił go bowiem łakotliwością, próżną chwałą i chciwością: a tym sposobem doświadczając go, odniósł nad nim zwycięstwo, gdyż przez Adamowe na pokusy przyzwolenie, zagarnął go pod moc swoją, stał się panem i władcą jego.

 

Kusił go łakotliwością, kiedy mu pokazał owoc zakazanego drzewa i do jedzenia zachęcał (1). Kusił go próżną chwałą, kiedy mówił: "będziecie jako bogowie" (2). Kusił go wreszcie chciwością, gdy mówił: "wiedząc złe i dobre" (3). Chciwość bowiem nie tylko bywa na pieniądze, ale i na wywyższenie się.

 

Ale jakimi sposobami pierwszego człowieka pognębił, takimiż sposobami i sam kusiciel drugiemu człowiekowi Chrystusowi uległ. Bo i Chrystusa kusił łakotliwością, mówiąc: "rzecz, aby te kamienie stały się chlebem" (4). Kusił próżną chwałą, powiadając: "jeśliś jest Syn Boży, rzuć się na dół" (5). Kusił przez chciwość wywyższenia, gdy Mu wszystkie królestwa świata okazał i mówił: "to wszystko dam tobie, jeśli upadłszy uczynisz mi pokłon" (6).

 

Wszelako, tymiż sposobami przez człowieka drugiego został zwyciężony, którymi człowieka pierwszego zwyciężył: iżby pognębiony na samym wstępie, oddalał się od serc naszych, gdy zrazu przypuszczony, zupełnie je opanowywał.

 

Obok tego, w tym kuszeniu Pana, wyświetla się jeszcze rzecz inna. Ponieważ Chrystus Pan kuszony od szatana, przytacza wyroki Pisma świętego, i jako Przedwieczne Słowo, mogąc szatana pogrążyć w przepaść bezdenną, jednakże potęgi swojej nie okazuje i na samym tylko przytaczaniu wyroków Pisma świętego poprzestaje; z cierpliwości więc swojej daje nam przykład, abyśmy w razie doznawanych cierpień ze strony złych ludzi, pobudzali się wzorem postępku Jego, raczej do nauki niż do zemsty. (7)

 

Weźmy do serca ten przykład i składajmy dowody podobnej cierpliwości zawsze, ale szczególniej w poście, któryśmy za łaską Bożą od środy popielcowej rozpoczęli. We wszystkim stosujmy się do woli Pana naszego Jezusa Chrystusa, i czcijmy Go jak umiemy i możemy na ziemi, abyśmy zasłużyli czcić i wielbić Go w niebie przez wieczność całą. Amen.

 

–––––––––––

 

 

Nauki na niedziele i święta całego roku miane w Kollegiacie Łowickiej przez Księdza Antoniego Chmielowskiego. T. II: Czas Wielkiego Postu i Wielkiejnocy. Warszawa.  W DRUKARNI STANISŁAWA NIEMIERY, PLAC WARECKI N. 4. 1892, ss. 91-92. (a)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

APPROBATUR.

 

Varsaviae die 14 (26) Junii 1891 anno.

 

Judex Surrogatus,

 

Canonicus Metropolitanus

 

R. Filochowski.

 

pro Secretario

 

J. Podbielski.

 

N. 2870.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Rodz. 3, 1.

 

(2) Rodz. 3, 5.

 

(3) Rodz. 3, 5.

 

(4) Mt. 4, 3.

 

(5) Mt. 4, 6.

 

(6) Mt. 4, 9.

 

(7) Gregor. M. hom. 16. t. 3 ed. Rom. 1591.

 

(a) Por. 1) Św. Grzegorz Wielki, Papież, a) Homilia o słuchaniu słowa Bożego. b) O Zmartwychwstaniu naszym. 2) Św. Alfons Liguori, O ważności zbawienia wiecznego. 3) Ks. Antoni Chmielowski, Nauka na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, o poście. (Przyp. red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII, Kraków 2012

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: