Apostata Ignaz von Döllinger

 

Apostata Ignaz von Döllinger

 

Kronika

 

"BONUS PASTOR"

 

––––––––

 

Bawaria

 

Ks. Döllinger

 

W ostatnim czasie donoszono, że ks. Döllinger, twórca i niegdyś głowa sekty starokatolików, zamierza pojednać się z Kościołem i poddać się wyrokom Watykańskiego Soboru. Niestety, nie ziściły się te nadzieje. Ks. Döllinger trwa w swym uporze zacięcie, lubo od dawna wiadomo, że nie podziela w zupełności dążeń niemieckiego starokatolicyzmu, który dzieło swe tym uwieńczył, że 13 czerwca r. b., w rocznicę świętokradzkich zaślubin mnicha-apostaty Marcina Lutra ze zbiegłą mniszką, Katarzyną Bora (13 czerwca 1525) na zborzysku w Bonn ogłosił celibat dla swych duchownych jako nieobowiązujący.

 

Mnich-apostata Marcin Luter, arcykacerz i zbiegła mniszka Katarzyna Bora.

 

"Westfälische Zeitung" ogłasza następujący list ks. Döllingera: "Wielce szanowny Panie! Wiadomości, zawarte w przesłanej mi gazecie, są złośliwymi kłamstwami, tak co się tyczy mnie, jak profesora Friedricha (1). Jest to już raz czternasty, że pisma ultramontańskie zapowiadają moje poddanie się, i to jeszcze nieraz nastąpi. Ja nie zhańbię starości mojej kłamstwem przed Bogiem i ludźmi, tego możesz Pan być pewny. Z życzliwym pozdrowieniem itd. J. v. Döllinger". Biedny ten starzec, jakże go zaślepiła pycha! Brzydzi się kierunkiem dzisiejszego starokatolicyzmu, od którego stroni, uznaje powagę i władzę Kościoła, bo od odprawiania Mszy św. się powstrzymuje, a wyroku Ducha Świętego, który przez usta Ojców Soboru przemówił, uznać nie chce.

 

Papież Pius IX i święty Sobór Watykański, 8 grudnia 1869.

 

Tyle lat służył wiernie Kościołowi na katedrze profesorskiej i jako europejskiej sławy pisarz gromił protestantyzm, a dzisiaj jako 80-letni starzec, nad grobem stojący, z więzów neoprotestantyzmu wydobyć się nie może. Miejmy nadzieję, że zasługi, które dawniej w Kościele położył, i modlitwy, które tysiące serc w katolickich Niemczech za nim zanosi, choć w chwili zgonu wyjednają mu u Boga upamiętanie się i powrót na łono Kościoła.

 

–––––––––––

 

 

Artykuł z czasopisma "Bonus Pastor", od 1 stycznia do 31 grudnia 1878. Wydawał Ksiądz Otton Hołyński. Lwów. Z Drukarni Ludowej, pod zarządem St. Baylego. przy placu Bernardyńskim l. 7. 1878, s. 128. (a)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; ilustracje od red. Ultra montes).

 

Przypisy:

(1) Jednego z głównych przywódców starokatolicyzmu, okazującego wielkie skłonności matrymonialne. Przyp. Red.

 

(a) Por. 1) Uchwały i wyroki Świętego Soboru Watykańskiego za Piusa IX 1869-1870 zebranego krótko wyjaśnione, wraz z obszernym a prostym wykładem artykułu Wiary "O nieomylnym nauczycielstwie Rzymskiego Papieża" przez X. Dra Józefa Krukowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

2) Ks. Franciszek Hettinger, Nieomylność Papieża.

 

3) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie.

 

4) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

5) Ks. dr Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej.

 

6) Ks. Piotr Semenenko CR, a) O Wierze. b) O nieomylności Kościoła. c) O gorszeniu się z prawdy Bożej. d) Poza Kościołem nie ma zbawienia. e) Skład Kościoła. f) O Chrystusie w Kościele. g) Męka i śmierć Jezusa Chrystusa Pana naszego. Chrystus zelżony w Kościele. h) Papież zawsze ten sam jest formalnie, co i materialnie (Papa semper idem sit formaliter qui et materialiter).

 

7) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach heroicznych.

 

8) P. Ferdinandus Cavallera SI, Thesaurus doctrinae catholicae ex documentis Magisterii ecclesiastici.

 

9) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

10) Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870), Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia (Acta et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani (1870), Primum Schema Constitutionis dogmaticae de Ecclesia Christi Patrum examini propositum).

 

11) Bp Michał Nowodworski, a) Papież Liberiusz. b) Honoriusz papież. c) Wiara i rozum. d) Liberalim.

 

12) Józef kard. Hergenröther, Rzekome błędy i sprzeczności Papieży.

 

13) Ks. Piotr Skarga SI, a) O świętej monarchii Kościoła Bożego i o pasterzach i owcach. Kazanie na wtórą Niedzielę po Wielkiejnocy. (De Sancta Ecclesiae Dei Monarchia et de Pastoribus et Ovibus. Concio pro Dominica secunda post Pascha). b) O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej (De haeretica zizania et diabolica libertate religiosa). c) O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego.

 

14) Bp Władysław Krynicki, a) Dzieje Kościoła powszechnego. b) Sobór Watykański. c) Zasady modernizmu.

 

15) Ks. Zygmunt Golian, Moderantyzm a ultramontanizm.

 

16) Ks. Umberto Benigni, Ultramontanizm.

 

17) Ks. Antoni Tauer, Gallikanizm. (Gallikańskie swobody).

 

18) Ks. Augustyn Arndt SI, Ignacy Doellinger. (Ignaz von Döllinger. Eine Charakteristik von Dr. Emil Michael S. J.).

 

19) "Przegląd Lwowski", a) Kongres omylników w Monachium. b) Rozmowy kanclerza Bismarcka. c) Döllingeryzm w Krakowie. d) Wobec wypadków krakowskich. e) Sobór Watykański i nauka niemiecka.

 

20) "Tygodnik Soborowy", a) Biskupi wobec Soboru i Papieża. b) Zamiary masonerii co do Soboru. Matriarchinie Soboru. c) Nieomylność papieska i niemiecka teologia.

 

21) Ks. Antoni Krechowiecki, a) Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła. b) Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. – Cel i znaczenie Adwentu. – Walka na niebie. – Upadek Aniołów. – Rozliczne nazwy szataństwa, jego natura, działanie. – Wpływ szatana w świecie dzisiejszym. c) Errata historii co do Papiestwa w kolei wszystkich wieków. Studium krytyczne. d) Nieomylność papieska w stosunku do historii i państwa. e) Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła. "Święty Kościół Powszechny...". Czy być mogą i co znaczą nowe dogmaty w katolickim Kościele? – Nieomylność Kościoła i Apostolskiej Stolicy. – Wyrok powszechnego Watykańskiego Soboru. – Stwierdzenie Nieomylności Papieskiej: świadectwa Ewangelii, Ojców świętych, Soborów i całej katolickiej tradycji. – Fakt bezbłędności Papieży w rzeczach wiary. – Główne powody niechęci i wrzawy obudzonej orzeczeniem Nieomylności tej. – Faryzeizm jej nieprzyjaciół.

 

22) Papież Pius IX, Akt wiary w przywileje Maryi i nieomylność Papieża.

 

23) "Tygodnik Katolicki", a) Stanowisko episkopatu na Soborach powszechnych. b) Konstytucja "Pastor aeternus".

 

24) Kwintus Septymiusz Florens Tertulian, a) Preskrypcja przeciw heretykom. (Liber de praescriptionibus adversus haereticos) b) O dyscyplinie i obyczajach heretyków (De haereticorum disciplina et moribus).

 

25) Św. Wincenty z Lerynu, Pamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy. (Commonitorium adversus haereses. Tractatus Peregrini pro catholicae fidei antiquitate et universitate adversus profanas omnium haereticorum novitates).

 

26) Ks. Jules Didiot, a) Mały traktat o Kościele (wraz z odpowiedziami na zarzuty adwersarzy). b) Msza święta.  c) Niepokalane Poczęcie. d) Męczeństwo. e) Dusza kobiety. f) Herezja.

 

27) Emanuel Bułhak, Dzieła św. Dionizego Areopagity, Christianitas, i Formgeschichte.

 

28) Wingolf, Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie.

 

29) Ks. Prof. Dr Władysław Chotkowski, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Marcin Luter w 400-letnią rocznicę urodzin.

 

30) "Przegląd Powszechny", Z powodu śmierci Döllingera.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

"Bonus Pastor", od 1 stycznia do 31 grudnia 1878. Wydawał Ksiądz Otton Hołyński. Lwów. Z Drukarni Ludowej, pod zarządem St. Baylego. przy placu Bernardyńskim l. 7. 1878.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXIII, Kraków 2023

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: