Father John Gerard SI. Pater Joannes Gerardi SJ.

 

PAMIĘTNIK

 

OJCA GERARDA

 

WYDANY

 

PRZEZ

 

O. MORRISA

 

––––––

 

REJESTR

 

Wstęp

 

I. Dziecinne lata i powołanie moje

 

II. Przybycie do Anglii

 

III. Pobyt w różnych hrabstwach

 

IV. Historia ojca Ouldcorne

 

V. Pierwsze niebezpieczeństwa

 

VI. Napaść

 

VII. Uwięzienie moje i pierwsze badania

 

VIII. Dalsze badania. Przemieszczenie. Więzienie moje zamienia się w punkt środkowy ruchu katolickiego

 

IX. Topcliffe prorokiem. Smutny koniec jego

 

X. Tower

 

XI. Tortury

 

XII. Msza święta w Towerze

 

XIII. Ucieczka z Toweru (nowość)

 

XIV. Nowe niebezpieczeństwa (nowość)

 

XV. Znowu postrachy

 

XVI. Co się stało z Janem Lilly

 

XVII. Jeszcze niebezpieczeństwa. Dziwne nawrócenia

 

XVIII. Powtórny pobyt w Londynie

 

XIX. Spisek prochowy

 

Religia obala herezje; kościół Il Gesu, Rzym.

 

–––––––––––

 

Pamiętnik Ojca Gerard (1), wydany przez O. Morris. (Z angielskiego). Warszawa. W Drukarni Czerwińskiego i Spółki, ulica Śto-Krzyska Nr 1325. 1873, str. 222+[I]. (2)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; ilustracje od red. Ultra montes).

 

Przypisy:

(1) "Gerard Jan, Anglik, jezuita, ur. 1564 r. ze znakomitej rodziny hrabstwa Lancashire. Do jezuitów wstąpił w Rzymie 15 sierpnia 1588 r.; wkrótce potem udał się do Anglii, właśnie wówczas, kiedy Elżbieta najsroższe kary na katolików, a karę śmierci na kapłanów świeżo do kraju przybywających stanowiła. Gerard przez lat kilka zdołał się ukrywać, znaczną liczbę dusz do wiary katolickiej nawrócił, wielu innych w niej utwierdził i do wyższej doskonałości doprowadził. Schwytany potem, osadzony w więzieniu, wycierpiał tortury (1594). Z więzienia uszedłszy, jeszcze przez niejaki czas ukrywał się w Anglii z narażeniem życia, i pracował około zbawienia dusz; po umęczeniu o. Garneta (zob.) opuścił swój kraj; w Rzymie był penitencjarzem przy kościele św. Piotra, później przełożonym kolegium w Liège, stąd udał się do Hiszpanii i wrócił jeszcze do Rzymu, gdzie przez ostatnie 10 lat swego życia pozostawał w kolegium angielskim. Umarł 27 lipca 1637 r. Opis prac swoich i męczarni, jakie ponosił, zostawił po łacinie pt.: «Narratio P. Joannis Gerardi de rebus a se in Anglia gestis». Z tego wyjątki wydał dr Oliver w «Catholic spectator» 1826 r. Angielski przekład całej autobiografii w czasopiśmie «The Month», z r. 1867 i 1868, t. VII, s. 452; t. VIII, s. 67, 194, 502; t. IX, s. 70, 363, 509, 603; to samo po francusku w «Études religieuses», Paris 1868, t. II, s. 602 i r. 1869, t. III, s. 110; po angielsku wydał o. J. Morris w dziele «The condition of catholics under James I»; na niemiecki przełożył M. Hoffmann pt. «Memoiren eines Jesuiten, nach dem Englischen des P. Morris S. J.», Freiburg i. Br. 1872; 2-e wyd. ib. 1873; polski przekład (przez ks. [bp.] H. Kossowskiego) w «Przeglądzie Katolickim», Warszawa 1873, i stąd osobno pt.: «Pamiętnik ojca Gerard wydany przez o. Morris» (z angielskiego), Warszawa 1873". – X. W. K. [w:] Encyklopedia Kościelna podług Teologicznej Encyklopedii Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób wydana przez X. Michała Nowodworskiego. Tom VI. Gabaa.-Gyrovagi. Warszawa. W DRUKARNI CZERWIŃSKIEGO I SPÓŁKI, ulica Śto-Krzyzka Nr 1325. 1875, s. 114.

 

(2) Por. 1) Ks. Stanisław Załęski SI, a) Karta z dziejów Kościoła w Anglii. b) O masonii na źródłach wyłącznie masońskich.

 

2) "Przegląd Powszechny". M., Henryk VIII i klasztory w Anglii.

 

3) S. Pius Papa V, a) Bulla "Regnans in excelsis". Damnatio et excommunicatio Elisabeth reginae Angliae eiusque adhaerentium. b) Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini (Katechizm rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego).

 

4) P. Franciscus Suarez SI, a) Defensio Fidei catholicae et apostolicae adversus Anglicanae sectae errores. b) Liceatne Catholicis Anglis templa haereticorum adire, et cum eis in ritibus communicare sine intentione cultus vel cooperationis cum illis, solum propter temporalem poenas vitandas?

 

5) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

6) Ks. A. Kraetzig SI, Janssen i historia reformacji.

 

7) Prof. Albert von Ruville, Metody pseudoreformatorów w walce z Kościołem.

 

8) Ks. Albert Stöckl, Wyrodzenie się mistycyzmu poza Kościołem.

 

9) Bp Władysław Krynicki, Dzieje Kościoła powszechnego.

 

10) F. J. Holzwarth, Historia powszechna. a) Odrodzenie ludzkości. b) John Wycliffe i jego heretycka nauka. c) Dzieje nowożytne. Rzut oka na czasy rewolucji religijnej.

 

11) Ks. Jakub Balmes, a) Katolicyzm i protestantyzm w stosunku do cywilizacji europejskiej. b) Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa.

 

12) Ks. Antoni Brzeziński, Rys dziejów świętego Soboru Trydenckiego.

 

13) Ks. Franciszek Hettinger, Nieomylność Papieża.

 

14) Ks. Kazimierz Naskręcki, Rozwody.

 

15) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

16) S. Alphonsus Maria de Ligorio, Ecclesiae Doctor, a) Opera dogmatica. (Ex italico sermone in latinum transtulit, ad antiquas editiones castigavit notisque auxit Aloysius Walter CSsR). b) De Mariae gloriis.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

"Przegląd Katolicki". Rok 1873. Warszawa 1873.

 

Pamiętnik Ojca Gerard, wydany przez O. Morris. (Z angielskiego). Warszawa. W Drukarni Czerwińskiego i Spółki, ulica Śto-Krzyska Nr 1325. 1873.

 

John Morris, S.J. (ed.), The Conditions of Catholics under James I: Father Gerard's Narrative of the Gunpowder Plot (London: 1872).

 

During the Persecution: Autobiography of Father John Gerard of the Society of Jesus. London, 1886.

 

The Life and Letters of Father John Morris, of the Society of Jesus, 1826-1893. London, 1896.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXIII-MMXXIV, Kraków 2023-2024

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: