TEKSTY ŹRÓDŁOWE

 

DO NAUKI DZIEJÓW KOŚCIOŁA

 

KS. DR JÓZEF UMIŃSKI

 

––––––––––

 

 

Teksty źródłowe do nauki dziejów Kościoła. Część I. (djvu, 23.3 Mb)

 

Teksty źródłowe do nauki dziejów Kościoła. Część II. (djvu, 22.9 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Ks. Dr Józef Umiński, Teksty źródłowe do nauki dziejów Kościoła w szkołach średnich. Część I. Dla III klasy gimnazjalnej. Lwów. WYDAWNICTWO ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1938, str. 98.

 

Ks. Dr Józef Umiński, Teksty źródłowe do nauki dziejów Kościoła w szkołach średnich. Część II. Dla IV klasy gimnazjalnej. Lwów. WYDAWNICTWO ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1939, str. 98. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Alojzy Jougan, Historia Kościoła katolickiego.

 

2) Bp Władysław Krynicki, Dzieje Kościoła powszechnego.

 

3) Sac. Franciscus Zeibert, Compendium historiae ecclesiasticae.

 

4) Ks. Józef Deharbe SI, Zarys dziejów religii. Od początku świata do naszych czasów.

 

5) Ks. Piotr Skarga SI, a) Pierwsze 354 lata historii Kościoła świętego wyjęte z "Rocznych dziejów kościelnych" kardynała Cezarego Baroniusza. b) O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego. c) Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok.

 

6) Ks. Antoni Krechowiecki, Errata historii co do papiestwa w kolei wszystkich wieków. Studium krytyczne.

 

7) Ks. A. Kraetzig SI, Janssen i historia reformacji.

 

8) Ks. Jakub Balmes, Katolicyzm i protestantyzm w stosunku do cywilizacji europejskiej.

 

9) Ks. Antoni Brzeziński, Rys dziejów świętego Soboru Trydenckiego.

 

10) Ks. Jan Badeni SI, Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego.

 

11) Ks. Dr Franciszek Trochu, Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria Vianney (1786 - 1859). Na podstawie aktów procesu kanonizacyjnego i niewydanych dokumentów.

 

12) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: