KSIĄDZ KAROL

 

SUROWIECKI

 

BP MICHAŁ NOWODWORSKI

 

––––––––

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ PIERWSZY

 

ROZDZIAŁ DRUGI

 

ROZDZIAŁ TRZECI

 

ROZDZIAŁ CZWARTY

 

ROZDZIAŁ PIĄTY

 

ROZDZIAŁ SZÓSTY

 

–––––––––––

 

 

Ksiądz Karol Surowiecki. Przez Ks. M. Nowodworskiego. Warszawa. NAKŁADEM REDAKCJI PRZEGLĄDU KATOLICKIEGO. 1870, str. 131. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Rękopism pod tytułem Ksiądz Karol Surowiecki przez Ks. M. Nowodworskiego, jako nie zawierający nic przeciwnego nauce Kościoła katolickiego, może być drukiem ogłoszony.

 

Ks. K. Ruszkiewicz,

Cenzor dzieł relig. archid. Warsz.

 

N. 2072.

 

APPROBATUR.

 

Varsaviae die 5 (17) Augusti 1869 anno.

 

Judex Surrogatus Cons. Glis Varsav.

 

Praelatus Metropolitanus,

A. Sieklucki.

 

Secretarius,

Ig. Dudrewicz.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Franciszek Gabryl, Polska filozofia religijna w wieku XIX. a) Ks. Karol Surowiecki (1754 - 1824). b) Ks. Stanisław Chołoniewski (1792 - 1846).

 

2) O. Karol Surowiecki OFM, a) O fałszywych frank-massońskich pasterzach. b) Prawdziwy obraz Inkwizycji. c) Savoir-vivre dla świstaków. d) Doświadczenie jednego z niemieckich Iluminatów. e) Homilie rymowane. Tęgie duchy – nieszczęśliwy gatunek Ziemianów. f) Homilie rymowane. Zarzucenie postów chrześcijańskich. – Pod Ołtarz Boży zasadzona mina. g) Homilie rymowane. Synkretyzm i wyzysk żydowski.

 

3) "Nauki Katolickie", Prawdziwe oblicze XVIII wieku.

 

4) "Szkoła Chrystusowa", Sława Sarmacji, jasnoświetna Pochodnia Kaznodziejskiego Zakonu. Żywot Księdza Wawrzyńca Owłoczymskiego (1724 – 1763).

 

5) O. Zdzisław Bartkiewicz SI, Mistrzowie słowa. Ks. Zygmunt Golian.

 

6) Bp Władysław Krynicki, Dzieje Kościoła powszechnego.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII-MMXV, Kraków 2013-2015

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: