WYZNANIA

 

ŚW. AUGUSTYN

 

BISKUP HIPPONY

 

–––––

 

PRZEŁOŻYŁ Z ŁACIŃSKIEGO

 

MICHAŁ BOHUSZ SZYSZKO

 

––––––––

 

 

Wyznania św. Augustyna (djvu, 54.2 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Wyznania św. Augustyna. Przełożył z łacińskiego Michał Bohusz Szyszko. Wydanie nowe II, uzupełnione i poprzedzone wstępem przez ks. Stanisława Miłkowskiego. NAKŁADEM KSIĘGARNI JÓZEFA ZAWADZKIEGO W WILNIE. 1923, str. 237+[I]. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Tekst oryginalny: S. Augustinus, Episcopus Hipponensis, Confessiones.

 

2) Inne przekłady na język polski: a) Wyznania świętego Augustyna. Przetłumaczył X. Piotr Pękalski Ś. T. D. Kan. Stróż Ś. Grobu Chryst., W Krakowie, w Drukarni Uniwersyteckiej 1847. b) Św. Augustyn, Wyznania. Z łacińskiego przetłumaczył, wstępem i komentarzem zaopatrzył ks. dr Jan Czuj, Prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Wydanie drugie. Kraków 1949. KSIĘGARNIA KRAKOWSKA, UL. ŚW. KRZYŻA 13.

 

3) Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła, a) Pisma katechetyczne. b) O prawdziwości Religii katolickiej. c) Państwo Boże. XVIII. 51. Nawet przez niezgody heretyków umacnia się wiara katolicka. d) O dawaniu jałmużny. e) O uświęceniu duszy. f) O wielkości Najświętszej Maryi Panny.

 

4) Sac. Andreas Retke, Patrologiae Compendium. S. Augustinus.

 

5) Ks. Adam Gerstmann, Św. Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek.

 

6) F. J. Holzwarth, Historia powszechna. Św. Augustyn. Pelagianizm. Św. Hieronim.

 

7) Ks. Jan Czuj, a) Walka św. Augustyna z herezją pelagianizmu. b) "Extra Ecclesiam salus non est" w świetle nauki św. Augustyna.

 

8) S. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Enchiridion ad Laurentium sive de fide spe et caritate liber. S. Fulgentii Episcopi Ruspensis De fide seu de regula verae fidei ad Petrum liber.

 

9) Św. Fulgencjusz, biskup w Ruspe, O wierze czyli o regule prawdziwej wiary do Piotra.

 

10) Św. Cyprian, biskup kartagiński, a) O jedności Kościoła katolickiego. b) O śmiertelności. c) O uczynkach miłosiernych i jałmużnie. d) O cierpliwości. e) O modlitwie Pańskiej.

 

11) Kwintus Septymiusz Florens Tertulian, Preskrypcja przeciw heretykom.

 

12) Św. Wincenty z Lerynu, Pamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy.

 

13) Ks. Marian Morawski SI, a) Dogmat Łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym. b) Świętych Obcowanie. Część pierwsza: Komunia między duszami. c) "Spowiedź" Lwa Tołstoja.

 

14) Ks. Jacek Tylka, O cnotach heroicznych.

 

15) O. J. Petitdidier SI, Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli (Exercitia spiritualia juxta normam sancti Ignatii Loyole).

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: