HISTORIA POWSZECHNA

 

Czasy Karola Wielkiego (1)

 

F. J. HOLZWARTH

 

––––––––

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ PIERWSZY. – Rzut oka na rządy Karola Wielkiego.

 

ROZDZIAŁ DRUGI. – Podboje Karola Wielkiego. – Karol i Karloman; wojny z Saksonami; donacja Karola na rzecz Stolicy Apostolskiej; rokosz Longobardów r. 775; wyprawa Karola do Hiszpanii r. 778; sejm w Verden 783; Widukind; założenie 7 biskupstw w ziemi saksońskiej; wyprawa przeciwko Tassylonowi, 787; wojny z Awarami r. 791 – 799.

 

ROZDZIAŁ TRZECI. – Koronacja Karola na cesarza w Rzymie, 25 grudnia r. 800. – Papież Leon III i Karol; posłannictwo cesarza chrześcijańskiego; ostatnie wyprawy wojenne Karola Wielkiego.

 

ROZDZIAŁ CZWARTY. – Karol Wielki jako rządca państwa. Szkoły; osobistość Karola.Missi dominici; wymiar sprawiedliwości; sejmy za Karola Wielkiego; kapitularze; stosunek państwa do Kościoła; mozaika z "Triclinium"; sądy biskupie; kapitularze odnoszące się do spraw kościelnych; św. Chrodegang i św. Benedykt z Aniany; odrodzenie nauk za Karola Wielkiego; Alkuin; szkoły; dwór Karola Wielkiego; Einhard; adopcjanie; postać Karola Wielkiego; Karol Wielki i społeczeństwo nowożytne.

 

–––––––––––

 

 

HISTORIA POWSZECHNA PRZEZ F. J. HOLZWARTHA. PRZEKŁAD POLSKI, LICZNYMI UZUPEŁNIENIAMI ROZSZERZONY. TOM III. WIEKI ŚREDNIE. CZĘŚĆ PIERWSZA: IMPERIUM RZYMSKIE. KOŚCIÓŁ I GERMANOWIE. ISLAM. CZASY KAROLA WIELKIEGO I JEGO NASTĘPCÓW. SŁOWIANIE. Nakładem Przeglądu Katolickiego. Warszawa 1880, ss. 498-531. (a)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Jaffé, Regesta pontificum; Boehmer, Regesta chronologico-diplomatica Carolorum; Ideler, Einhard, Leben Karls d. Gr.; Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter; – Monachus Sangallensis de gestis Caroli M.; Pertz, Mon. I i II Einhardi Annales; Kapitularze, w: Pertz'a Mon. III, legum I; Alcuini opp. ed. Frobenius; Monnier, Alcuin et son influence littéraire, relig. et polit.; Bethmann, Paulus Diaconus Leben u. Schriften, w: Archiv f. aeltere d. Geschichtskunde X; Lehuerou, Histoire des institutions carolingiennes et du gouvernement des Carolingiens; Ozanam, La civilisation chretienne chez les Francs; Capefigue, Charlemagne; Histoire litteraire de la France, ouvrage commencé par des réligieux Benedictins de St Maur et continué par des membres de l'Institut; Ampère, Histoire l. de la France; Tiraboschi, Storia della letteratura italiana; Baehr, De literarum studiis a Carolo M. revocatis; Lorenz, Alcuins Leben, ein Beitrag zur Staats – Kirchen – und Kulturgeschichte d. kar. Zeitalters; – Karls d. G. Hof – und Privatleben, w: Raumer'a Taschenbuch III; Hegewisch, Dippoldt, Sporschil, Schröder opisali żywot Karola Wielkiego w odzielnych monografiach; Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom; – Gfrörer, Kirchengeschichte. Dzieje urządzeń prawnych i politycznych tej epoki dokładnie są przedstawione w dziełach Eichhorna, Waltera, Hillebranda, Waitza. – "Encyklopedia Kościelna", art. Karol Wielki.

 

(a) Por. 1) F. J. Holzwarth, Historia powszechna. a) Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. b) Odrodzenie ludzkości. c) Zburzenie Jerozolimy. d) Ostatnie objawy duchowe starożytnego poganizmu. e) Pierwotna literatura chrześcijańska. f) Herezje. Gnostycyzm. Ireneusz, Tertulian, Klemens Aleksandryjski, Orygenes. g) Manicheizm. Laktancjusz. Arianizm, św. Atanazy, św. Hilary z Poitiers. h) Wymowa chrześcijańska w IV wieku. Bazyli Wielki, Jan Chryzostom, Ambroży. i) Św. Augustyn. Pelagianizm. Św. Hieronim. i) Architektura chrześcijańska. j) Benedykt z Nursji i jego reguła zakonna. k) Św. Bonifacy, apostoł Niemiec. - Pepin Mały. l) Longobardowie, Grecy i Papiestwo. m) Sztuka i literatura na Zachodzie w XI wieku. n) Pierwsza Wojna Krzyżowa. Królestwo Jerozolimskie. o) Skutki krucjat. p) Scholastyka w IX wieku. Eriugena. Nominaliści i realiści. Anzelm. Abelard. Scholastycy wieku XII.

 

2) Bp Władysław Krynicki, Dzieje Kościoła powszechnego.

 

3) Ks. Dr Józef Umiński, Teksty źródłowe do nauki dziejów Kościoła.

 

4) Ks. Antoni Chmielowski, Krótki rys historii kościelnej.

 

5) Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła, Pisma katechetyczne. (Początkowe nauczanie katechizmu. Mowa o Symbolu do katechumenów. Wiara, nadzieja i miłość. Wiara i uczynki. Chrześcijańska walka).

 

6) Św. Fulgencjusz, Biskup w Ruspe, O wierze czyli o regule prawdziwej wiary do Piotra.

 

7) Ks. Karol Csesznák, Św. Benedykt z Nursji 529 - 1929.

 

8) Ks. Dr Jan Czuj, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Papież Grzegorz Wielki.

.

9) Św. Grzegorz Wielki, Papież, Doktor Kościoła, Księga Reguły Pasterskiej (Liber Regulae Pastoralis).

 

10) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

11) Ks. Jakub Balmes, Katolicyzm i protestantyzm w stosunku do cywilizacji europejskiej.

 

12) Ks. A. Kraetzig SI, Janssen i historia reformacji.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIX, Kraków 2009

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: